“ดอกเบี้ยบ้าน” ปัจจัยสำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ยื่นกู้จำเป็นต้องทราบรายละเอียดเรื่องดอกเบี้ยการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ต่ำ ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย หรือสามารถเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้นานขึ้น รวมไปถึงทำให้ผ่อนจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในบทความนี้น่าอยู่จึงจะพาทุกคนไปดูอัปเดตดอกเบี้ยบ้าน 2566 กันครับ

ดอกเบี้ยบ้าน คือ?

คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆงวดให้กับผู้ให้กู้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยื่นกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ  กล่าวคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินต้นที่ผู้ยื่นกู้ได้กู้ยืมไปนั่นเอง ซึ่งในเเต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีข้อเสนอที่เเตกต่างกัน ไม่เพียงเเค่อัตราดอกเบี้ยเเต่ยังรวมไปถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย โดยประเภทดอกเบี้ยบ้าน เเบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นดอกเบี้ยที่มักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอขึ้นอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เเละดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่  (Fixed Rate) เป็นดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

MRR คือ?

MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยรูปแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ส่วนใหญ่จะใช้ในสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน โดยอัตราดอกเบี้ยชนิดนี้มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร การแข่งขันของตลาด เป็นต้น

สินเชื่อบ้านที่น่าสนใจของเเต่ละธนาคาร

วันนี้ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2566 เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของเเต่ละสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องรู้ในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้านของธนาคารต่าง ๆ

อัตราดอกเบี้ยบ้านทุกธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (GHB)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนให้คนไทยมีบ้านโดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2566 ที่น่าสนใจ กับโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 5 ปี มีดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3% วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนได้ไม่น้อยกว่า 7 ปีและนานสูงสุดถึง 40 ปี กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะมีอัตราดอกเบี้ยบ้านปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%) ผ่อนได้ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้กู้ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน  การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สำหรับดอกเบี้ยบ้าน 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ลูกค้าบุคคลที่มียอดรวมเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1และ 2 อยู่ที่ 2.99% ปีที่ 3 อยู่ที่ 4.95%  ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบ้านบัวหลวงมีดอกเบี้ยบ้าน 2566 เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สำหรับแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ, ผู้พิพากษา, อัยการ และนักบินพาณิชย์ มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป กรณีที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิร์ส พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2.75% ปีที่ 2 และ 3 อยู่ที่ 4.20% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี และพิเศษเฉพาะพนักงานประจำผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL) คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

ก่อนสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ธนาคารกรุงไทยได้จัดแคมเปญดอกเบี้ยบ้าน 2566 ส่งท้ายปี แบบทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยมีดอกเบี้ยบ้าน เดือน 1-9 = 1.99 % เดือน 10-12 = 4.27%  ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ย 4.27% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.70% วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

อีกหนึ่งดอกเบี้ยบ้าน 2566ที่น่าสนใจ คือ สินเชื่อจากธนาคารทหารไทยธนชาติ สำหรับคนที่อยากกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ดอกเบี้ยบ้านต่ำ ผ่อนต่อเดือนสบาย วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร จะมีอัตราดอกเบี้ยบ้านปีที่ 1 2 และ 3 อยู่ที่ 3.72% ระยะผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปีและเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

ปิดท้ายไปด้วยดอกเบี้ยบ้าน 2566 จากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สินเชื่อบ้าน โฮมโลน โดนใจ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.45% ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ฟรีค่าประเมินหลักประกัน กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

บทสรุป

เมื่อผู้อ่านทราบดอกเบี้ยบ้าน 2566 เเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัวได้  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เองหากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการกู้สินเชื่อบ้านด้วยนะครับ

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

บทความแนะนำ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์