ในการซื้อขายที่ดินมีเรื่องที่เราต้องตรวจสอบและคำนึงถึงมากมาย เรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่บอกได้ว่าที่ดินที่เราครอบครองอยู่คือที่ดินประเภทอะไร และสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ก็เป็นที่ดินประเภทหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างหรือหลายคนอาจไม่เคยได้ยิน เพราะฉะนั้นในบทความนี้น่าอยู่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5 กันครับ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

ทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5

ทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5

ในการทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5 ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกันเลยครับ ช่วงนั้นเกิดภาวะที่ดินทำกินไม่เพียงพอต่อประชากร ทำให้เกิดการเข้าไปอาศัยในที่ดินรกร้างหรือถางป่าเพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินของตัวเอง และเพื่อให้มีหลักฐานอ้างอิงการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจึงมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการจ่ายภาษี ภ.บ.ท.5 มานั่นเอง

เพราะฉะนั้น ภ.บ.ท.5 คือ เอกสารรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่รับจ่ายภาษี ลงบันทึก และออกเอกสารที่เรียกว่า ภ.บ.ท.5  ให้ผู้ชำระภาษีไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ เรื่องน่ารู้ชวนคิด เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กันได้เลยครับ

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซื้อขายได้ไหม ?

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซื้อขายได้ไหม ?

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยแล้วว่าที่ ภ.บ.ท.5 ซื้อขายได้หรือไม่ ? น่าอยู่ต้องขอบอกว่าที่ดินในลักษณะนี้ซื้อขายกันไม่ได้ครับ เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่หากมีการซื้อขายกันเองก็เป็นเพียงการส่งมอบการครอบครองและเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีเท่านั้น ผู้ซื้อไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด

โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถไปทำการโอนสิทธิการครอบครองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อบต. ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีการโอนใด ๆ ทั้งนั้น ต่างจากการซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดิน ที่ต้องเสียค่าโอนที่ดิน

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโอนที่ดิน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ ค่าโอนที่ดินฉบับอัพเดท พร้อมวิธีคำนวณแบบง่าย ๆ กันได้เลยครับ

ความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5

ความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5

ใครที่กำลังสนใจอยากซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 หรือกำลังศึกษาข้อมูลอยู่นั้น ต้องระวังปัญหาต่าง ๆ ให้ดี เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ไม่อยู่ในการรับรองสิทธิโดยกรมที่ดิน ทำให้ผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ ในกรณีที่อาจถูกยึดคืนจากรัฐ เช่น ที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้นเป็นที่สาธารณะ ที่ป่าสงวน ป่าชายเลนหรืออุทยานแห่งชาติ รวมไปถึงที่ดินในเขตทหาร  หรือที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้น มีบุคคลอื่นครอบครองอยู่แล้ว

นอกจากนี้การซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ยังมีความเสี่ยงเรื่องขนาดที่ดิน ซึ่งอาจได้ขนาดเนื้อที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสาร ภ.บ.ท.5 เพราะไม่ได้มีการรังวัดที่ดินที่แม่นยำตามหลักการของกรมที่ดิน ทำให้หากมีการซื้อขายเราอาจได้ขนาดที่ดินที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในเอกสาร ภ.บ.ท.5 ก็ได้

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรังวัดที่ดิน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ ชวนรู้จักรังวัดที่ดินพร้อมขั้นตอนและค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน กันได้เลยครับ

ในกรณีหากเราจะซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ก็ควรตรวจสอบให้ดีเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งทำได้โดยการนำพิกัดและระวางของที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งระบุอยู่ใน ภ.บ.ท.5 ไปตรวจสอบกับกรมป่าไม้ หรือกรมทหารในเขตพื้นที่นั้น เพื่อจะได้รู้ว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้นทับซ้อนที่ป่าไม้ หรือที่ทหารหรือไม่

รวมถึงนำไปตรวจสอบกับกรมที่ดินว่า ที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้นมีผู้อื่นถือกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการโดนยึดที่ดินคืนจากรัฐนั่นเอง

หากมีการตรวจสอบแล้วว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้น ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ เขตทหาร และไม่ได้เป็นที่ดินของคนอื่น เมื่อรัฐบาลมีประกาศเรียกให้ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้ ผู้ซื้อก็สามารถไปขอออกเอกสารสิทธิได้ โดยตรวจสอบได้กับสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้เลยครับ

แนะนำแนวทางการซื้อที่ดิน

แนะนำแนวทางการซื้อที่ดิน

หลังจากทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5 ไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนจากกันไปน่าอยู่ก็ได้นำแนวทางการเลือกซื้อที่ดินมาฝากทุกคนครับ เพื่อให้การเลือกซื้อที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงในการถูกหลอก แนะนำว่าควรเลือกซื้อที่ดินตามแนวทางนี้ครับ

เลือกซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน

เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการซื้อขายที่ดิน เพราะเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเรา แต่เอกสารสิทธิ์ที่ดินมีหลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

เอกสารสิทธิ์ที่น่าอยู่แนะนำในการซื้อขายที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน หรือเรียกกันอีกชื่อว่า (น.ส.4) เพราะเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเจ้าของโฉนดที่ดินสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิขาย ขายฝาก จำนอง มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การซื้อที่ดินที่มีโฉนดที่ดินก็ทำให้เราอุ่นใจได้ในระดับนึง

สำหรับใครที่อยากศึกษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ เรื่องน่ารู้ชวนคิด เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กันได้เลยครับ

ตรวจสอบที่ดินให้ละเอียด

การซื้อที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ต้องมีการตรวจสอบให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการไปสำรวจดูที่ดินบ่อย ๆ เช่น ไปตรวจสอบในช่วงหน้าฝนว่าที่ดินของเราน้ำท่วมมั้ยหรือถนนทางเข้ามีน้ำท่วมทำให้เข้าออกลำบากหรือเปล่า

รวมไปถึงการเช็คประวัติที่ดินว่าที่ดินตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น เป็นสุสานหรือโรงพยาบาลหรือไม่ หรือที่ดินตรงนี้มีปัญหากับที่ดินรอบข้างเรื่องการเข้าทำประโยชน์หรือไม่ มีใครชอบแอบเข้ามาทำประโยชน์หรือเปล่า การตรวจสอบที่ดินให้ดีจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตนั่นเอง

ทำสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อย

หลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายว่าจะมีการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กันในอนาคตแล้ว เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมที่จะทำการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ต้องไปทำสัญญาซื้อขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะนะครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาขั้นตอนการซื้อที่ดินเพิ่มเติม สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ 5 เช็คลิสต์ขั้นตอนการซื้อที่ดิน ใครกำลังจะซื้อที่ดินต้องอ่าน กันได้เลยครับ

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการทำความรู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5 และแนวทางการเลือกซื้อที่ดินที่น่าอยู่นำมาฝากทุกคนกัน หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจในที่ดิน ภ.บ.ท.5มากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกซื้อที่ดินด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อที่ดินขอนแก่นอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชม ประกาศซื้อขายที่ดินขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายที่ดินสวย ๆ ทำเลฮิตในขอนแก่นกว่า 400 แห่ง และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์