ปัจจุบันปัญหาของคนที่ผ่อนบ้านครบ 3 ปีเเล้ว มักมีความลังเลว่าจะขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหรือย้ายไปรีไฟเเนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ดี เนื่องด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย และการเลือกรูปแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน และทางเลือกไหนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขอยื่นกู้สินเชื่อได้มากกว่ากัน อีกทั้งการลดดอกเบี้ยลงนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการรีไฟเเนนซ์ (Refinance) รวมไปถึงการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม (Retention) วันนี้ขอนเเก่นน่าอยู่ก็ได้รวบรวมดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์บ้าน 2566 ที่อัปเดตในเดือนธันวาคมมาฝากผู้อ่านกัน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ?

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอเงินกู้จากธนาคารใหม่ เพื่อปลดภาระเงินกู้จากธนาคารเดิม ซึ่งเงื่อนไขหลักของการรีไฟเเนนซ์บ้านคือ ต้องผ่อนบ้านครบ 3 ปี โดยการรีไฟเเนนซ์บ้านจะช่วยให้ภาระหนี้บ้านหมดไว และการผ่อนบ้านจะหมดเร็วมากขึ้นนั่นเอง

สินเชื่อยื่นกู้รีไฟแนนซ์ที่น่าสนใจของแต่ละธนาคาร

วันนี้ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์บ้าน 2566 ที่อัปเดตในเดือนธันวาคมเเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละสถาบันการเงินที่น่าสนใจในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยครับ

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (GHB)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 ที่น่าสนใจของธนาคารสงเคราะห์ ธอส. คือ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) โดยต้องมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3.75% ระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้าน 2566 และกู้เพิ่มเติม จากธนาคารออมสิน เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระการผ่อน ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถกู้เพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย วงเงินรวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์  โดยมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  ไม่เกิน 30 ปี
 • กรณีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
  ไม่เกิน 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์มีดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์บ้าน 2566 ที่น่าสนใจ คือ มีดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่1 อยู่ที่ 2.50% ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.50% และปีที่ 3 อยู่ที่ 4.50% ซึ่งมีดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.50 % ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ผ่อนสบายๆ รีไฟแนนซ์บ้านกับสินเชื่อบ้านบัวหลวง ลดภาระดอกเบี้ยให้เป็นเรื่องเบา ๆ ให้คุณผ่อนชําระคืนให้เร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส มีดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่1 อยู่ที่ 2.75% ปีที่ 2 และปีที่ 3 อยู่ที่ 4.20% ซึ่งมีดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.72 % ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

ธนาคารกรุงไทยได้จัดแคมเปญดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์บ้าน 2566ส่งท้ายปี แบบทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยมีดอกเบี้ย เดือน 1-9 = 1.99 % เดือน 10-12 = 4.27%  ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ย 4.27% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.70% วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารทหารไทยธนชาติ ช่วยคุณลดดอกเบี้ย ลดค่างวดผ่อนให้เบาลง และเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วข้ึน ดอกเบี้ยปีที่1-3 อยู่ที่ 3.62% (MRR-4.23%) วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี โดยต้องสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส
 • สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แล้วไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วงเงินกู้สูงสุด 100% เริ่มต้น 1 ล้านบาท รับทุกโครงการจัดสรร สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะมีดอกเบี้ยปีที่1-3 อยู่ที่ 3.69% (MRR - 5.11%) ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 35 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารยูโอบี จัดเต็มกับวงเงินกู้สูงสุด100% ของราคาประเมิน วงเงินกู้อนุมัติขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุด 50 ล้านบาท ข้ึนอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.40% (MRR-5.15) รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

บทสรุป

เมื่อผู้อ่านทราบดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์บ้าน 2566เเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัวได้  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เองหากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการกู้รีไฟแนนซ์บ้านด้วยนะครับ

บทความแนะนำ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์