การเช่าคอนโดหรือปล่อยเช่าคอนโดอาจเกิดปัญหามากมายที่เราไม่คาดคิด เช่น ปัญหาผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า ปัญหาเจ้าของห้องคิดค่าปรับเกินจริง แค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่มั้ยล่ะครับ?  ดังนั้นสัญญาเช่าคอนโดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั่นเอง เพราะการมีสัญญาเช่าคอนโดที่ชัดเจนและรัดกุมจะช่วยให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ในวันนี้น้องน่าอยู่จึงจะพาทุกคนไปดู 7 เรื่องสำคัญในการเขียนสัญญาเช่าคอนโดให้รัดกุมกันครับ

สัญญาเช่าคอนโด คืออะไร

สัญญาเช่าคอนโด คืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าครับว่าสัญญาเช่าคอนโดคืออะไร สัญญาเช่าคอนโด เป็นสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดยต่างฝ่ายต่างยึดถือสัญญานี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง คือ ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่า เพื่อได้พักอาศัยตามได้ระบุลงในสัญญาเช่าคอนโด ส่วนผู้ให้เช่าเองก็ต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการครอบครองตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคอนโดและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน

โดยสัญญาเช่าคอนโด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ครับ

  • สัญญาเช่าแบบไม่เกิน 3 ปี : เป็นการทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยสัญญาอาจเป็นได้ทั้งสัญญาเช่าคอนโด 1 ปี สัญญาเช่าคอนโด 6 เดือน หรือแบบอื่น ๆ ที่ไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมาย สำคัญที่สุดคือต้องมีลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่า และหากไม่มีหนังสือสัญญาเช่า จะไม่สามารถยื่นฟ้องได้เมื่อเกิดปัญหา
  • สัญญาเช่าแบบเกิน 3 ปี : เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป ตามกฎหมาย สำหรับสัญญาเช่าแบบนี้จำเป็นต้องทำหนังสือสัญญาโดยมีการลงลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่า และจำเป็นต้องไปจดทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน หากไม่มีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แม้มีหนังสือสัญญาก็จะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เฉพาะเวลาไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น

ปัจจุบันมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้เช่าฉบับล่าสุดคือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 ที่ออกมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งในสัญญาเช่าคอนโดมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องระบุลงไปในสัญญา เราไปดูกันต่อเลยครับว่ารายละเอียดการเขียนสัญญาเช่าคอนโดแบบรัดกุม มีอะไรบ้าง

7 เรื่องสำคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่าคอนโด

7 เรื่องสำคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่าคอนโด

การจะเขียนสัญญาเช่าคอนโดแบบรัดกุมต้องมีเนื้อหาที่ต้องระบุลงในสัญญาให้ชัดเจน โดยน้องน่าอยู่มี 7 เรื่องสำคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่าคอนโดมาฝากทุกคน ดังนี้ครับ

  1. ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป : ระบุรายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ทั้งชื่อ-สกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รวมถึงเลขที่ห้องและที่อยู่คอนโด และระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้เช่าและฝ่ายใดเป็นผู้ให้เช่า
  2. ระยะเวลาของการเช่า : ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นให้เช่าและวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการเช่า ว่าเป็นการเช่ารวมทั้งสิ้นนานเท่าไร ตรงตามที่เคยตกลงกันไว้หรือไม่
  3. รายละเอียดทรัพย์สินที่ปล่อยเช่า : ระบุรายละเอียดว่าในคอนโดมีทรัพย์สินอะไรบ้างและทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีสภาพอย่างไร ควรเช็กสภาพสิ่งของแต่ละชิ้นก่อนปล่อยเช่าและทั้งสองฝ่ายควรถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตอนย้ายออกและเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ในกรณีเกิดความเสียหายจะปรับตามจำนวนเงินค่าซ่อมแซมที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าคอนโดหรือในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเสียหายอยู่แล้วผู้เช่าก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
  4. ความรับผิดชอบของผู้เช่า : ผู้ให้เช่าต้องชี้แจงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบลงในสัญญาเช่าคอนโด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และความเสียหายในกรณีที่ผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายหรือทำพื้นที่ส่วนกลางคอนโดเสียหาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง การทำสัญญาเช่าคอนโดจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าไว้เรียบร้อยแล้วในสัญญาเช่าคอนโด
  5. การชำระเงิน : ระบุรายละเอียดการชำระเงินให้ชัดเจนในสัญญาเช่าคอนโด ทั้งค่าเช่าล่วงหน้า ค่ามัดจำ และค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้ให้เช่าต้องกำหนดเวลาในการชำระเงิน การคืนเงินมัดจำกรณีต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าปรับและขั้นตอนการทวงถามหรือการส่งหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระในกรณีชำระล่าช้า
  6. ความรับผิดชอบกรณีทำผิดสัญญา : จำไว้เลยนะครับ! ข้อนี้เป็นข้อที่ห้ามลืมใส่ในสัญญาเช่าคอนโดเด็ดขาด เพราะข้อนี้เป็นการป้องกันการผิดสัญญา หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องเสียค่ามัดจำ และหากผิดสัญญาอย่างร้ายแรง ก็สามารถนำหลักฐานฉบับนี้ไปใช้ฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้ง่ายขึ้นด้วย
  7. การลงลายมือชื่อ : ต้องมีการลงลายมือชื่อทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพราะหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาเช่าคอนโดจะสามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องได้ รวมถึงต้องมีการลงลายมือชื่อของพยานในการทำสัญญาเช่าคอนโดอีก 2 คนด้วย

หลังจากเราเรียนรู้ 7 เรื่องสำคัญในการเขียนสัญญาเช่าคอนโดแบบรัดกุมไปแล้ว ใครที่อยากดูตัวอย่างสัญญาเช่าคอนโด สามารถดูตัวอย่างสัญญาเช่าคอนโดได้ที่นี่เลยครับ

เรื่องที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเช่าคอนโด

เรื่องที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเช่าคอนโด

ก่อนจากกันไปน้องน่าอยู่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากทุกคนกันด้วยครับ สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเช่าคอนโด น้องน่าอยู่แนะนำว่าให้ทำการสำรวจตัวเองก่อนว่าเราต้องการเช่าคอนโดทำเลไหน ราคาเช่าคอนโดเท่าไหร่ จากนั้นก็ทำการสำรวจคอนโด ทำการเปรียบเทียบคอนโดต่าง ๆ ที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นราคาค่าเช่า ทำเล ส่วนกลางคอนโด เพื่อให้ได้คอนโดที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเรามากที่สุด

ใครที่กำลังหาเช่าคอนโดขอนแก่น สามารถกดเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ แหล่งรวมคอนโดที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมที่สุดในขอนแก่น มีรายการคอนโดที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการและงบประมาณ ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับ เผื่อจะเจอคอนโดที่คุณกำลังมองหา

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำเลเช่าคอนโดขอนแก่น สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ ทำเลฮิต เช่าคอนโดขอนแก่นฉบับมนุษย์เงินเดือน กันได้เลยครับ

วิธีคัดกรองผู้เช่าไม่ให้เกิดปัญหา

ปัญหาผู้เช่าอาจเป็นปัญหาที่หนักใจของใครหลายคน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง น้องน่าอยู่แนะนำว่าควรคัดกรองผู้เช่าให้ดี ในเบื้องต้นเราควรสอบถามประวัติผู้เช่าคอนโด เช่น ประวัติทางการเงิน, อยู่อาศัยกันกี่คน, มีสัตว์เลี้ยงไหม เป็นต้น เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมาอาจไม่ใช่แค่เราที่เดือดร้อน แต่ผู้เช่าคอนโดรายนั้นอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับนิติบุคคลหรือเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ด้วย

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคอนโดปล่อยเช่าให้ได้กำไร สามารถตามไปอ่านกันได้ที่  5 เทคนิคเลือกซื้อคอนโดมือสอง ทำคอนโดปล่อยเช่ายังไงให้ได้กำไร กันได้เลยครับ

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับ 7 เรื่องสำคัญในการเขียนสัญญาเช่าคอนโดที่น้องน่าอยู่นำมาฝากทุกคนกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่สนใจปล่อยเช่าคอนโดหรือกำลังหาเช่าคอนโดจะนำไปปรับใช้กันได้นะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำสัญญาเช่าคอนโดกันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาเช่าคอนโดอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชมประกาศเช่าคอนโดได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศเช่าคอนโดทำเลดี พร้อมข้อมูลการเช่า เพื่อให้คุณได้เลือกคอนโดที่ใช่ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านและคอนโดที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

หรือใครที่กำลังประกาศเช่าคอนโดแต่ยังหาผู้เช่าไม่ได้ซักที ก็สามารถเข้ามาลงประกาศเช่าคอนโดได้ในเว็บไซต์น่าอยู่ได้เช่นกัน ประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัด โดยสามารถเข้าดูวิธีลงประกาศเช่าคอนโดได้ที่นี่เลยครับ

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "น่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วประเทศเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์