หุ้นกู้ คือ สัญญากู้ยืมเงิน (ตราสารหนี้) ที่ออกโดยเอกชนเพื่อระดมทุนในการทำธุรกิจ เช่น การขยายธุรกิจ การซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยผู้ซื้อหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้และผู้ออกหุ้นมีสถานะเป็นลูกหนี้ ผลตอบแทนของหุ้นกู้คือดอกเบี้ย โดยทั่วไปจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ เช่น งวดละ 3 เดือนหรืองวดละ 6 เดือน เป็นต้น

อยากลงทุนหุ้นกู้ ต้องรู้อะไรบ้าง?

อยากลงทุนหุ้นกู้ ต้องรู้อะไรบ้าง?

ถ้าเราสนใจอยากซื้อหุ้นกู้ต้องเช็กความเข้าใจเบื้องต้นของหุ้นกู้ให้แน่ใจก่อน  โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรที่ออกหุ้นกู้มีปัญหาทางการเงินหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้ ผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนได้ ดังนั้น เรามาเช็กเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนลงทุนกันค่ะ

อันดับความน่าเชื่อถือ

เราสามารถดูความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากการจัดอันดับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการชำระหนี้คืนได้ของบริษัท โดยเรียงลำดับจากอันดับความน่าเชื่อถือมากที่สุดไปน้อยที่สุดเริ่มที่ลำดับ AAA จนถึง  BBB- จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน สำหรับลำดับที่ต่ำกว่านี้คือ BB+- ลงไปจนถึง D จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ประเภทของหุ้นกู้

เราต้องพิจารณาลักษณะของหุ้นกู้ว่าเหมาะกับการลงทุนของตนเองหรือไม่ เพราะหุ้นกู้แต่ละประเภทมีเวลาการชำระหนี้ที่แตกต่างกัน

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสารอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพจากการถือหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญ ในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้
 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสาร นำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือจะมีสิทธิเต็มที่ในสินทรัพย์ที่วางเป็นประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ
 • หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้เป็นประกันในการออก ซึ่งหากผู้ออกตราสารล้มละลายต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วน

พิจารณาความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นกู้ด้วย

พิจารณาความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นกู้ให้ดีด้วย

ทุนของเราที่เก็บไว้กับหุ้นกู้จะเสียเปล่าหรือได้ทวีคูณขึ้นก็อยู่ที่เรารับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้สามารถทำได้ในหลายแง่มุม ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่จะตามมาอีกเยอะ ดูแล้วเยอะมากแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เรามาเริ่มจากความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ก่อนเลย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นกู้ลดลง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ถ้าเราลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาวโดยปราศจากการวางแผน อาจทำให้ขาดสภาพคล่องทางเงินสด จนต้องนำหุ้นกู้ไปขายในตลาดรองได้ ส่งผลให้หุ้นกู้ราคาลดลงและขาดทุนได้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ถ้าบริษัทไม่สามารถชำระหนี้คืนเราได้ อาจส่งผลให้เราไม่ได้รับเงินต้น หรือจนกระทั่งไม่ได้รับดอกเบี้ยไปด้วย

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน สามารถตามไปอ่านกันต่อได้ที่ ดอกเบี้ยบ้านคืออะไร คนซื้อบ้านต้องรู้ กันได้เลยครับ

หรือสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR และ MOR สามารถตามไปอ่านกันต่อได้ที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR, MLR, MOR คืออะไร? รู้ไว้ก่อนกู้บ้าน ไม่พลาดแน่!! กันได้เลยครับ

หุ้นกู้ออกใหม่ 2567

หุ้นกู้ออกใหม่ 2567

หากเข้าใจพื้นฐานของหุ้นกู้แล้ว พามาดูตัวอย่างหุ้นกู้ ปี 2567 หุ้นกู้ออกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ  สำหรับหุ้นกู้ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึง ไว้เป็นตัวเลือกอีกทางสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นกู้ปี 2567  ทั้งนี้ก่อนซื้อหุ้นกู้ต้องศึกษาเงื่อนไขต่างๆให้ดีด้วยนะคะ

บริษัทบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร หุ้นกู้เปิดจองในเดือนมกราคม 2567 คาดว่าจะออกหุ้นด้วยกัน 5 ชุด ดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.85%  ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 5 ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.60%  ต่อปี

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย เสนอขายหุ้นกู้  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

 • ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี

สรุป

จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องของหุ้นกู้ที่เปรียบเสมือนการให้บริษัทเอกชนยืมเงินไปสานต่อธุรกิจให้เติบโตไปได้ ส่วนผู้ที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ก็แค่รอรับดอกเบี้ยเรื่อยๆเท่านั้นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลของหุ้นกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการลงทุนนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านโครงการใหม่อยู่ เราช่วยให้คำปรึกษา และข้อมูลโครงการให้กับทุกท่านได้ค่ะ สามารถเข้ามาเลือกชมเว็บไซต์ น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขาย บ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรร แนะนำโครงการใหม่พร้อมอยู่ทุกทำเลสุดฮิต มีให้เลือกกว่า 1,200 โครงการ และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความแนะนำ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์