"สุธีสถาปนิก" ที่ปรึกษาที่จะช่วยปั้นฝันของเจ้าของอาคารให้เป็นจริง

ช่องทางการติดต่อ

•เว็ปไซด์ : http://www.sutearchitect.com
•Facebook : https://www.facebook.com/sutearchitect
•โทร : 045-953447 หรือ 093-3219471
•E-mail : sutearchitect@gmail.com


หัวใจหลักที่จะได้อาคารที่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่ความเก่งขอสถาปนิก แต่เป็นเคมีที่ลงตัวระหว่าง เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ และผู้สร้าง ที่ต้องทำงานร่วมกันนานนับปี


บริษัท สุธีสถาปนิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมี คุณสิทธิพล โกมลเวชกุล (คุณพล) และ คุณสุทธินนท์ ไถวสินธ์ (คุณแจ็ค) เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพียงอย่างเดียว ต่อมาเมื่อกิจการได้เติบโตมากยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มการรับเหมาก่อสร้างผลงานที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบเอง เพื่อได้อาคารที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการออกแบบ และ ด้านการก่อสร้างอาคารตรงตามความต้องการของเจ้าของอาคาร สามารถออกแบบอาคาร ออกแบบภายใน ก่อสร้างอาคาร และ ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายใน จบครบในที่เดียว


ด้วยประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับเจ้าของอาคารหลากหลายโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สุธีสถาปนิก มีความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งด้านออกแบบ และ ก่อสร้าง โดยมีแนวความคิด และ เป้าหมายที่จะออกแบบอาคารให้สวยงาม โดดเด่นทันสมัย อยู่สบาย ตรงตามความต้องการ และ การใช้งานจริงที่ลงตัวกับผู้เข้าใช้อาคารทุกคน ก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐาน เลือกใช้วัสดุที่แข็งแรง มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด และ ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มออกแบบไปจนถึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งยังมีการบริการดูแลอาคารหลังการก่อสร้าง ทั้งหมดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเจ้าของอาคารทุกท่าน

ที่ตั้งบริษัท 274/1 ถ.ชยางกรู  ต.ในเมือง อ.เมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี 34000

ช่องทางการติดต่อหรือ ดูผลงานผลเติมได้ที่

•เว็ปไซด์ : http://www.sutearchitect.com
•Facebook : https://www.facebook.com/sutearchitect
•โทร : 045-953447 หรือ 093-3219471
•E-mail : sutearchitect@gmail.com