หากต้องการที่จะสร้างบ้าน สิ่งสำคัญนอกจากโครงสร้างบ้านที่จะต้องแข็งแรงแล้ว ดินก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องคำนึงถึง ถ้าหากดินที่ใช้ในการถมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลตามมาเป็นปัญหาในภายหลัง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มโดยใช่เหตุ วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่เลยมีสาระความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับดินมาเล่าให้ฟัง เพื่อประโยชน์ของคนที่กำลังจะสร้างบ้านสักหลัง

ประเภทของดิน

  • ดินทั่วไป เป็นดินชั้นสองหรือชั้นสาม ราคาถูก นิยมนำมาใช้ในการถมดิน เป็นดินที่มีความหนาแน่น มีสีจาง ไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกต้นไม้ แต่ถ้าดินมีความเหนียวก็สามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้บางชนิด
  • ดินทราย เป็นดินที่มีทรายเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป อุ้มน้ำ จึงง่ายต่อการกัดกร่อน หากต้องการนำมาถมจะต้องมีการบดอัดอย่างดี และต้องมีการป้องกันดินไหล ดินจะได้ไม่เกิดการทรุดตัว ดินทรายเหมาะจะใช้ในการถมที่ของโครงการจัดสรร เนื่องจากมีราคาไม่แพง
  • ดินดาน เรียกอีกชื่อได้ว่า ดินซีแล็ค เป็นดินที่ใช้ถมปลูกสร้างได้ทันที และยังมีลักษณะเป็นดินแห้ง ทำให้บดอัดได้ดี เป็นดินประเภทที่เหมาะสำหรับใช้ถมทำพื้นถนน หรือที่ดินริมแม่น้ำ เพราะมีความหนาแน่นสูงจากส่วนประกอบของแร่หิน
  • ดินลูกรังเป็นดินที่สามารถบดอัดได้ดี มีความหนาแน่น เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำพื้นถนน ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ บางพื้นที่การใช้งานแบ่งได้ตามประโยชน์ใช้สอย
  • ดินเหนียวเป็นดินเนื้อละเอียด ถ้าดินแห้งดินจะแตกออกเป็นก้อนแข็ง แต่ถ้าอยู่ในสภาวะเปียกน้ำ ดินจะมีความยืดหยุ่น ดินเหนียวเป็นดินที่ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี
  • ดินดำเป็นดินที่มีความสมบูรณ์สูง เป็นธาตุอาหารของพืช มีความสามารถในการกักเก็บน้ำ ดินดำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเนื้อดิน การย่อยสลายผิวดินอื่น ๆ ที่มีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบ ทำให้สามารถระบายน้ำได้โดยให้ความสามารถในการเพิ่มคุณสมบัติการกักเก็บน้ำในดินที่มีทรายจำนวนมาก

ดินแบบไหนที่เหมาะสำหรับการถมที่สร้างบ้าน

ดินที่เหมาะแก่การถมที่สร้างบ้าน คือ ดินชั้นสอง ดินดำ และดินเหนียว เพราะเป็นดินที่มาจากธรรมชาติ ไม่ควรเลือกดินที่มีการเจือปนเศษอิฐ เศษหิน เพียงเพราะเป็นดินที่มีราคาถูก เพราะเศษเล็ก ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบให้เสาเข็มมีปัญหาได้ และการถมที่สร้างบ้านต้องบดอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดินทรุดตัวในภายหลัง

ข้อควรคำนึงก่อนถมดินสร้างบ้าน

การถมดินประกอบไปด้วยปัจจัยหลายส่วน  ดังนี้

1.ลักษณะของพื้นที่ที่จะถมดิน ต้องทำการตรวจสอบจากผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น ๆ ก่อน ว่าเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไหม ท่วมถึงไหน ใช้เวลาระบายน้ำนานขนาดไหน เพราะปัญหาน้ำท่วมจะทำให้ดินอ่อนตัวง่าย เพื่อจะได้คำนวณได้ว่าควรอัดดินให้แน่นกว่าปกติ และควรถมที่สูงเท่าไหร่

2.ความสูงของพื้นที่ที่จะถมดิน ต้องมีการประเมินพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ที่ที่จะถมดิน ว่ามีความสูงระดับไหน ความสูงของพื้นถนน ความสูงของบ้านหลังอื่น และแนวโน้มการก่อสร้างในอนาคต ว่าเราควรถมที่ระดับไหน เพื่อในอนาคตจะได้ไม่ต้องถมซ้ำอีก

3.ระยะเวลาที่ควรทิ้งไว้หลังถมดิน เมื่อถมดินเสร็จไม่ควรก่อสร้างทันที เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน ควรทิ้งเวลาเอาไว้ให้ดินเซตตัวก่อน บางที่จะทิ้งไว้เป็นเวลา 6-12 เดือน แต่สามารถร่นเวลารอดินเซตตัวได้ด้วยรถบดอัดดิน จะทำให้การปรับหน้าดินก่อสร้างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ดิน เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการสร้างบ้าน เพราะถ้าเลือกดินไม่ดี เลือกประเภทดินที่ไม่เหมาะสมมาทำการถมบ้าน ก็จะทำให้บ้านมีปัญหาตามมาในภายหลังได้ และก่อนการถมที่ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ขอนแก่นน่าอยู่ได้บอกไปข้างต้น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้บ้านของท่านมีรากฐานที่แข็งแรง ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังแน่นอน หรือท่านที่กำลังประสบปัญหาดินรอบบ้านทรุด ข้างบ้านเป็นโพรง ก็สามารถเลือกใช้บริการจากคิวช่างได้ คิวช่างมีบริการปิดโพรงดินรอบบ้าน คลิกเลย https://bit.ly/3GJ62Q2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ