คนกู้บ้านมีเฮ!!

ส่องมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อบ้านของเเต่ละธนาคาร  ช่วยฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและโควิดในปี 64!!  นอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยเเล้วธนาคารบางเเห่งยังมีการพักเงินต้นให้อีกด้วย  วันนี้   "ขอนแก่นน่าอยู่"  รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารทั้ง 12 ธนาคาร มาให้อ่านกัน  ตามไปดูกันเลยครับ

1.ธนาคารกรุงเทพ

"สินเชื่อที่อยู่อาศัย"

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64

คลิ๊ก >>ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารกรุงเทพ

"การปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการรวมหนี้เข้ากับสินเชื่อที่อยู่อาศัย"

โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสถานะผ่อนชำระต้องไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มี.ค. 63

ระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

คลิ๊ก >> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

2.ธนาคารกรุงไทย

ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกมาตรการ สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน) มาตรการการช่วยเหลือมีดังนี้

 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนเข้ารับได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64

โดย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการ คือ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และ มีสินเชื่อต่างๆที่เป็นของธนาคารกรุงไทย

หากสนใจ สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิ๊ก >> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารกรุงไทย

3.ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับมาตรการสู้โควิด-19 ของทางกสิกรไทยเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติ คือ

 1. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 2. ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ทางธนาคารมีตัวเลือกให้ เพื่อเพิ่มความเหมาะสมแก่แต่ละบุคคล

 • ทางเลือกที่1 :: พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย แถมยังลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.01%
 • ทางเลือกที่2 :: ลดค่างวดลง 50%ของค่างวดปกติเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระลง
 • ทางเลือกที่3 :: พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย กันไปเลย 3 เดือนเต็ม

เข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารกสิกรไทย

นอกจากนี้ยังสำหรับท่านที่มี สินเชื่ออื่นๆกับทางกสิกรไทย สามารถเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงินบัตรที่เหลือได้ และจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม

ระยะเวลาการขอเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

และหากสนใจสามารถติดต่อธนาคารกสิกรได้ในสาขาใกล้บ้าน หรือ ตามรายละเอียดด้านล่าง

4.ธนาคารออมสิน

ทาง ธนาคารออมสิน ออกมาตราการเยียวยาลูกค้า 3 มาตรการ

1.ลด-พักชำระหนี้   พักชำระหนี้ 3-12 เดือน

2.มาตรการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ให้กู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 50,000 ล้านบาท

3.มาตรการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน   ให้กู้ได้สูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดิน

แต่หากต้องการปรับโครงสร้างหนี้อื่นๆ เช่นสินเชื่อบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดรวมกับสินเชื่อบ้านก็สามารถทำได้ โดยสามารถเลือกได ้2 ทางเลือก คือ รวมเป็นสินเชื่อบ้านทั้งหมด หรือ ทำการปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ก็สบายไปอีกแบบ

หมายเหตุคลายกังวล

#ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
#ลดภาระหนี้ทั้งดอกเบี้ย และ ค่างวด
#ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม เช่นค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
#สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือได้

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ :: เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท
ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท
ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท
เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ debt consolidation ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

ลงทะเบียน เพื่อสมัครการปรับโครงสร้างหนี้ >> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารออมสิน

5.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัด “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”

ด้วย 4 มาตรการลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยหรืออยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” รวมถึงลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งลูกค้ารายย่อยและกลุ่ม SMEs ที่มีสถานะปกติ หรือสถานะ NPL

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL

สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน

ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

1.ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิถุนายน 2564 หรือ 2.พักชำระหนี้ถึงมิถุนายน 2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

#ทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 9-11 ระยะแรก ต้องดาวน์โหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น

#ส่วนดอกเบี้ยประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำระได้จนถึงก่อนวันที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้ สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด และยังมีปัญหาด้านรายได้ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ ธนาคารพร้อมพิจารณาขยายความช่วยเหลือในรูปแบบการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นรายกรณีต่อไป

#ส่วนกรณีที่หน่วยงานที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่กู้เงินกับธนาคารต่อไป

ดาวน์โหลด Application : GHB ALL >>> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคาร ธอส.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

สามารถอ่านมาตรการช่วยเหลือคนกู้บ้าน  เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดของธนาคารอื่นที่เหลืออีกได้ที่

คนกู้บ้านมีเฮ พักเงินต้น-ดอกเบี้ย ปี64 Part 2 : https://bit.ly/3ky9PnV

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด ข่าวสารอัพเดท  โปรโมชั่นเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น

สามารถติดตามอัพเดตได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย