มาต่อกัน Part2!!

มาดูมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อบ้านของธนาคารที่เหลือกันเลย  ตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" ไปดูกันครับ

6.ธนาคารยูโอบี

การระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร และชุมชนของเรา ธนาคารยูโอบีพร้อมหลอมรวมพลังแรงใจกับคุณ ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ

สำหรับ ความช่วยเหลือกับสินเชื่อบ้าน แบบธรรมดา มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

ทางเลือก 1 : พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

ทางเลือก 2 : พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี

#มาตราการนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้เช้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีมาแล้ว

#ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการ

#ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิ.ย. 2564

หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ >> ลงทะเบียนพักเงินต้น ดอกเบี้ยกับธนาคารยูโอบี

นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยการรวมยอดสินเชื่อจากบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อบุคคล เข้ากับสินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมรวมหนี้ (Debt Consolidation)

1.มีบัญชีสินเชื่อบ้านยูโอบี  เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา และ ลูกค้าต้องกู้ในนามลูกหนี้เดิมของสินเชื่อบ้าน เช่น หนี้เดิมกู้ร่วม (ก+ข) วงเงิน Top up ก็ต้องกู้ร่วม (ก+ข) ด้วย

2.มีบัญชีสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ บัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรกดเงินสดยูโอบีแคชพลัส หรือ บัญชีสินเชื่อยูโอบีไอแคช

3.มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท  สำหรับลูกค้าสินเชื่อ Home Loan เดิมขั้นต่ำ 30,000 บาท

#สมัครได้ตั้งแต่ 1ก.ย.63-31ธ.ค.64

#ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้คือ การปรับโครงสร้างแบบนี้จะไม่รายงานในเครดิตบูโร ช่วยลดภาระดอกเบี้ย/ค่างวดต่อเดือนของสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน แถมยังใช้วงเงินในบัตรที่เหลือได้ด้วย

7.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันด้วยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สำหรับลูกค้า สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อบ้านของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย

สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู/มอร์เกจพาวเวอร์/พร็อพเพอร์ตี้โลน มีมาตรการรองรับ 2 แบบ

ทางเลือก 1 :: ลดค่างวดต่อเดือน 6-12 เดือน

ทางเลือก 2 :: พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

#สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

#สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร และไม่ค้างค่าชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >> www.cimbthai.com/th/personal/news-and-promotions/promotions/announcement/annouc03193468.html

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ >> (https://bcrm.line.me/wl/1644250669/l/74ca)

8.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (2564)จากทางกรุงศรีได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างใกล้ชิด และเร่งหารือถึงผลกระทบ เพื่อออกมาตรการเพิ่มเติมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามสภาวะที่ยากลำบากนี้ไปได้ ซึ่งธนาคารได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการออกมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม ทั้งในด้านสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน มีให้เลือกถึง 2 แบบ

ทางเลือก 1 :: พักการชำระเงินต้น สูงสุด 3 เดือน

ทางเลือก 2 :: พักการชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

#สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับสิทธิ์ >> www.krungsri.com/th/support/coronavirus-covid-19-contact-2

และเพิ่มเติมกับมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

มาอ่านเงื่อนไขกันสักนิด

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรีไฟแนนซ์) อยู่กับธนาคาร และมีสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ ซึ่งไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ อยู่กับธนาคาร และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคาร ที่ปัจจุบันยังคงมียอดหนี้คงค้างเหลืออยู่
 2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารจะต้องมีการจดทะเบียนจำนองหลักประกันก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 และมีสถานะทางบัญชีเป็นบัญชีปกติ ไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
 3. ธนาคารจะดำเนินการรวมหนี้ด้วยวิธีการรวมยอดเงินต้นคงค้างของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นเท่านั้น สำหรับดอกเบี้ยค้างรับของสินเชื่อรายย่อยดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมหนี้
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจดทะเบียนจำนองหลักประกันที่มีอยู่ให้กับธนาคาร และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนดังกล่าว
 5. ในกรณีที่สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ของธนาคาร และผู้เข้าร่วมโครงการต้องการนำสินเชื่อรายย่อยประเภทดังกล่าวมาเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำการยกเลิกการขอรับความช่วยเหลือที่ได้รับอยู่แล้วก่อน

#สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ในการรวมหนี้ ก็แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือกเช่นกัน

ทางเลือกที่ 1 คือการยืดระยะเวลาสินเชื่อย่อยอื่นให้เท่ากับสินเชื่อบ้านที่เหลือ พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ โป๊ะเข้าไปกับหนี้บ้านเลย แต่ไม่ต้องกลัว ทางธนาคารมีการปรับลดดอกเบี้ยให้ และเพิ่มเวลาในการผ่อนให้เท่ากับบ้านด้วยนะจ๊ะ

ทางเลือกที่ 2 คือการยืดเวลาสินเชื่อรายย่อยอื่นออกไป แต่สั้นกว่าสินเชื่อบ้านที่เหลือ งงละซิ!!! ก็คือเหมือนกับแบบที่1เลย แต่ระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อรายย่อยจะเพิ่มแต่เพิ่มไม่เท่ากับหนี้บ้าน เผื่อใครไหวก็จะได้หมดเร็วขึ้นหน่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ www.krungsri.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
 • ลูกค้าธุรกิจติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)

9.ธนาคารทหารไทย และ ธนชาติ มาแบบเเพ็คคู่ !!!

สำหรับมาตรการสินเชื่อบ้านจากสองแบงค์นี้ ทางธนาคารเค้าจะพิจารณาให้ตามความเหมาะ

มาตรการก็จะประมาณนี้

ยังไงก็ลองยื่นเรื่องไปให้ทางธนาคารพิจารณาดูก่อน

#สมัครเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิ.ย. 2564

#สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้และครบระยะเวลาแล้ว ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใหม่ได้นะ แต่ถ้าใครยังอยู่ระหว่างเข้าร่วมก่อนหน้านี้จะต้องรอสิ้นสุดมาตรการเดิมก่อนเด้อ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >> www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม สำหรับลูกค้า TMB คลิ๊ก >>www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19-tmb-retail.html?mib_view

10.ธนาคารไทยพาณิชย์

ทางไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยให้ทางลูกค้าเค้าลงทะเบียนแจ้งขอเข้ารับมาตรการ ทางธนาคารจะพิจารณาให้ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง หลักๆก็จะประมาณนี้ คือ

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม
 • ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

#สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >> www.scb.co.th/th/about-us/news/jan-2564/customers-support-covid-2021.html

11.ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ก็ห่วงใยไม่แพ้ใครออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 (ระลอกใหม่)  ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะทำการ

 • เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

ด้วยเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและต้องมีสถานะไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

#การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า

#หากลูกค้าประสบปัญหาในการชำระหนี้ควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นให้แก่ธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบ ความสามารถในการผ่อนชำระ และทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป

#ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนสมัคร คลิ๊ก >> https://forms.tisco.co.th/form/bantao_phase2_ml

หรือ ติดต่อที่สาขาได้ทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด ข่าวสารอัพเดท  โปรโมชั่นเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น

สามารถติดตามอัพเดตได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย