วันนี้น้องพิษณุโลกน่าอยู่ พามากันที่ วัดจันทร์ตะวันออก ที่นี่มีวิหารพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า สูงเด่นให้เราได้มากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพ  ช่วยให้พบแนวทางการเยียวยารักษาโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ บังเกิดความสุขในชีวิต ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์สูงสุด ผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกาย และทางใจ เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับความนับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีการนับถือแพร่หลายในแผ่นดินไทยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

วิหารพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
วิหารพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า

พามาสักการะกันต่อที่ ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระสุพรรณกัลยาทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช กับ พระวิสุทธิกษัตรี ซึ่งพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งชาวพิษณุโลกถวายพระเกียรติยศให้พระองค์ว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ แม้ในพงศาวดารไทยจะไม่ได้กล่าวถึง มีเพียงปรากฎอยู่ในเอกสารพม่า

ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

นอกจากนี้ภายในวัดอดีตมีอาคารของสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ เป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย และยังมีอาคารเรือนไม้ทรงไทย สวยงามมาก ให้ชม

อาคารของสหกรณ์วัดจันทร์
อาคารของสหกรณ์วัดจันทร์

วัดจันทร์ตะวันออก ตั้งอยู่ตรงสะพานสุพรรณกัลยา ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันตก ครั้งหน้าอยากให้น้องพิษณุโลกน่าอยู่พาไปที่ไหน ฝากคอมเม้นบอกกันด้วยนะครับ


สามารถติดตามพวกเราได้ที่

เฟซบุ๊ก : พิษณุโลกน่าอยู่

โทร : 063-1939253

บทความแนะนำ

ครบทุกเรื่องที่อยู่ของคนพิษณุโลก"พิษณุโลกน่าอยู่"

หาบ้าน ที่ดิน หอพัก บริษัทรับสร้างบ้าน ครบ จบ ในเว็บเดียว