ทำความรู้จักกับกิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี คือใคร ?

บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 945 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ได้เริ่มต้นเปิดทำการเป็นครั้งแรกในวันที่ 4 มีนาคม  2539 ที่ อำเภอเดชอุดม  ในนามของ บริษัท กิจตรงมอเตอร์เซลล์ จำกัด โดยประกอบธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่แท้ ยี่ห้อ YAMAHA ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดทำการมาเป็นระยะเวลา  27  ปี และปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 13 สาขา  ได้แก่ สาขาหน้าบิ๊กซี สาขาชยางกูร สาขาบ้านดู่ สาขาวาริน สาขาเดชอุดม สาขานาเยีย สาขานาจะหลวย สาขาบุณฑริก สาขาตระการพืชผล สาขาเขมราฐ สาขาโพธิ์ไทร สาขาเลิงนกทา และสาขากันทรารมย์

เวลาเปิดทำการ :  

วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00-17:00 น.  

วันอาทิตย์ 08.00-16.00น. (เฉพาะสาขาชยางกูร)

ช่องทางการติดต่อ :

Facebook : https://www.facebook.com/KittrongYamahaUbonratchathani

Line : https://bit.ly/3nwcPGK

Website : http://www.kittrong.com/

เบอร์โทร : 045-312777