การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เราเรียกกันว่า เลือกตั้ง ส.ส. ในปี 2566 ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของไทยในรอบ 4 ปี และจะเป็นการเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังจากการประกาศยุบสภา ระยองน่าอยู่จะพามาดูข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งปี 2566 ในครั้งนี้ ก่อนอื่นเราต้องขออธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 ว่ามีความสำคัญอย่างไร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอะไรบ้าง แล้วข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2566

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2566 จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาไม่น้อยกว่า 90 วันในวันเลือกตั้ง หรือถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยการเลือกตั้งปี 2566 นี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ หรือ First Voter รวมกันทั้งประเทศกว่า 4,000,000 คน โดยเฉพาะจังหวัดระยองมีมากกว่า 54,000 คน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปี 2566 นี้ จะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป

เลือกตั้งระยอง 2566

โดยสามารถตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ โดยที่ กกต.จังหวัดจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่บ้านทางไปรษณีย์ เป็นเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในบ้าน 1 ฉบับ สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

*ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2566 ตรวจสอบสิทธิของท่านที่นี่*

ตรวจสอบไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.ส.ระยอง ปี 2566

เลือกตั้งระยอง 2566

25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 วันที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น มีชื่ออยู่ต่างจังหวัด แต่มาทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง คุณสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตได้ง่าย ๆ ด้วยแอพ Smart Vote หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง ได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

>วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านแอพ Smart Vote<

(หมดเวลาลงทะเบียน) ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตพื้นที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

(หมดเวลาลงทะเบียน) ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout

*ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2566 ตรวจสอบสิทธิของท่านที่นี่*

7 พฤษภาคม 2566 ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตพื้นที่เลือกตั้ง เฉพาะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว จำเป็นที่จะต้องเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตามหน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ หากไม่มาใช้สิทธิในวันดังกล่าวเท่ากับไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566

ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัตรประชาชนและเตรียมบัตรให้พร้อม กรณีบัตรหายสามารถใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน 13 หลักแทนได้ เวลาเปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00-17:00 น. *ตรวจสอบสิทธิของท่านที่นี่*

เลือกตั้งระยอง 2566

วิธีการลงคะแนนเสียงบัตรเลือกตั้งปี 2566 ทั้ง 2 ใบ

การลงคะแนนและบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ในปี 2566 บัตรเลือกตั้งจะแบ่งเป็นใบหนึ่งเลือก ส.ส.เขตของระยอง และอีกใบเลือกพรรคที่ถูกใจ เพราะฉะนั้นเราต้องจำหมายเลขของผู้สมัครพรรคให้ดี เพราะบัตรอีกใบที่เราจะเลือกพรรคนั้น หมายเลขอาจจะไม่เหมือนกัน

เลือกตั้งระยอง 2566

การแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2566 ในจังหวัดระยอง

การแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยองมีมติแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2566 ใหม่ ทำให้จังหวัดระยองมี ส.ส.เขตของจังหวัดจากเดิม 4 เขต เป็น 5 เขต ซึ่งในแต่ละเขตจะถูกแบ่ง ตามด้านล่างนี้ *ตรวจสอบสิทธิของท่านที่นี่*

เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อำเภอเมืองระยอง เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลทับมา, เทศบาลตำบลน้ำคอก, ตำบลนาตาขวัญและตำบลบ้านแลง
 • อำเภอนิคมพัฒนา เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • อำเภอบ้านค่าย เฉพาะตำบลตาขัน
เลือกตั้งระยอง 2566
แผนที่เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อำเภอเมืองระยอง ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลทับมา, เทศบาลตำบลน้ำคอก, ตำบลนาตาขวัญและตำบลบ้านแลง
เลือกตั้งระยอง 2566

เขตเลือกตั้งที่ 3

 • อำเภอแกลง ทั้งหมด
 • อำเภอเขาชะเมา ทั้งหมด
เลือกตั้งระยอง 2566

เขตเลือกตั้งที่ 4

 • อำเภอวังจันทร์ ทั้งหมด
 • อำเภอบ้านค่าย ยกเว้นตำบลตาขัน
 • อำเภอปลวกแดง ยกเว้นตำบลแม่น้ำคู้
เลือกตั้งระยอง 2566


เขตเลือกตั้งที่ 5

 • อำเภอบ้านฉาง ทั้งหมด
 • อำเภอนิคมพัฒนา ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • อำเภอปลวกแดง เฉพาะตำบลแม่น้ำคู้
เลือกตั้งระยอง 2566


หนึ่งเสียงของเรามีค่า พาคนดีเข้าสภาฯ ช่วยกันพัฒนาให้ระยองน่าอยู่

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของชาวระยองอีกครั้งหนึ่ง เพราะ 1 เสียงของคุณจะเป็นส่วนช่วยในการเลือกผู้แทนไปเป็นตัวแทนการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต หากคุณต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลชุดต่อไป “ระยองน่าอยู่” ขอร่วมรณรงค์และเชิญชวนชาวระยองไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2566 ในครั้งนี้


อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

9 อาหารถิ่นระยอง-จันทบุรี อร่อยเด็ดไม่ควรพลาด

เลี่ยมกรอบพระ ระยอง โดยช่างทำทองมืออาชีพ ครบจบที่เดียว ร้านนิรัญ ซ่อมเครื่องประดับ

เปิดปีชง 2566 พร้อมวิธีแก้ชงและสถานที่แก้ชงในจังหวัดระยอง

5 ที่เที่ยวระยองที่เราไม่อยากให้คุณพลาด

"เรียนออนไลน์” ทุเรียนระยองแกะเนื้อล้วน ส่งมอบความอร่อยทั่วไทย


ไม่พลาดทุกข่าวสารเรื่องบ้านและความเป็นอยู่ในระยองกับ ‘ระยองน่าอยู่’ แพลตฟอร์มหาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองระยอง ทั้งบ้านมือ 1, มือ 2 ใช้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🏠 โครงการบ้านใหม่ : 👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈
🏕 บ้านมือสองและที่ดิน : 👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈
🏬 หาห้องเช่า/หอพัก :  👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈

ระยองน่าอยู่
มองหาบ้านน่าอยู่ ลองดูใน "ระยองน่าอยู่"