อย่างที่ทราบกันดีว่าบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การจะได้มานั้นจำเป็นต้องหาเงินก้อนใหญ่เพื่อมารองรับการซื้อและการสร้างบ้าน โดยวิธีหางบประมาณในส่วนนี้ที่ผู้คนนิยมกัน ก็คือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแต่ละที่ก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป และการ กู้บ้าน เป็นเรื่องด้านการเงินที่จะต้องมีวิธีการดำเนินการที่ละเอียด และตรวจสอบอย่างเข้มงวด  ดังนั้นจึงมีเฉพาะผู้ที่ผ่านเงื่อนไขแล้วเท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในทางที่ดี ผู้ที่กำลังอยากมีบ้าน จะต้องมีวินัยทางการเงิน รวมถึงต้องมีเงินตั้งต้นสำหรับการเริ่มมองหาความมั่นคง

ทั้งนี้สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เอง ก็ได้มีโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่มากมาย รวมถึงคนยุคใหม่ก็เริ่มหาความมั่นคงตั้งแต่อายุยังน้อย จึงมักจะเลือกการซื้อ หรือบ้านเป็นตัวเลือกแรกของการสร้างตัว ทำให้ความต้องการของคนที่อยากมีบ้านในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ซึ่งวันนี้ สุรินทร์น่าอยู่ ได้มีทริคดี ๆ ในด้านการเงินที่จะช่วยให้การ กู้บ้านเป็นไปได้อย่างราบรื่น จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เราไปดูพร้อมกันได้เลย

6 วิธี กู้บ้านสุรินทร์ ให้ราบรื่น เตรียมความพร้อมก่อนมีบ้านเป็นของตัวเอง!

เมื่อพูดถึงการกู้บ้านหลาย ๆ คน อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งทุกคนก็จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง และการ กู้บ้าน ก็จะกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่หากไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ดี จะทำให้เกิดความยุ่งยาก และอาจส่งผลให้มีบ้านไม่ได้เลยในที่สุด

ดังนั้นการเตรียมตัวที่สำคัญอย่างมาก ก็คือการหาเงินงบประมาณในการสร้างบ้าน หรือเงินก้อนสำหรับซื้อบ้าน โดยทางสถาบันการเงินจะพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้กู้ และอนุมัติให้เป็นรายบุคคล ดังนั้นหากยากกู้ผ่านได้ง่าย ๆ จะต้องเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

การเงินมั่นคง มีเงินตั้งต้นสำหรับการสร้างบ้าน

ในหัวข้อนี้หมายถึง ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้มั่นคงซึ่งก็คือการประกอบอาชีพที่ได้รับเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเหตุผลนี้จะทำให้ทางสถาบันการเงินไว้วางใจได้ว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ดังนั้น ในทางที่ดีและแน่นอนที่สุดสำหรับใครที่กำลังอยาก กู้บ้านสุรินทร์ ก็จะต้องหางานทำที่มั่นคงเสียก่อน และนอกจากจะทำให้น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นช่องทางสำหรับการหาเงินเพื่อเก็บไว้เป็นเงินตั้งต้น และเงินสำรอง โดยสิ่งเหล่านี้หลาย ๆ สถาบันก็ได้มีการนำไปพิจารณาขอสินเชื่อด้วยเช่นกัน

เคลียร์หนี้ เช็กเครดิตบรูโร

สำหรับเครดิตบรูโร คือ ข้อมูลการเป็นหนี้ รวมถึงการชำระหนี้ทุกประเภทที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นหนี้ของผู้กู้ และในอีกด้านหนึ่งการเปิดเครดิตบรูโรไว้ ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ กู้บ้านสุรินทร์ และทุก ๆ ที่ เพราะเปรียบเสมือนใบบันทึกประวัติด้านการเงินที่ทำให้สถาบันการเงินตรวจการใช้จ่ายได้สะดวก และเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางด้านหนี้สินนี้จะถูกนำมาคิดในสูตรการหาวงเงินกู้สูงสุดของผู้กู้ โดยหากมีภาระหนี้มาก ก็จะทำให้กู้ได้น้อย ดังนั้น จึงควรมีการชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้น หรือให้เหลือน้อยที่สุดก่อนจะมีการกู้สินเชื่อบ้าน เพื่อการขออนุมัติได้ง่ายขึ้น และได้วงเงินสูงขึ้นด้วยนั่นเอง

กู้กับธนาคารที่ใช้ประจำ

ธนาคารที่ผู้กู้ใช้เป็นประจำ จะมีประวัติด้านการเงินของผู้กู้ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันพฤติกรรมของผู้กู้ และใช้พิจารณาได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก อีกทั้งเมื่อคุณเป็นลูกค้าประจำของธนาคาร ก็อาจจะได้เงื่อนไขพิเศษมากมายที่อาจจะทำให้ได้วงเงินกู้สูงขึ้น หรือการได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง อีกทั้งหากกู้ผ่านแล้ว ในอนาคตเมื่อต้องมีการรีเทนชั่นก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้น เพราะถือว่าเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ

มีเครดิตทางการเงินที่ดี

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ว่าสิ่งสำคัญในการ กู้บ้านสุรินทร์ คือพฤติกรรมด้านการเงินของผู้กู้ ดังนั้นการรักษาเครดิตให้ดีโดยที่มีการชำระหนี้ตรงเวลา ใช้จ่ายตามความสามารถด้านการเงิน เพราะการกู้สินเชื่อบ้าน ก็เป็นการสร้างหนี้อีกหนึ่งอย่าง ซึ่งธนาคารจะต้องได้รับการชำระคืนในกำหนดเวลา จึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กู้จะสามารถชำระคืนได้ และเมื่อพบว่าผู้กู้มีเครดิตการเงินที่ดี ก็จะมีโอกาสในการอนุมัติได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในการกู้เงินก้อนใหญ่ บางสถาบันอาจจะต้องมีการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกอาคาร สำนักงาน โรงงาน ที่ดิน เป็นต้น และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เพชร ทองคำ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ โดยทั้งหมดจะต้องมีการเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนทำการกู้ และสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีประวัติใสสะอาด ทั้งนี้การมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะเพิ่มโอกาสในการกู้สินเชื่อได้อย่างมาก

หาผู้กู้ร่วม

การมีผู้กู้ร่วม จะทำให้มีความสามารถด้านการชำระหนี้สูงขึ้น จึงทำให้ทางธนาคารอนุมัติได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้วงเงินกู้สูงขึ้นอีกด้วย โดยผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นคนที่มีสายโลหิตเดียวกัน หรือคู่สมรส ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคง โดยส่วนใหญ่ผู้กู้ร่วมก็มักจะเป็นสามีภรรยา เพราะต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน และร่วมกันสร้างครอบครัว อย่างไรก็ตาม ต้องมีการพูดคุยกันให้ดี เนื่องจาก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ ภาระการแบกหนี้ก็จะไปตกอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกินความสามารถ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความบาดหมาง จึงต้องมีการปรึกษากับผู้กู้ร่วมอย่างถี่ถ้วน

และทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับการ กู้บ้านสุรินทร์ ที่เราได้นำมาฝากทุกคน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยช์ต่อชาวสุรินทร์ที่กำลังเรียนรู้วิธีการขอสินเชื่อเพื่อให้ได้เงินสำหรับการมีบ้านเป็นของตัวเองตามที่ฝัน อย่างผ่านฉลุย !

🏡 “สุรินทร์น่าอยู่“ ครบทุกเรื่องที่อยู่ของคนสุรินทร์ซื้อ-ขาย บ้าน ที่ดิน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ หรือหอพัก คิดถึง #สุรินทร์น่าอยู่ เว็บไซต์อสังหาฯ ครบที่สุดในสุรินทร์ และพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณก่อนใคร💥

คลิกเลย 👉🏼 https://nayoo.co/surin

ใช้งานฟรี ✨ ไม่มีค่าใช้จ่าย
📢 สนใจเพิ่มข้อมูลโครงการบ้านใหม่ของคุณบนเว็บไซต์

☎️ 065-123-6494, 061-029-1599
📲 Line : https://lin.ee/ZlF64cW

ติดตามพวกเราได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/surinnayoo/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@surinnayoo_
Youtube : https://www.youtube.com/@SurinNaYoo