สวัสดีคนอุบลในสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนก็กล่าวว่ากำลังฝืดเคืองแบบนี้ ใครก็บอกอย่าเพิ่งเป็นหนี้ อย่าเพิ่งซื้อบ้านในเวลานี้ ด้วยระบบของประเทศจะปล่อยให้เกิดการหยุดหมุนของเงินแบบนั้นไม่ได้ จึงส่งต่อเรื่องนี้มาเป็นหน้าที่ของ ธอส. ที่จะกระตุ้นตลาดให้มีการจับจ่ายกันมากขึ้น จึงเกิดขึ้นมาเป็นงานบ้านในครั้งนี้ พร้อมดอกเบี้ยพิเศษที่ออกโดย ธอส. ที่รับประกันได้เลยว่าดีกว่าเจ้าไหน ๆ ในปีนี้อย่างแน่นอน

วันนี้อุบลน่าอยู่จึงได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ดีที่สุดจาก ธอส. มาไว้ในโพสต์นี้ และชาวอุบลจะได้พบกับโปรเหล่านี้ภายในงาน แล้วมาพบกันได้ทั้งแบบออนไลน์ และที่โฮมโปร 31-3 มิถุนายน 2567

สรุปแบบรวบรัดมาตรงนี้ |

สินเชื่อบ้าน ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลักภายในงาน

3 สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยต่ำประจำปี

 1. สินเชื่อบ้าน Mild Home ดอกเบี้ย 1.90% สำหรับที่อยู่อาศัย 3 ล้านบาท ขึ้นไป
 2. สินเชื่อบ้าน Happy Life 1.95 % สามารถรีไฟแนนซ์ถูกสุด 1.95% สำหรับที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. สินเชื่อบ้าน Happy Home 3% 5 ปีแรก สำหรับที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 3 ล้านบาท

รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ ใช้กับสินเชื่อบ้าน Happy Life ได้ดอกเบี้ยถูกสุด 1.95% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ "เก็บออม"

เงินฝากออมทรัพย์ “เก็บออม" ฝากขั้นต่ำ 500 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.95% ต่อปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

สลากออมทรัพย์ ชุดนคราช

ฉลากออมทรัพย์ ชุดนคราช หน่วยละ 1,000 บาท 3 ปี อัตราดอกเบี้ยฉลากชุดนคราช 1% ต่อปี

ทรัพย์ NPA

ทรัพย์ NPA โปรโมชั่นสำหรับผู้มีรายได้น้อย เงินเดือนไม่เกิน 25,000 รับอัตราดอกเบี้ย 0% 3 ปี สำหรับคนที่ไม่เคยซื้อทรัพย์ ธอส. มาก่อน  จองและทำสัญญาภายใน 3 วัน

🎉🎉 คนที่ซื้อ ทรัพย์ NPA 100 ท่านแรก รับ Voucher เติมน้ำมัน 1,000 บาท

สินเชื่อบ้าน ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

สินเชื่อบ้าน |

Mild Home

“สินเชื่อ Mild Home” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด, ที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส., ปลูกสร้าง, ต่อเติม และซ่อมแซม วงเงินกู้มากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.90% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เพียง 2.90% และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.795% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดปีแรกเพียงล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน

Happy Life

สินเชื่อบ้าน Happy Life ปี 2567 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท จากการเพิ่มกรอบวงเงินจาก 10,000 ล้านบาทให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย สินเชื่อนี้สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่2.5 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่เท่ากับ 1.95% ต่อปี, ปีที่ 2-3 คงที่เท่ากับ 3.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.98% เท่านั้น) และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี , ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบัน เท่ากับ 6.545% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดปีแรกเพียงล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน

Happy Home

“โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home” กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้าง และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

รีไฟแนนซ์กับ ธอส. |

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน Happy Life ปี 2567 สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.98% แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1 = 1.95% และอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 2 – 3 = 3.50% โดยให้วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และ กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

เงินฝากออมทรัพย์ "เก็บออม" |

เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม ฝากขั้นต่ำ 500 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.95% ต่อปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สามารถทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
 • ฝาก - ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
 • เปิดบัญชีเฉพาะสาขาเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
ฉลากออมทรัพย์ ชุดนคราช ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

สลากออมทรัพย์ ชุดนคราช |

ฉลากออมทรัพย์ ชุดนคราช หน่วยละ 1,000 บาท 3 ปี อัตราดอกเบี้ยฉลากชุดนคราช 1% ต่อปี

 • ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% (ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนด)
 • ลงทุน 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี
 • ลงทุน 1 ล้านบท ผลตอบแทน 1.84% ต่อปี
 • ผลสลากรางวัลที่ 1 มุลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผลสลากรางวัลที่ 2 มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
 • ผลสลากรางวัลที่ 3 มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 30 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 รางวัลละ 30 บาท

สามารถซื้อสลากได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ และทางแอปพลิเคชัน GHB All Gen

ทรัพย์ NPA ที่งาน GHB Home Loan Fair @อุบลราชธานี

ทรัพย์ NPA |

ทรัพย์ NPA ก็คือ ทรัพย์สินที่เกิดจากเจ้าของเดิมซื้อมาแล้ว แต่ไม่สามารถผ่อนชำระแกธนาคารได้ตามกำหนด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย เงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% 3 ปี สำหรับคนที่ไม่เคยซื้อทรัพย์ ธอส. มาก่อน จองและทำสัญญาภายใน 3 วัน ภายในงานสำหรับคนที่ซื้อ ทรัพย์ NPA 100 ท่านแรก รับ Voucher เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท