สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านถือว่าเป็นวิธีการที่ดีในการลดภาระค่าใช้จ่ายลงในช่วงวิกฤติเช่นนี้

"การรีไฟแนนซ์" คืออะไร?

คือการที่เรายื่นขอสินเชื่อก้อนใหม่ เนื่องมาจากว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในช่วง 3 ปีแรกทำให้เราสามารถกำหนดรายจ่ายของเราได้ แต่หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นการคิดแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือขึ้นอยู่กับ ค่า MRR ต่างๆตามที่ธนาคารนั้นๆออกนโยบายในแต่ละช่วง จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อาจขึ้นเป็น 2 เท่า ของช่วงสามปีแรกเลยด้วย

ดังนั้น การรีไฟแนนซ์ คือ การกู้หนี้ก้อนใหม่กับธนาคารใหม่มาจ่ายสินเชื่อบ้านก้อนเดิม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยบ้านที่สูงขึ้น หลังหมดโปรอัตราดอกเบี้ยบ้าน 3 ปี แรก เราจึงควรทำการรีไฟแนนซ์บ้าน หลังจากการผ่อนชำระไปแล้ว 3 ปี เพื่อประหยัดดอกเบี้ยในการผ่อนชำระนั่นเอง

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ ยังรวมไปถึง

การลดค่างวดในการผ่อนชำระลง ตัวอย่างเช่น วงเงิน 3,000,000 ระยะเวลา 30 ปี ค่างวด 18,000 ผ่อนชำระไปแล้ว 3 ปี เหลือหนี้คงค้างเพียง 2,350,000 แล้วทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ใหม่ ยืดระยะเวลาการผ่อนเป็น30ปี ใหม่อีกครั้ง ทำให้เราสามารถขอปรับค่างวดลดลงเหลือ 12,000 ได้ (อย่าลืมดูเกณฑ์อายุ เงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารด้วยนะ)

อีกข้อดีคือ การร่นระยะเวลาการผ่อนชำระ สำหรับคนฮาร์ดคอ อยากปลดหนี้ให้หมดเร็ว  ตัวอย่างเช่น  3,000,000 ระยะ 30ปี ค่างวด 18,000 ผ่อนชำระไปแล้ว 3 ปี เหลือหนี้คงค้างเพียง 2,350,000 แล้วทำการรีไฟแนนซ์ใหม่ ขอลดระยะเวลาการผ่อนลงเหลือ 20ปี แต่ค่างวดก็นจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 อย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกัน

ขอนแก่นน่าอยู่ขอแนะแนวอีกนิด ในขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน

เริ่มต้นจากการติดต่อกับธนาคารเดิมเพื่อขอสรุปยอดหนี้รวมมาก่อน แล้วมากำหนดแผนของเราว่าอยากจะผ่อนชำระในรูปแบบใดให้เหมาะสมกับตัวเรา เตรียมเอกสาร หลักฐานไปยื่นกับธนาคารแห่งใหม่ที่เราต้องการรีไฟแนนซ์  ได้แก่

  • เอกสารส่วนตัว(สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,ใบทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ)
  • เอกสารทางการเงิน(สลิปเงินเดือน,statementย้อนหลัง)
  • สัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิม / สำเนาใบเสร็จชำระค่างวด
  • สำเนาโฉนดที่ดิน / ทด.13 / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

จากนั้นธนาคารแห่งใหม่จะทำการประเมินตัวทรัพย์ พิจารณาวงเงินให้เรา หากได้รับการอนุมัติขั้นถัดไป ทั้งสามฝ่าย เรา ธนาคารเก่า ธนาคารใหม่ จะเข้าไปกรมที่ดินเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับธนาคารใหม่ของเรา

แต่ทั้งนี้การรีไฟแนนซ์บ้าน ก็มีค่าใช้จ่ายแฝง ได้แก่  ค่าประเมินทรัพย์,ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้,ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ,ค่าทำประกันอัคคีภัย ,ค่าธรรมเนียมการปล่อยกู้ใหม่,ค่าเรียกปรับ(กรณีที่เรารีไฟแนนซ์ก่อนครบ3ปี)  ทำให้เราต้องวางแผน ศึกษาเงื่อนไขต่างๆก่อนให้ครบถ้วน

มาดูกันว่ามี อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน เดือนมิถุนายน  2565 จากธนาคารใดที่น่าสนใจบ้าง

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo