CHECK LIST เตรียมพร้อมซื้อ บ้าน ไปกับ"ขอนแก่นน่าอยู่"

ขอนแก่นน่าอยู่ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 (มิถุนายน) เเสดงเป็นเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาเลือกสินเชื่อบ้าน สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดได้ง่ายขึ้น รายละเอียดเเละเงื่อนไขเป็นไปตามที่เเต่ละธนาคารกำหนด

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 เดือนมิถุนายน

1. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส)

รูปแบบสินเชื่อ ดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2566 และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก

2. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารกรุงไทย (KTB)


รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” สามารถยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน2565 โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

3. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป” เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด) และหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

4. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.75% แต่มีเงื่อนไขว่า โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท  
วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี

5.  อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 โฮมโลนฟอร์ยู อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.49% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำรายได้ 30,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการรายได้ 50,000 บาท พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

6.  อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกสิกรไทย 2565 อัตราดอกเบี้ยบ้านสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 7.72%  รู้ผลอนุมัติเร็ว สามารถกู้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทั้งกู้ซื้อที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโด ปลูกสร้าง รวมทั้งรีไฟแนนซ์บ้าน รู้ผลอนุมัติเร็วภายใน 3 วันเท่านั้น  ระยะผ่อนชำระนานถึง 30 ปี

7.  อันตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 2.55%ในโครงการสินเชื่อบ้านกรุงศรีสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ฟรีไปเลยกับค่าจดจำนองและค่าประเมินมูลค่า3,210บาท เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA

  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อคอนโด
  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

8.  อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารออมสิน

รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อเคหะ” เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เอื้อต่อบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้หากมีการกู้เพิ่มเติม ให้วงเงินกู้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์  สินเชื่อนี้เหมาะกับ มนุษย์เงินเดือน มีรายได้แน่นอน อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี

9.  อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 5.95% (MRR-0.045%) และ 5.995% (MRR) หากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

10. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน 2565 ยูโอบีอัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่  3.35% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) อนุมัติวงเงินกู้ สูงสุด 100%  ทราบผลพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ

11. อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH BANK)

อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ 2.55% (MRR=7.35%) กู้ได้สูงสุด100%ผ่อนนาน40ปี เริ่มต้นผ่อนล้านละ 3,500บาทใน2ปีแรก คุ้มสุดๆ แต่ต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTAตามนโนบายที่กำหนดไว้ด้วยนะ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo