ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านโฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 2565 ซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว เพียงแค่เป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ หรือมากกว่า 10,000 บาทก็สามารถกู้ร่วมได้เช่นกัน พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สุดแสนพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพีงแค่ 4.25% ทำเรื่องของบ้านให้ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านโฮมฟอร์ยู ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

 • บ้านแบบไหนก็กู้ได้
 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์,ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

 • สำหรับการยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี เมื่อนับรวมเมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี* สำหรับพนักงานเงินเดือนอายุ 21-62 ปี และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุ 25-62 ปี กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยMRRปัจจุบัน = 7.35% ต่อปี
  หมายเหตุ* LTV = สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)

*กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

3. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. อายุงาน

5. รายได้ขั้นต่ำ

หลักประกันสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

1.กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

- สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา

2. กรณีขอสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง

- สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 2565 ซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว เพียงแค่เป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ หรือมากกว่า 10,000 บาทก็สามารถกู้ร่วมได้เช่นกัน พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สุดแสนพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพีงแค่ 4.25% ทำเรื่องของบ้านให้ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อบ้านโฮมฟอร์ยู ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 2565

ขอนแก่น น่าอยู่  ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565 จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 แต่ละธนาคาร ได้แก่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo