รีไฟเเนนซ์บ้าน คือ การขอเงินกู้จากธนาคารใหม่ เพื่อปลดภาระเงินกู้จากธนาคารเดิม ซึ่งเงื่อนไขหลักสำหรับการรีไฟเเนนซ์บ้านคือ ต้องผ่อนบ้านครบ 3 ปี โดยการรีไฟเเนนซ์บ้านจะช่วยให้ภาระหนี้หมดเร็ว และการผ่อนบ้านจะหมดเร็วมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันปัญหาของคนที่ผ่อนบ้านครบ 3 ปีเเล้ว มีความลังเลว่าจะเลือกขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหรือย้ายไปรีไฟเเนนซ์กับธนาคารใหม่ดี เนื่องด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย และการเลือกรูปแบบไหนจะคุ้มค่า ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขอยื่นกู้สินเชื่อมากกว่ากัน อีกทั้งการลดดอกเบี้ยลงนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการรีไฟเเนนซ์ (Refinance) รวมไปถึงการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม (Retention) วันนี้ขอนเเก่นก็ได้รวบรวมอัตรารีไฟเเนนซ์ที่อัปเดตในเดือนมกราคมมาฝากผู้อ่าน เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟเเนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.91% วงเงินให้กู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สำหรับวงเงินให้กู้ทุกบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งเเต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ) ระยะเวลากู้นานถึง 40 ปี

2. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 6.87% โดยเงื่อนไขวงเงินให้กู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถเลือกผ่อนชำระในอัตราล้านละ 3,500 บาท ต่อเดือนนานถึง 3 เดือน อีกทั้งมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นคงที่ 0.66% (แบบทำประกัน) 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 = MRR-3.00% ปีที่ 2 และ 3 = MRR – 3.00%

3. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงเทพ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.43 % โดยให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ ซึ่งมีเงื่อนไขให้อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีระยะผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ผู้กู้สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่ แบ่งเป็น ปีแรก=MRR-4.00% ปีที่ 2=MRR-3.75% และปีที่ 3=MRR-1.75% สำหรับกรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

4. ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

สินเชื่อรีไฟเเนนซ์ของธนาคารกสิกรไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก 6.60% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของมูลค่าหลักประกัน หรือขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร และมีระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ของธนาคารทหารไทยธนชาต มีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.25%  ลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยสำหรับลูกค้าทั่วไปจะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.55% ในกรณีของการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท โดยให้วงกู้สูงถึง 90-95% ระยะเวลาในการกู้นาน 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้เเล้วไม่เกิน 65 ปี

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สำหรับการขอลดดอกเบี้ยบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 3.80% ให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 95% ของราคาประเมิน วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อทั่วไปที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น มาขอขอลดดอกเบี้ยบ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์นั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 5.52% ซึ่งมีเงื่อนไขต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA  ให้วงเงินกู้ไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะเท่ายอดหนี้เดิม ระยะเวลาในการผ่อนนานถึง 30 ปี มีเงื่อนไขในการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ทั้งนี้สำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือ ประเภทองค์กร และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

8. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.15% โดยให้วงเงินกู้ 100%  ระยะเวลานในการผ่อนนานถึง 40 ปี โดยเงื่อนไขสำหรับผู้กู้นั้นจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

นอกจากอัตราดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ขอยื่นกู้ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมกับสถาบันการเงินใหม่ที่ตนเองสนใจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายสถาบันการเงิน ร่วมประกอบการตัดสินใจอีกด้วย เพราะการรีไฟเเนนซ์ไม่ใช่เพียงเเค่การเลือกสถาบันการเงินสถาบันไหนก็ได้ ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์เเละความคุ้มค่าสูงสุด รวมไปถึงความตอบโจทย์ความต้องการของผู้ยื่นกู้ด้วย

สำหรับข้อมูลการรีไฟเเนนซ์ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังกล่าวข้างต้น ที่ขอนแก่นน่าอยู่ได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านและศึกษาเพิ่มเติมนั้น ทางขอนแก่นน่าอยู่หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจง่ายขึ้น และเดือนถัดไปข้อมูลการรีไฟเเนนซ์จะไปยังไงอย่าลืมกดติดตาม ขอนแก่นน่าอยู่ กันไว้นะครับ

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ในการช่วยคุณหาที่พักอาศัย

สมัครสินเชื่อบ้าน ไปกับ "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อรับดอกเบี้ยที่ดีที่สุด : คลิก

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์