“ดอกเบี้ยบ้าน”  อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ยื่นกู้จำเป็นจะต้องทราบรายละเอียดการยื่นกู้สินเชื่อ  ซึ่งถ้าเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ต่ำ ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย หรือสามารถยื่นระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้นานขึ้น รวมไปถึงทำให้ผ่อนจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดอกเบี้ยบ้าน คืออะไร

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆงวดให้กับผู้ให้กู้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยื่นกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ  กล่าวคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินต้นที่ผู้ยื่นกู้ได้กู้ยืมไปนั่นเอง ซึ่งในเเต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีข้อเสนอที่เเตกต่างกัน ไม่เพียงเเค่อัตราดอกเบี้ยเเต่ยังรวมไปถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย โดยประเภทดอกเบี้ยบ้าน เเบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว (Floating Rate) เเละดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่  (Fixed Rate)

เงื่อนไขที่น่าสนใจในการยื่นกู้เเต่ละธนาคาร

ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ย เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องรู้ในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

1. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารสงเคราะห์ (ธอส)

รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรกหรือคิดเป็นประมาณ 7 ปี

2. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

กรณีขอสินเชื่อเเบบไม่ได้ทำประกันของธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี่ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 3.60%  โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ในปีแรกเพียง 0.56% และในปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.00% ซึ่งเป็นกรณีขอสินเชื่อแบบทำประกัน เเละกรณีการขอสินเชื่อแบบไม่ได้ทำประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.08% โดยปีแรก เดือนที่ 1-9 = 0.56% และเดือนที่ 10-12 = 1.56% ปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.00% มีระยะเวลาการผ่อนนานถึง 40 ปี โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

3. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านของธนาคารกรุงดทพ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.38% เเละมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.80% ให้วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.45% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.60% และแบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.20% ปีที่ 2 = MRR-3.95% และปีที่ 3 = MRR-1.50% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR-5.9500% ซึ่งมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาในการกู้นานถึง 30 ปี

4.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกสิกรไทย มีอัตราดอกเบี้ยบ้านขึ้นอยู่กับโปรโมชัน โโยอัตราดอกเบี้ยบ้านสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ เฉลี่ย 3 ปีแรกที่ 6.53%  เเละสำหรับผู้ประกอบการมีอัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 6.93% วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.50% สามารถกู้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทั้งกู้ซื้อที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโด ปลูกสร้าง รวมทั้งรีไฟแนนซ์บ้าน ระยะผ่อนชำระนานถึง 30 ปี

5. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ทีเอ็มบีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.35 %  เเละมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7.18% วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพย์ที่ธนาคารกำหนด อีกทั้งต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท  ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

6.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.57% และมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.80% ให้วงเงินกู้สูงสุดของราคาประเมิน 100%  นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ระยะในการผ่อนชำระนานถึง 30 ปี

  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อคอนโด
  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
  • สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

7.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับโปรโมชัน ให้วงกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร โดยผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบทำประกันเเละเเบบไม่ทำประกัน โดยมีระยะเวลาในการกู้นาน 30 ปี

8. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK) มีอัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 3.00% โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาหลักประกัน  ระยะเวลาผ่อนนานถึง 40 ปี อีกทั้งไม่เสียค่าประเมินหลักประกัน

เมื่อผู้อ่านทราบอัตราดอกเบี้ยบ้านเเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัว  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้หากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง

สมัครสินเชื่อบ้าน ไปกับ "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อรับดอกเบี้ยที่ดีที่สุด : คลิก

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์