ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่ได้รวบรวมหลากหลายสินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้านที่น่าสนใจจากธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ โดยในปัจจุบันนี้ค่า MRR ของธนาคารกรุงไทย จะอยู่ที่ 7.12 ตามไปอ่านกันว่ามีสินเชื่อแบบไหนที่น่าสนใจบ้าง

1.สินเชื่อบ้านกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย
 • สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ / ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง / ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย / ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัย / รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นสินเชื่อบ้านกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย

 • ดอกเบี้ยคงที่ 0.57% ต่อปี นาน 3 เดือน
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย

1.แบบทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 ในช่วงเดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.57% และในเดือนที่ 4-12 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.12% (MRR-3.00%) ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.12% (MRR-3.00%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.82%

2.แบบไม่ทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 ในช่วงเดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.57% และในเดือนที่ 4-12 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.22% (MRR-2.90%) ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.22% (MRR-2.90%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.92%

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านกรุงไทย ฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


2.สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)ของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)ของธนาคาร
 • สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA) ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี

จุดเด่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)ของธนาคาร

 • สําหรับผู้ซื้อทรัพย์สิน พร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร ที่ยื่นคําขอสินเชื่อในปี 2565 ทั้งในงานมหกรรมและนอกงานมหกรรม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)ของธนาคาร

1.แบบที่ 1 ทำ MRTA หรือ GLT SP (เติมวงเงิน) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี และทำประกันอัคคีภัย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 0.5% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.57% (MRR-2.55%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.21%

2.แบบไม่ทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.00% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.57% (MRR-2.55%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.38%

หมายเหตุ: ไม่รวมกรณีซื้อที่ดินเปล่า, ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12%

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)ของธนาคาร

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


3.สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กรุงไทย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กรุงไทย
 • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นคงที่ 1.75% ต่อปี ลดภาระ ผ่อนสบาย

จุดเด่นสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กรุงไทย

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นคงที่ 1.75% ต่อปี*
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กรุงไทย

1.แบบทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.75% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.32% (MRR-2.80%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.46%

2.แบบไม่ทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2.00% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.37% (MRR-2.75%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.58%  

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กรุงไทย

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8


4.สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ
 • สำหรับซื้อบ้านใหม่/บ้านมือสอง/ปลูกสร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

 • ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 1.50% ต่อปี*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
 • ธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้ 1%*
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

1.แบบทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.50% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.37% (MRR-2.75%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.41%

2.แบบไม่ทำประกัน ดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.75% ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.42% (MRR-2.70%) เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.53%  

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

สนใจสินเชื่ออื่นๆจากธนาคารกรุงไทย คลิกเลย https://bit.ly/3BP5Igv


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้ที่
https://nayoo.co/khonkaen/blogs

สำหรับใครที่กำลังมองหา บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น อัพเดตโปรโมชั่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย