เป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับค่าไฟที่ขึ้นรัว ๆ ไม่หยุด ไหนจะค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงพลังงานต่าง ๆ ทุกอย่างขยับขึ้นแบบไม่มีเพดาน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่แน่นิ่งอยู่ที่เดิม ถ้าค่าไฟยังปรับขึ้นต่อเนื่องไม่มีหยุดแบบนี้ พลังงานทางเลือกอย่างโซลาร์เซลล์หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่แต่เรารู้จักกันมาหลาย 10 ปีนั้นมีแนวโน้มจะเป็นพลังงานหลักในอนาคตอันใกล้ บวกกับกระแสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทุกคนเป็นกังวล ไม่ว่ายังไง ดูเหมือนสุดท้ายแล้วพลังงานสะอาดจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด แต่ก่อนจะติดตั้งเรามาดูกันก่อนซิว่า การลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่ารึเปล่า มีข้อดีข้อเสียอะไรที่เราควรคำนึงถึง

ประเภทของโซลาร์เซลล์

  1. โซลาร์เซลล์ประเภท Monocrystalline
โซลาเซลล์ Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เซลล์ โมโนคริสตัลไลน์ (Monocystalline) คือแผงโซลาร์เซลล์ประเภทแรกที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยทำมาจากผลึกซิลิกอนบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ผลึกกลายเป็นรูปทรงกระบอกก่อนนำไปตัดให้เป็นแผ่น ตัดมุมทั้ง 4 ด้านแล้วนำมาประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับ โมโนคริสตัลไลน์ นั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานได้มากถึง 15-20% เหมาะใช้ในพื้นที่ ๆ มีความร้อนสูง แม้จะมีแสงน้อยก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน 20-25 ปีแต่มีข้อเสียคือมีราคาสูงที่สุดในกลุ่มแผงโซลาร์เซลล์

2. โซลาร์เซลล์ประเภท Polycystalline

โซลาเซลล์ Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เซลล์ โพลีคริสตัลไลน์ (Polycystalline) คือแผงโซลาร์เซลล์ที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุดเนื่องจากมีราคาถูกกว่า โมโนคริสตัลไลน์ แม้จะทำมาจากผลึกซิลิกอนเหมือนกันแต่ขั้นตอนและกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกัน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลอมและตัดให้เป็นชิ้น 4 เหลี่ยมคล้ายเวเฟอร์แล้วจึงนำมาประกอบให้เป็นแผ่น โดยในโซลาร์เซลล์ 1 แผ่นย่อยจะประกอบไปด้วยเวเฟอร์หลายชิ้น ซึ่งสำหรับโซลาร์เซลล์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 13-16% มีอายุการใช้งานยาวนาน 20-25 ปี ในส่วนของข้อเสียคือ จำเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่ ๆ มีแสงจ้าตลอดทั้งวันและใช้พื้นที่มาก

3. โซลาร์เซลล์ประเภทแผ่นบาง (Thin film)

โซลาเซลล์ Solarcell พลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์เซลล์ประเภทแผ่นบางหรือ Thin film เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดโดยทำมาจาก ซิลิกอน แก้ว โลหะและพลาสติก แม้จะสามารถผลิตพลังงานได้แต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำเพราะผลิตได้เพียง 7-15% บวกกับอายุการใช้งานเพียง 10-20 ปีเท่านั้น

ข้อดีของโซลาร์เซลล์

ช่วยลดค่าไฟ - แน่นอนว่าทุกคนที่หันมามองหาพลังงานทางเลือกอย่าง โซลาร์ เซลล์ ล้วนแล้วแต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟภายในครัวเรือน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ - ณ ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี โซลาร์เซลล์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้แผงโซลาร์ เซลล์ ในขณะนี้มีราคาที่ถูกลงและมีประสิทธิภาพดีขึ้นและเสถียรกว่าแต่ก่อน

เป็นพลังงานหมุนเวียน - เนื่องจากแสงจากพระอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ อีกทั้งยังมีไม่จำกัด สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้ในที่ห่างไกล ทุรกันดารได้ - ในพื้นที่ ๆ ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟ้า น้ำประปาสะอาดยังเข้าไม่ถึง โซลาร์เซลล์คือปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นดีขึ้นและยังมีการลงทุนที่ต่ำกว่าการติดตั้งสายไฟแบบปกติ

ค่าบำรุงรักษาต่ำ - โดยปกติแล้ว โซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20-25 ปี โดยมีการดูแลรักษาเพียงการหมั่นดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีคราบสกปรกบนแผง

ข้อเสียและข้อจำกัดของโซลาร์เซลล์

ลงทุนครั้งแรกสูง - การลงทุนในครั้งแรกนั้นสูง โดยต้องใช้เงินก้อนหลักแสนถึงหลายแสนบาทเนื่องจากอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น แผงโซลาร์เซลล์ ตัวแปลงพลังงาน แบตเตอรี่ สายไฟ รวมไปถึงการติดตั้งยังมีราคาสูง แต่ก็ถือว่ายังน่าสนใจเพราะราคาเหล่านี้ถูกลงมากหากเทียบกับ 10 ปีก่อนหน้า

สภาพอากาศ - เพราะต้องพึ่งพาการสร้างพลังงานจากแสง ทำให้ในวันที่ฝนตก แสงแดดไม่เพียงพอ แผงโซลาร์เซลล์จะไม่สามารถผลิตพล้งงานได้ ต้องสวิตช์กลับมาใช้ไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าตามปกติ

แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมีราคาสูง - เนื่องจากพลังงานแสงจากโซลาร์เซลล์นั้นได้มาต้องใช้ในทันทีหรือพูดง่าย ๆ คือใช้ได้แค่ในช่วงที่มีแสง หากต้องการกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในตอนกลางคืนหรือในวันถัดไปยังทำได้ยาก เพราะแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกักเก็บพลังงานนั้นมีราคาสูงมากและต้องมีขนาดใหญ่มากพอสมควร ซึ่งหากคำนวณดูแล้วอาจไม่คุ้มค่าการลงทุนในส่วนของแบตเตอรี่กักเก็บ

ใช้พื้นที่มาก - ยิ่งเราต้องการใช้ไฟมากเท่าไหร่ เราจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากเท่านั้น โดยในหลาย ๆ ที่เพียงหลังคาอย่างเดียวอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารเพิ่มเติมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ก่อเกิดมลพิษ - ถึงแม้พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานสะอาด แต่ก็ไม่ถือว่าสะอาด 100% เนื่องจากวัสดุหลาย ๆ อย่างที่นำมาผลิตแผงโซลาร์เซลล์นั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมและยังประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายหลายตัว แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบันอยู่หลายเท่าตัว

หาบ้านอุดร

มั่นใจได้ หาดูบ้านอุดร ผ่าน “อุดรน่าอยู่

คุณสามารถหาบ้านจัดสรรอุดรใกล้เปิดตัว หรือ จะเป็นโครงการ บ้านจัดสรร อุดรธานีใหม่ทั้งหมดทั่วทั้งอุดรได้ที่ อุดรน่าอยู่ หรือ จะหาบ้านมือสอง ที่ดิน หอพัก จะหาซื้อ หรือ ลงขาย ก็ทำลงได้ฟรีที่อุดรน่าอยู่ เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโดยตรงกับโครงการ เพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดและเลือกทำเลที่ดีที่สุดก่อนใคร


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

อุดรน่าอยู่ แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย