ล่าสุด 19 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 มาตรการส่งท้ายของรัฐบาลยุคนี้

โดย สาระสำคัญของประกาศนี้ ระบุไว้ว่า ให้ลดอัตราการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 2566 ได้ประกาศลดอยู่ที่อัตรา 15 % ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 ของการเรียกจัดเก็บภาษี ได้แก่

  1. ที่ดินสำหรับการใช้ในการประกอบการเกษตรกรรม
  2. ที่ดินสำหรับการใช้ในการเพื่ออยู่อาศัย
  3. ที่ดินสำหรับการใช้ในการเพื่อประโยชน์อื่นๆ
  4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่ภาพ

.

ทั้งนี้ ด้วยสาเหตุที่ว่า ต้องการช่วยแบ่งเบาจากประชาชนจากสภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมา และต้องการที่จะฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และประกาศนี้มีผลตั้งแต่ 19 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000009700.pdf


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พื้นที่ภายในงานติดต่อ

  • 👉Tel. :  066 164 1649/066 115 3224
  • 👉Email : ubonnayoo@gmail.com

อุบลน่าอยู่ ครบทุกเรื่องที่อยู่ ของคนอุบล

.