VR360

A collection of 3 posts

ดูบ้านออนไลน์สมจริงครั้งแรก‼️ในขอนแก่น กับ เทคโนโลยี VR360
ขอนแก่น

ดูบ้านออนไลน์สมจริงครั้งแรก‼️ในขอนแก่น กับ เทคโนโลยี VR360

ขอนแก่นน่าอยู่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ กับ VR360 เทคโนโลยีดูบ้านมิติใหม่ ที่สามารถดูบ้านได้สมจริงเสมือนอยู่ในบ้าน รวมทั้งทั่วทุกบริเวณรอบบ้าน

VR 360 เทคโนโลยีดูบ้านมิติใหม่ จินตนาการไร้ขีดจำกัด!!
ขอนแก่น

VR 360 เทคโนโลยีดูบ้านมิติใหม่ จินตนาการไร้ขีดจำกัด!!

“สิ่งมีชีวิต” ทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนมีวิวัฒนาการเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ตนเองเช่นเดียวกับ “เทคโนโลยี” ที่พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่

  • Mos
สุดล้ำ! เทคโนโลยี VR360 พาทัวร์บ้านเสมือนจริง | ดูได้แล้ววันนี้!!
ขอนแก่น

สุดล้ำ! เทคโนโลยี VR360 พาทัวร์บ้านเสมือนจริง | ดูได้แล้ววันนี้!!

ในยุคที่ผู้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนค่อนข้างมาก คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่า เทคโนโลยี (Technology) ได้

  • Mos