🏡มาแล้ว!! ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน 2565 วันไหนปัง วันไหนเฮง วางแผนเลย!!! ✨
📌"อุดรน่าอยู่" ขอแนะนำฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ประจำเดือนกันยายน 2565
ที่เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดกิจการ จะส่งผลดีแก่เจ้าของบ้านและครอบครัว คือทำให้มีความสุข เป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นที่รักของคนในสังคม มีชื่อมีเสียง มีความเจริญก้าวหน้า และมีโชคลาภอย่างที่ไม่คาดฝัน จะมีวันไหนบ้างไปดูเลย.....

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ วันมงคล เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

เวลา 05:32 - 06:27 น. / 08:22 - 09:17 น. / และ 15:54 - 16:49 น. มหัทธโนฤกษ์เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล ช่วยส่งเสริมความเจริญ มั่นคงรุ่งเรือง ความสุขกายสุขใจ ความมั่งคั่งร่ำรวย มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลา 12:45 - 13:40 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันอาทิตย์ และพุธกลางวัน

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10                            

วันนี้เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ ช่วยส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ความสุข ความเจริญ หาเงินได้ราบรื่น                                  

เวลา 12:40 - 13:35 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เวลา 15:50 - 16:45 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล  

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันเกิดวันพุธกลางคืน วันเสาร์

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10    

วันนี้เหมาะกับผู้หญิง แต่งงาน เปิดกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง ช่วยให้กิจการราบรื่น ปราศจากอุปสรรค เปิดบัญชีธนาคาร ออกรถใหม่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ ย้ายบ้าน  

เวลา 05:14 - 06:09 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล  

07:59 - 08:54 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เสริมความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดร้าน

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และการบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ไหว้ครู บูชาเทพเจ้า

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 10              

วันธงชัย เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถออกใหม่ มีแต่ความสุขกาย สุขใจ ความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์
เวลา 08:25 - 09:20 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เสริมความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดร้าน

เวลา 12:08 - 13:05 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เวลา 15:17 - 16:12 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล                                                              

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันพุธกลางคืน และวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 แรม 9 ค่ำ เดือน 10          

วันนี้เหมาะกับผู้หญิง แต่งงาน เปิดกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง ช่วยให้กิจการราบรื่น ปราศจากอุปสรรค เปิดบัญชีธนาคาร ออกรถใหม่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ ย้ายบ้าน  
เวลา 06:23 - 07:18 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เสริมความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดร้าน

เวลา 11:44 - 12:39 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เวลา 14:53 - 15:48 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล  

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันอังคาร วันพฤหัสบดี

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 แรม 11 ค่ำ เดือน 10  

วันธงชัย เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถออกใหม่ มีแต่ความสุขกาย สุขใจ ความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์
เวลา 06:20 - 07:15 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เสริมความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดร้าน

เวลา 11:34 - 12:29 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เวลา 14:43 - 15:38 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล  

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 10    

เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถออกใหม่ มีแต่ความสุขกาย สุขใจ ความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์
เวลา 06:45 - 07:40 น. ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เสริมความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดร้าน

เวลา 09:30 - 10:25 น. เทวีฤกษ์ เหมาะงานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่างๆ กับการเข้าหาผู้ใหญ่ การหมั้น การแต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียง มีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก

เวลา 11:19 - 12:14 น. ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี การแสวงหาเกียรติยศ การเข้าหาผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เวลา 14:26 - 15:21 น. มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล หรือสิ่งที่ต้องทำการเซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล  

*ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับ คนเกิดวันพฤหัสบดี วันศุกร์

ถ้าหากไม่สะดวกตามฤกษ์นี้ ก็ยึดความพร้อม ตาม ฤกษ์สะดวก ของตัวเองได้ หากเราทำบุญทำความดีสม่ำเสมอจะลงมือทำอะไร วันไหน เวลาใดก็เป็นวันมงคลได้เช่นกัน

มั่นใจได้ หาดูบ้านอุดร ผ่าน “อุดรน่าอยู่

คุณสามารถหาบ้านจัดสรรอุดรใกล้เปิดตัว หรือ จะเป็นโครงการ บ้านจัดสรร อุดรธานีใหม่ทั้งหมดทั่วทั้งอุดรได้ที่ อุดรน่าอยู่ หรือ จะหาบ้านมือสอง ที่ดิน หอพัก จะหาซื้อ หรือ ลงขาย ก็ทำลงได้ฟรีที่อุดรน่าอยู่ เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโดยตรงกับโครงการ เพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดและเลือกทำเลที่ดีที่สุดก่อนใคร


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

"อุดรน่าอยู่" แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย