เป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ! และเบี้ยเลี้ยงที่ผู้สูงอายุได้จากรัฐอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน รวมถึงการมีรายได้ที่ไม่มั่นคงหลังเกษียณ จึงทำให้ผู้สูงอายุเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่การวางแผนอนาคตในวัยเกษียณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้น้องน่าอยู่จะมาแนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุกันให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ

Reverse Mortgage คืออะไร?

Reverse Mortgage คือ สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการมีบ้านแต่ยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดย Reverse Mortgage เป็นการนำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร โฉนดจึงจะไปอยู่กับธนาคาร แต่บ้านยังเป็นทรัพย์สินของเราที่สามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนเดิม จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินให้เป็นรายเดือนจนกว่าจะหมดสัญญาหรือเจ้าของบ้านเสียชีวิต บ้านจึงจะกลายเป็นทรัพย์สินของธนาคาร

ซึ่งการ Reverse Mortgage จะต่างกับการกู้ซื้อบ้านทั่วไป การกู้ซื้อบ้านทั่วไปฝั่งผู้กู้ต้องผ่อนจ่ายเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยให้ธนาคารและโฉนดที่ดินจะอยู่กับธนาคารจนกว่าจะมีการผ่อนชำระครบตามกำหนดในสัญญา บ้านถึงจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้กู้

สำหรับใครที่กู้ซื้อบ้านแล้วอยากผ่อนบ้านให้หมดไวน้องน่าอยู่แนะนำให้ทำการรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่น ซึ่งทั้ง 2 วิธีก็มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถตามไปอ่านได้ที่บทความ ใครผ่อนบ้านต้องรู้ Refinance และ Retention คืออะไร? ผ่อนแบบไหนคุ้มกว่า กันได้เลยครับ

สินเชื่อ Reverse Mortgage กับสินเชื่อทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างสินเชื่อ Reverse Mortgage กับสินเชื่อทั่วไปมากขึ้น น้องน่าอยู่จึงได้ทำตารางสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างออกมาให้ทุกคน ดังนี้ครับ

Reverse Mortgage สำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุ

หลังจากทุกคนทำความรู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุกันไปแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากเลยใช่มั้ยล่ะครับ เพราะ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ หรือกองทุนเลี้ยงชีพในวัยชรา ทำให้ผู้สูงอายุได้เงินก้อนมาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำเงินมาหมุนจ่ายภาระหนี้สินต่างๆ ได้อีกด้วย และถึงแม้จะใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้เหมือนเดิม เรียกได้ว่าบ้านยังอยู่แถมยังได้เงินมาใช้จ่ายอีกด้วยครับ

Reverse Mortgage เหมาะสำหรับใคร

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจมีความสนใจ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุกันบ้างแล้ว แต่น้องน่าอยู่แนะนำว่า Reverse Mortgage เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวใหญ่ ต้องการเงินไว้ใช้ในการดูแลตนเอง และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ไม่ต้องการมอบทรัพย์สิน เช่น บ้าน คอนโด หรือที่พักอาศัยเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกเป็นของธนาคารนั่นเองครับ

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ต่อมาเราไปดูกันเลยครับว่าเงื่อนไขสำหรับ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจและวางแผนชีวิตวัยเกษียณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลที่สามารถใช้บริการ Reverse Mortgage ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครับ

 1. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี และไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 2. กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือคู่สมรสเท่านั้น
 3. หลักประกันบ้าน คอนโด และทาวน์โฮม ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่อทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลากู้
 4. หลักประกันบ้าน คอนโด และทาวน์โฮม ต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนที่ดินส่วน ไร่ หรือนา
 5. ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ จะสามารถยื่นเอกสารเพื่อกู้เพิ่มเติมได้ ตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือนำเงินมาไถ่บ้าน/คอนโดฯ คืนได้
 6. หากผู้กู้เสียชีวิตก่อน และทายาทไม่มาไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืน ธนาคารจะนำไปขายทอดตลาด โดยหากขายทรัพย์นั้นได้ราคาสูงกว่ายอดหนี้ ธนาคารจะคืนส่วนต่างดังกล่าวให้กับทายาทต่อไป

ธนาคารไหนรองรับสินเชื่อ Reverse Mortgage บ้าง

ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นธนาคารที่มีบริการ Reverse Mortgage แต่จะมีเงื่อนไขและนโยบายที่แตกต่างกันออกไปแล้วข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร แต่เงื่อนไขที่เหมือนกันคือผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80 ปี จึงจะสามารถนำบ้านที่เป็นทรัพย์สินของตนเองมาจำนองได้ ทั้งนี้ก่อนทำสินเชื่อ Reverse Mortgage เราควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดี ดังนั้นเราไปดูรายละเอียดของสินเชื่อ Reverse Mortgage ของแต่ละธนาคารกันเลยครับ

 • ธนาคารออมสิน มีบริการเปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนสูงสุด 25 ปี และสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดที่หลักประกันตั้งอยู่ ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

กรณีที่ดินพร้อมอาคาร

 1. กรณีตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 2. กรณีไม่ได้ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน มีเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2.2 นอกเหนือจากพื้นที่ตาม 2.1 ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

กรณีห้องชุด

กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จำนวนเงินให้กู้ หมายถึง เงินต้นรวมดอกเบี้ย และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้คุณสุขใจกับวัยเกษียณกับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วงเงินให้กู้สูงสุด

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

ระยะเวลาการกู้

 • อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการทำความรู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุที่น้องน่าอยู่นำมาฝากทุกคนกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังวางแผนในวัยเกษียณจะมีความเข้าใจและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางกันได้นะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการขอสินเชื่อ Reverse Mortgage กันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชมโครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรร แนะนำโครงการใหม่พร้อมอยู่ทุกทำเล ที่มาพร้อมกับดีไซน์ สไตล์บ้านที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ มีให้เลือกกว่า 1,200 โครงการและยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์