อัพเดทล่าสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงที่ดิน ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคาร เพื่อให้แต่ละธนาคารนั้นนำไปคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อต่างๆ

และดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์นั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 3 ปีแรกต่ำที่สุดในบรรดาหลายๆ ธนาคาร ซึ่งเราได้เลือกสินเชื่อที่น่าสนใจไว้ให้แล้ว

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านล้านหลัง (ระยะที่ 2)

เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน คนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท/ราย/หลักประกัน ให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของธนาคาร

สินเชื่อนี้ถือว่าตอบโจทย์กลุ่มคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆ เลยทีเดียว และทางธอส. มีเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม ทั้งที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ธนาคารยังเปิดให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ให้ธนาคารพิจารณาได้ ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อคอนโด

สินเชื่อนี้เฉพาะการซื้อคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนเท่านั้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี เหมาะสำหรับกลุ่มพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันหรือประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ใครที่ชอบอยู่คอนโด พื้นที่ส่วนตัวแบบลอยฟ้าก็ลองไปเลือกอัตราดอกเบี้ยทางเลือกกันดู มีถึง 4 ทางเลือก ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดนั้นอยู่ที่ 0.95% ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และค่าจดจำนอง ในทางเลือกที่ 4 อีกด้วย

3. ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อนี้ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70%  สินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด) และหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ และมีทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายเพื่อเลือกอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวที่สุด

4. ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ สามารถกู้ซื้อได้ทั้งบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง บ้านสร้างเอง วงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางธนาคาร

5. ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

สินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ มือสอง และสร้างเอง พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้สูงสุดที่ 100% ของราคาประเมิน ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 0.75% ในปีแรก

ยังมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลาย ในส่วนของการชำระแบบลอยตัวหรือคงที่ แบบทำประกันและไม่ทำประกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนและมีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้

6. ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

อัตราดอกเบี้ยแบบกำหนดได้ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ผ่อนคอนโด สามารถเลือกรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง lifestyle ทุกสายอาชีพ ทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้ตามที่คุณต้องการ ผู้กู้สามารถผ่อนสบายแบบลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานได้สูงสุด 30 ปี

7. ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้ กับ "สินเชื่อเคหะ" ที่เอื้อต่อบุคคลธรรมดาเป็นอย่างมาก ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้วงเงินกู้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ เหมาะสำหรับใครที่มีอาชีพและรายได้มั่นคง

*ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

8. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สินเชื่อบ้านใหม่ - บ้านมือสอง

กู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระอยู่ที่ 35 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.05%

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชีที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำ 4 เดือน สามารถยื่นกู้ได้ และ 50,000 บาท สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว

9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้านใหม่ โฮมโลน โดนใจ

สินเชื่อนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.90%  หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท กู้ได้ 100% ผ่อนได้สบายนานสูงสุด 40 ปี สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้

  • สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.00% ต่อปี
  • สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี

หมายเหตุ :

  • กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสินเชื่อแต่ละประเภท โปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้ง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวหินน่าอยู่ | เว็บไซต์ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านมือ 1 & 2  เช่าหอพัก รวมไปถึงซื้อขายที่ดิน
*สมัครใช้งานได้ฟรีติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/HuahinNayoo
Line Official Account : @HuahinNayoo