สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านระยองน่าอยู่ เลือกโซนที่ชอบ ทำเลที่ใช่ ดูรีวิวแล้วตกลงปลงใจ ก็คงมาถึงขั้นตอนสำคัญคือการโอนบ้านโอนที่ดิน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดแบบต้องขีดเส้นใต้ย้ำก็คือ ‘โฉนดที่ดิน’ นั่นเอง

มองเผิน ๆ โฉนดที่ดินก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากใช่ไหมคะ มีตราครุฑ มีรายละเอียดข้อมูลผู้ถือครองที่ดินนั้น แต่ว่าจริง ๆ แล้วโฉนดที่ดินมีหลากหลายแบบ และเราสามารถแยกได้ผ่าน สีของตราสัญลักษณ์ครุฑ นั่นเอง

แต่ก่อนอื่น ครั้งนี้ พวกเราระยองน่าอยู่อยากชวนมาดูวิธีการครอบครองโฉนดที่ดินกันสักนิด เพื่อให้เราได้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ให้มากขึ้น

 • ขั้นตอนการโอนที่ดิน/ครอบครองโฉนดที่ดิน
 • เรื่องสำคัญของโฉนดที่ดิน : ครุฑ 3 สี มีอะไรบ้าง?
 • ตราครุฑสีแดง
 • ตราครุฑสีเขียว
 • ตราครุฑสีดำ
 • ตราครุฑสีน้ำเงิน

ขั้นตอนการโอนที่ดิน/ครอบครองโฉนดที่ดิน

1.เตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการ

2. ผู้โอนและผู้รับโอนต้องไปที่กรมที่ดินที่บ้านหรือที่ดินที่จะขายตั้งอยู่

3. กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน

4. นำคำขอและเอกสารดังกล่าวไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวเพื่อไปรอเรียกที่ฝ่ายชำนาญงาน

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานจะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบใบคำนวณค่าโอนให้เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน

6. เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วจะได้ใบเสร็จ 2 ใบ สีฟ้ากับสีเหลือง ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้โอนถ่ายสำเนาให้ผู้รับโอน 1 ชุด

7. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนด แล้วให้ผู้โอนรอรับโฉนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อ-ขายให้กับผู้รับโอน

8. สำหรับผู้กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ทางธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงไว้ แล้วมอบสำเนาโฉนดไว้ให้กับผู้รับโอน โดยโฉนดจะเป็นชื่อธนาคารเป็นผู้รับจำนอง

เรื่องสำคัญของโฉนดที่ดิน : ครุฑ 3 สี มีอะไรบ้าง?


อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นหลักฐานสำคัญ ซึ่งแม้จะมีข้อมูลคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างที่เราควรรู้เอาไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือถูกหลอกในการซื้อขายที่ดิน

ไปดูกันว่าครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดินมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ตราครุฑสีแดง

ครุฑสีแดง หรือโฉนดที่ดิน นส.4 หรืออาจมีคนเรียกว่าโฉนดหัวแดง โฉนดหลังแดง เป็นเอกสารโฉนดที่ดินที่มีตราครุฑที่หลายคนคุ้นเคยหรือจดจำได้มากที่สุด เพราะตราครุฑสีแดงหมายถึง โฉนดที่ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เป็นโฉนดที่ดิน ที่มีสิทธิ์ในการทำกินและอยู่อาศัย ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยในโฉนดจะมีรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจนสำหรับเป็นหลักฐานในการครอบครองที่ดินด้วย

ข้อควรระวัง

 • โฉนดประเภทนี้สามารถหมดสิทธิ์ครอบครองได้ เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปี
 • โฉนดประเภทนี้ห้ามโอนภายใน 5 - 10 ปี ซึ่งจะมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรอยู่ที่ด้านหลังโฉนดอย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนทางทะเบียนได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามโอน (นับตั้งแต่วันออกโฉนด) ดังนั้นการซื้อขายโฉนดหลังแดงก่อนถึงกำหนดเวลาห้ามโอนถือว่าเป็นโมฆะ

ตราครุฑสีเขียว

ครุฑสีเขียว หรือเอกสารที่ดิน นส.3 ก เอกสารนี้เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในกับพื้นที่ที่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์ 100% แต่ใช้เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานว่าเราได้ทำประโยชน์บนที่ดินนั้น

อย่างไรก็ตามเอกสารประเภทนี้ก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนดที่ดินตราครุฑแดง สามารถซื้อขายหรือไปจำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินตราครุฑแดงได้ในอนาคตโดยพื้นที่นั้นจะต้องไม่ทับพื้นที่ป่า

ข้อควรระวัง

 • เอกสารประเภทนี้สามารถหมดสิทธิ์ครอบครองได้ เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี

ตราครุฑสีดำ

ครุฑสีดำ หรือเอกสารที่ดิน นส.3 เอกสารนี้จะคล้ายกับเอกสารที่ดินตราครุฑสีเขียว (นส.3 ก) โดยเป็นเอกสารสิทธิ์มีไว้ให้ทำการเกษตรโดยเฉพาะ เพียงแต่ไม่มีการรับรองพื้นที่อย่างเป็นทางการ ไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไม่มีการกำหนดที่ดินชัดเจน สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ แต่ต้องรังวัดที่ดินและรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน  โดยทั่วไปที่ดิน ที่มีเอกสารตราครุฑดำ (นส. 3) จะมีราคาต่ำกว่า เอกสารที่ดินตราครุฑเขียว (นส.3 ก) และโฉนดที่ดินตราครุฑแดง (นส. 4)

ข้อควรระวัง

 • เอกสารประเภทนี้สามารถหมดสิทธิ์ครอบครองได้ เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี
 • ขนาดที่ดินอาจได้น้อยกว่าที่ลงไว้ในเอกสาร เนื่องจากยังไม่ได้ระวางอย่างชัดเจน

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะยังมีโฉนดอีกแบบที่ใช้ตราครุฑสีน้ำเงินด้วยนะ

ตราครุฑสีน้ำเงิน

ตราครุฑสีน้ำเงิน หรือหนังสือที่ดิน สปก. คือ หนังสือที่เป็นหลักฐานของที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นที่ดินของรัฐที่มอบให้เกษตรกรเพื่อให้มีแหล่งทำมาหากิน และทำเกษตรกรรมเท่านั้น โดยสามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี แต่ห้ามซื้อขาย ห้ามจำนองและขายฝาก (เว้นแต่โครงการที่รัฐบาลจะอนุญาตเป็นพิเศษ) รวมไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐไม่สามารถแย่งครอบครองได้

โดยหนังสือที่ดินสปก. นี้ เป็นเพียงหลักฐานแจ้งว่าผู้ครอบครองได้สิทธิการใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่สามารถซื้อขาย และจดจำนองธนาคารได้  แต่ยังสามารถส่งมอบมรดกได้ อย่างไรก็ตาม หนังสือที่ดินสปก. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดประเภทอื่น ๆ ได้

ข้อควรระวัง

 • เอกสารประเภทนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือนำไปจำนองได้

การมีบ้านมีที่ดินคงเป็นความฝันของใครหลายๆ คน แต่ก่อนจะดำเนินการหรือรับโอนที่ดิน การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก็ช่วยป้องกันมิจฉาชีพที่อยู่รอบตัวได้เป็นอย่างดี

ระยองน่าอยู่จึงอยากชวนทุกคนเข้าใจความแตกต่างของตราครุฑแต่ละสีบนเอกสารที่ดิน ซึ่งหวังว่าจะช่วยเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้กันมากขึ้น และหากใครกำลังมองหาบ้านหรือที่ดิน ไม่ว่าจะมือหนึ่ง มือสอง หรือหอพัก เราก็ขอเป็นเพื่อนที่ช่วยให้คุณได้เจอกับบ้านที่ใช่ ทำเลที่ชอบ ด้วยข้อมูลบ้านที่อัพเดตตลอดเวลา และแบ่งตามโซนให้ง่ายต่อการค้นหา
👉👉ค้นหาบ้านตามโซนยอดฮิต👈👈

หวังว่าทุกคนจะได้มีบ้านที่แสนอบอุ่นกันนะ


บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไปเดินตลาดกัน 7 วัน 7 ตลาด กับ ‘ระยองน่าอยู่’

ปักหมุดวัดดังในจังหวัดระยอง เอาใจสายมูและคนชอบทำบุญ 🙏

5 สไตล์บ้านยอดนิยมในไทย บ้านในฝันของคุณเป็นแบบไหนนะ

5 เทรนด์แต่งบ้านสุดฮิตปี 2022 ที่อยากให้ลอง เพื่อบ้านที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

แนะนำบ้านระยองน่าอยู่โซนบ้านฉาง หลากหลายรูปแบบบ้านที่ใช่สำหรับทุกคน


ไม่พลาดทุกข่าวสารเรื่องบ้านและความเป็นอยู่ในระยองกับ ‘ระยองน่าอยู่’ แพลตฟอร์มหาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองระยอง ทั้งบ้านมือ 1, มือ 2 ใช้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🏠 โครงการบ้านใหม่ : 👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈
🏕 บ้านมือสองและที่ดิน : 👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈
🏬 หาห้องเช่า/หอพัก :  👉👉คลิกดูทั้งหมด👈👈

👉🏻 ติดตามข่าวสารอัพเดตทั่วระยอง
📱Facebook : ระยองน่าอยู่
🌐Twitter: @RayongNayoo

👉🏻ติดตามอัพเดตเรื่องบ้านในระยอง
🌆Instagram : @Rayong.Nayoo
🎬Tiktok : @Rayong.Nayoo
📌Youtube : ระยองน่าอยู่

ระยองน่าอยู่
มองหาบ้านน่าอยู่ ลองดูใน "ระยองน่าอยู่"