สวัสดีครับทุกคน พบกันอีกครั้งกับบทความดี ๆ ที่ในวันนี้น้องน่าอยู่จะมาอัพเดตข่าวสารให้กับคนที่กำลังมองหาบ้านได้รู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และในวันนี้สำหรับใครที่มีแพลนกู้ซื้อบ้าน คงสงสัยกันว่ามีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังไงบ้าง หรือบางคนอาจเดินไปถามพนักงานสินเชื่อของแต่ละธนาคารว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราจะได้เป็นเท่าไร ธนาคารก็จะบอกมาเป็นค่า MRR  MLR MOR ทำให้หลายคนอาจงงไปตาม ๆ กันว่ามันคืออะไร วันนี้น้องน่าอยู่จึงจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR MOR คืออะไรและมีวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยังไงบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR, MLR, MOR คืออะไร

ใครที่กำลังมีแพลนกู้บ้านควรศึกษาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ดี เพราะแต่ละธนาคารจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR MLR และ MOR ออกมา และเงื่อนไขของแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR MOR คืออะไร

MRR คืออะไร

MRR คืออะไร

MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และ MRR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้กันมากที่สุดในธุรกรรมการให้สินเชื่อด้วยครับ

MLR คืออะไร

MLR คืออะไร

MLR หรือ Minimum Loan Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี โดยต้องมีประวัติการเงินที่ดีและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ที่มากพอ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR คืออะไร

MOR คืออะไร

MOR หรือ Minimum Overdraft Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าการเบิกเงินเกิน OD นั่นเอง MOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะเข้มงวดในการพิจารณาผู้กู้ ทั้งคุณสมบัติของผู้กู้ ประวัติทางการเงิน และหลักทรัพย์ประกัน เป็นต้น

ประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หลังจากทำความรู้จักกันไปแล้วว่า MRR MLR MOR คืออะไร ต่อไปเรามาดูกันเลยครับว่าประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีอะไรบ้าง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้ครับ

ประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Fixed Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่  

Fixed Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดไว้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา จะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารตกลงให้เรากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปีตลอด 3 ปี นั่นหมายความว่า ธนาคารจะสามารถคิดดอกเบี้ยเราได้แค่ 3% ตลอดทั้ง 3 ปีตามที่เขียนในสัญญา ซึ่งการคิดดอกเบี้ยแบบ Fixed Rate จะทำให้เรารู้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่แน่นอนและวางแผนการเงินได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ

Floating Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว

Floating Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้น ๆ โดยดอกเบี้ยต่าง ๆ จะมีการประกาศออกมาเป็นระยะแล้วแต่นโยบายในช่วงนั้นของสถาบันการเงินหรือธนาคาร

ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวจะอ้างอิงตามค่า MLR MOR MRR  ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกำหนดไว้อยู่ที่ 3% ต่อปี ตลอด 3 ปี และหลังจากนั้น ดอกเบี้ยจะเป็นแบบ Floating Rate โดยกำหนดค่า MRR -2  หากธนาคารมีการประกาศค่า MRR คือ 6 เราสามารถคำนวณอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้ MRR = 6 - 2  ทำให้เราต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลังจากนี้ 4% ต่อปี นั่นเอง

ขอขอบคุณรูปภาพจาก BANGKOK CITISMART

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ทุกคนคงรู้แล้วว่าค่า MRR MLR MOR คืออะไร รวมถึงรู้ว่าประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีอะไรบ้าง ต่อไปน้องน่าอยู่จะพาทุกคนไปดูวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้กันเลยครับ เพื่อที่จะได้ไปคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้เบื้องต้นและวางแผนการเงินของเราให้ดีกัน ซึ่งวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ประกอบไปด้วย 2 วิธี ดังนี้ครับ

ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่

วิธีนี้เป็นการคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนตั้งแต่เริ่มทำสัญญา เพื่อจะหาว่าต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ โดยมีวิธีคำนวณ คือ เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา

ตัวอย่างการคำนวณ น้องน่าอยู่กู้เงินจากธนาคาร 1.5 ล้านบาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อน 3 ปี ดังนั้นดอกเบี้ยที่น้องน่าอยู่ต้องชำระทั้งหมดระยะเวลา 3 ปีคือ

1,500,000  x 3 x 3 = ดอกเบี้ยที่น้องน่าอยู่ต้องชำระทั้งหมด 135,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

วิธีนี้เป็นการคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินแต่ละงวดโดยจ่ายทั้งดอกเบี้ยและลดยอดเงินต้น ทำให้ดอกเบี้ยที่จะนำมาคำนวณในงวดถัดไปลดลงนั่นเอง ซึ่งวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอกนิยมใช้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยครับ

ตัวอย่างการคำนวณ น้องน่าอยู่กู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร 3,000,000 บาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี จำนวนงวด 36 งวด หรือ 3 ปี ค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 12,000 บาท

เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อปี x 30 วัน / 365
3,000,000 x 3% x 30
= ดอกเบี้ยต่องวด 7,397 บาท

ค่างวดต่อเดือน - ดอกเบี้ยต่องวด
12,000 - 7,397
= เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น 4,603 บาท

เงินต้นทั้งหมด - เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
3,000,000 - 4,603
= เงินต้นคงเหลือ 2,995,397 บาท

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการไขข้อสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR MOR คืออะไรและมีวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยังไงบ้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสนใจกู้ซื้อบ้านจะมีความเข้าใจในดอกเบี้ยเงินกู้กันมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการกู้ซื้อบ้านกันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชม โครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ ได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรร แนะนำโครงการใหม่พร้อมอยู่ทุกทำเล ที่มาพร้อมกับดีไซน์ สไตล์บ้านที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบ มีให้เลือกกว่า 1,200 โครงการและยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ อ่านต่อ คลิกเลย!!

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์