ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารที่สำคัญ แต่บางครั้งหลายคนอาจทำทะเบียนบ้านหายหรือชำรุดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะวันนี้น่าอยู่จะพาทุกคนไปดูว่าถ้าทำทะเบียนบ้านหาย ชำรุดต้องทำยังไง ไปขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่ไหนบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยครับ

ทะเบียนบ้าน คืออะไร

ทะเบียนบ้าน คืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับว่าทะเบียนบ้านคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง โดยมีรายละเอียดของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เพศ วันเกิด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังบอกเลขที่บ้านและบ่งบอกได้ว่าการปลูกสร้างบ้านหลังนั้นได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมถึงการมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สามารถตามไปอ่านกันต่อได้ที่ บเรื่องน่ารู้ชวนคิด เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กันได้เลยครับ

โดยแต่ละบ้านจะมีทะเบียนบ้านหลังละ 1 เล่ม และคน 1 คนสามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้แค่ 1 หลังเท่านั้น ถึงแม้จะมีบ้านหลายหลังก็ตาม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วชื่อในทะเบียนบ้านสามารถปล่อยว่างได้หรือไม่ ? คำตอบคือได้ครับ  แต่หากมีการขายบ้านและถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ถึง 5 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นแนะนำว่าใครที่มีบ้านหลายหลังควรนำชื่อครอบครัวหรือญาติมาใส่ไว้ในทะเบียนบ้านดีกว่าปล่อยว่างเอาไว้นะครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับค่าโอนที่ดิน สามารถตามไปอ่านกันต่อได้ที่ ค่าโอนที่ดินฉบับอัพเดท พร้อมวิธีคำนวณแบบง่าย ๆ กันได้เลยครับ

เจ้าบ้านกับเจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร

เจ้าบ้านกับเจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร

เมื่อพูดถึงทะเบียนบ้านมีคำศัพท์ที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจนั่น คือ คำว่าเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้าน หลายคนอาจสับสนว่าเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้านต่างกันอย่างไร วันนี้น่าอยู่จะพาไปหาคำตอบกันครับ

 • เจ้าบ้าน คือ ผู้ครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือไม่ใช่เจ้าของบ้านก็ได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรเท่านั้น เช่น แจ้งเกิด-ตาย ย้ายที่อยู่ ขอเลขที่บ้าน ซึ่งการเป็นเจ้าบ้านไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือตัวบ้านนั้น
 • เจ้าของบ้าน คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขาย และมีสิทธิ์ขายและโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้ผู้อื่นได้

ทะเบียนบ้านหาย ชำรุด ต้องไปแจ้งที่ไหน

ทะเบียนบ้านหาย ชำรุด ต้องไปแจ้งที่ไหน

ใครที่ทำทะเบียนบ้านหายหรือชำรุดไม่ต้องตกใจไป เราสามารถไปขอทะเบียนบ้านใหม่ตามเขตพื้นที่ที่ทะเบียนบ้านนั้นอยู่ได้เลย ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ครับ

 • กรุงเทพฯ สามารถไปขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักงานเขต ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด สามารถไปขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร

หลังจากทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกันไปแล้ว ต่อไปน่าอยู่ก็จะพาทุกคนมาดูกันว่าทะเบียนบ้านหายแล้วต้องการขอทะเบียนบ้านใหม่ต้องทำอย่างไร บอกเลยว่าวิธีการไม่ยุ่งยากเลยครับ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

สำหรับใครที่ทำโฉนดที่ดินหายสามารถตามไปอ่านกันได้ที่ โฉนดที่ดินหาย ! ทำยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ กันได้เลยครับ

กรณีทะเบียนบ้านหาย หรือชำรุด โดยมีเจ้าบ้าน

หากทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด เจ้าบ้านสามารถไปติดต่อยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่กับนายทะเบียนตามเขตพื้นที่ที่ทะเบียนบ้านนั้นอยู่ได้เลย เพียงแค่พกบัตรประชาชนไปด้วย ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรทั้งนั้นนะครับ

แต่ถ้าเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ด้วยตัวเอง ก็สามารถเขียนใบมอบอำนาจทะเบียนบ้านให้ผู้อื่นไปดำเนินการให้แทนได้เช่นกัน โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ครับ

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

กรณีทะเบียนบ้านหาย หรือชำรุด โดยไม่มีเจ้าบ้าน

หากทะเบียนบ้านหายหรือชำรุดแต่ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้วหรือยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นทำการดำเนินการ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้าน แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นขอทะเบียนบ้านด้วย พร้อมกรอกเอกสารหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีทะเบียนบ้านหาย หรือชำรุด โดยมีเจ้าบ้านแต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้

หากยังมีเจ้าบ้านอยู่ การยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโดยตรง ดังนั้น หากติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ แนะนำว่าควรไปทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในเขตพื้นที่ที่ทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

วิธีเก็บทะเบียนบ้านไม่ให้หาย ชำรุด

วิธีเก็บทะเบียนบ้านไม่ให้หาย ชำรุด

เป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการดำเนินการเมื่อทะเบียนบ้านหาย ไม่ยากเลยใช่มั้ยล่ะครับ และก่อนจากกันไปน่าอยู่ได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีเก็บทะเบียนบ้านไม่ให้หายหรือชำรุดมาฝากทุกคนกันด้วยครับ

 • เก็บทะเบียนบ้านไว้ในที่เก็บเอกสารโดยเฉพาะ ไม่เก็บรวมไว้กับสิ่งของอื่น เพื่อให้ง่ายต่อการหาและไม่เผลอไปรวมกับสิ่งของอื่น ๆ หรือเผลอทิ้งไป
 • แยกเก็บหมวดหมู่เอกสารให้ดี โดยเริ่มจากแยกหมวดหมู่เอกสาร เช่น เอกสารเกี่ยวกับบ้านได้แก่ ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายบ้าน เก็บไว้ในที่เดียวกัน และหมวดหมู่บิล เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ บิลค่าโทรศัพท์ เก็บไว้ที่เดียวกัน เป็นต้น เพื่อการง่ายต่อการหาเอกสารนั่นเอง
 • เก็บทะเบียนบ้านไว้ในซองกระดาษหรือซองพลาสติกที่ปิดสนิทมิดชิด เพื่อป้องกันทะเบียนบ้านเสียหาย เช่น ความเสียหายจากปลวกขึ้นหรือความชื้น เป็นต้น
 • ใช้แล้วเก็บให้เป็นที่ เมื่อมีการหยิบทะเบียนบ้านออกไปใช้ ควรนำมาเก็บที่เดิมเสมอ

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการไขข้อสงสัยว่าเมื่อทะเบียนบ้านหายหรือชำรุดแล้วอยากขอทะเบียนบ้านใหม่ต้องทำยังไงบ้าง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการขอทะเบียนบ้านใหม่กันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อบ้านขอนแก่นอยู่หรือสนใจหาซื้อบ้านเพื่อไปรีโนเวท สามารถเข้ามาเลือกชม ประกาศขายบ้านมือสองขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายบ้านมือสองทำเลดี ให้คุณได้เลือกบ้านที่ใช่ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

หรือใครที่กำลังประกาศขายบ้านแต่ยังขายไม่ได้ซักที ก็สามารถเข้ามาลงประกาศขายในเว็บไซต์น่าอยู่ได้เช่นกัน ประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัด โดยสามารถเข้าดู วิธีลงประกาศขายบ้านมือสองได้ที่นี่ เลย

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์