อัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือ สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เป็นตัวกำหนดการผ่อนชำระค่างวดของการซื้อที่พักอาศัย สำหรับคนที่กู้ซื้อบ้านผ่านธนาคาร

    "หัวหินน่าอยู่" ได้รวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านประจำเดือนเมษายน 2565 มาให้ทุกๆคนได้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดๆกันไปเลย

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 08/04/65

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

    มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก จากสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกัน

    โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

    ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

2.ธนาคารไทยพาณิชย์

    ธนาคารไทยพาณิชย์ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร

    โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.995%

***อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

3.ธนาคารออมสิน

    ปี 2565 ธนาคารออมสิน นอกจากสินเชื่อที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้ว ยังมีผลิตภัณ์สินเชื่อบ้านอื่นๆอีก อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% และ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.45% สำหรับกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตทั้ง 2 รูปแบบ

    โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

4.ธนาคารกรุงเทพ

    ธนาคารกรุงเทพให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70% ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีแรก = MRR-4.25% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.75% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR-5.9500%

    ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดที่ 2.70% มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

***อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

5.ธนาคารกรุงไทย

    สำหรับกรณีขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.00% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ในปีแรกเพียง 0.56% และในปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.00% ส่วน กรณีการขอสินเชื่อแบบไม่ได้ทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.08% โดยปีแรก เดือนที่ 1-9 = 0.56% และเดือนที่ 10-12 = 1.56% ปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.00% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.22%

    ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน ในช่วงปีที่ 1 ได้ และมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยให้วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

    ทั้งนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยทางธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (MLR) เป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.83%

6.ธนาคารทหารไทยธนชาต

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.75% มีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อ ต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท

    โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตกำหนดประกอบไปด้วย โครงการบ้านและคอนโดจากแสนสิริ เป็นต้น (ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดทั้งหมดของธนาคารทหารไทยธนชาตได้ที่นี่)

7.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.55% สำหรับคอนโดที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโดที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์ , สัตวแพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์) และ ลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกับธนาคาร 5 ล้านบาทขึ้นไป)

    นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

    โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมด มีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด

8.ธนาคารกสิกรไทย

    แบ่งผลิตภัณฑ์การขอสินเชื่อบ้าน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.72% ส่วนสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 8.22% โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ และดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกัน

    ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมด สำหรับพนักงานบริษัท และผู้ประกอบการ มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

หัวหินน่าอยู่ | เว็บไซต์ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านมือ 1 & 2  เช่าหอพัก รวมไปถึงซื้อขายที่ดิน
*สมัครใช้งานได้ฟรีติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/HuahinNayoo
Line Official Account : @HuahinNayoo