ดอกเบี้ยบ้าน” ปัจจัยสำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ยื่นกู้จำเป็นต้องทราบรายละเอียดเรื่องดอกเบี้ยการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ต่ำ ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย หรือสามารถเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้นานขึ้น รวมไปถึงทำให้ผ่อนจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดอกเบี้ยบ้าน คือ?

คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆงวดให้กับผู้ให้กู้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยื่นกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ  กล่าวคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินต้นที่ผู้ยื่นกู้ได้กู้ยืมไปนั่นเอง ซึ่งในเเต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีข้อเสนอที่เเตกต่างกัน ไม่เพียงเเค่อัตราดอกเบี้ยเเต่ยังรวมไปถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย โดยประเภทดอกเบี้ยบ้าน เเบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว (Floating Rate) เเละดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่  (Fixed Rate)

MRR คือ?

MRR (Minimum Retail Rate)

คือ อัตราดอกเบี้ยรูปแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ส่วนใหญ่จะใช้ในสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน โดยอัตราดอกเบี้ยชนิดนี้มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร การแข่งขันของตลาด เป็นต้น

สินเชื่อบ้านที่น่าสนใจของเเต่ละธนาคาร

ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของเเต่ละสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องรู้ในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้านเดือนพฤศจิกายนที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ

1. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารสงเคราะห์ ธอส. (GHB)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี มอบโปรโมชันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เอาใจคน อยากมีบ้าน กับ “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส.” กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน 3 ปีแรก เดือนที่ 1 - 6 เท่ากับ 0.70% ต่อปี เดือนที่ 7 - 24 เท่ากับ 2.70% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.70% ต่อปี หรือ เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.70% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระต่อเดือนเพียง 3,500 บาท นานถึง 2 ปี!! ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่

2.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ มีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%) ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%) ผ่อนได้ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน  การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

3.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการในกลุ่ม Top Group และสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.58% และมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7.40% วงเงินกู้สูงสุด 110% ของราคาประเมินสำหรับบ้านใหม่* หรือวงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินสำหรับบ้านมือสอง

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี คลิกที่นี่

4. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่น่าสนใจคือ สินเชื่อบ้านบัวหลวงเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ, ผู้พิพากษา, อัยการ และนักบินพาณิชย์) เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไม่รวมที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า กรณีที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิร์ส พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2.15% ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.25% และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.55% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี และพิเศษเฉพาะพนักงานประจำผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

5. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่กำลังมาแรงของธนาคารกรุงไทยในเดือนนี้คือ สินเชื่อบ้านกรุงไทยแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี แบบทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือน 1-9 = 1.99 เดือน 10-12 = 4.02 (MRR -3.30) และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.70% วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

6. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ กับข้อเสนอสินเชื่อจากทีทีบี เพื่อซื้อบ้าน ใหม่ และรีไฟแนนซ์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ให้วงเงินสูง ผ่อนสบาย สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะมี เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการถึงที่ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากพันธมิตรของธนาคาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.60% ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ คลิกที่นี่

7. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

สินเชื่อบ้านใหม่ดอกเบี้ยโดนใจ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK) ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2.39% ต่อปี* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.45% ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ฟรีค่าประเมินหลักประกัน กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละธนาคารกำหนด

เมื่อผู้อ่านทราบอัตราดอกเบี้ยบ้านเเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัว  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เองหากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง

การรีไฟเเนนซ์บ้าน คือ?

ปัจจุบันปัญหาของคนที่ผ่อนบ้านครบ 3 ปีเเล้ว มักมีความลังเลว่าจะขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหรือย้ายไปรีไฟเเนนซ์กับธนาคารใหม่ดี เนื่องด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย และการเลือกรูปแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน และทางเลือกไหนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขอยื่นกู้สินเชื่อได้มากกว่ากัน อีกทั้งการลดดอกเบี้ยลงนั้นเป็นเป้าหมายหลักในการรีไฟเเนนซ์ (Refinance) รวมไปถึงการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม (Retention) วันนี้ขอนเเก่นน่าอยู่ก็ได้รวบรวมอัตรารีไฟเเนนซ์ที่อัปเดตในเดือนกันยายนมาฝากผู้อ่าน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ

"รีไฟเเนนซ์บ้าน"

คือ การขอเงินกู้จากธนาคารใหม่ เพื่อปลดภาระเงินกู้จากธนาคารเดิม ซึ่งเงื่อนไขหลักของการรีไฟเเนนซ์บ้านคือ ต้องผ่อนบ้านครบ 3 ปี โดยการรีไฟเเนนซ์บ้านจะช่วยให้ภาระหนี้บ้านหมดไว และการผ่อนบ้านจะหมดเร็วมากขึ้น

สินเชื่อยื่นกู้รีไฟแนนซ์ที่น่าสนใจของเเต่ละธนาคาร

ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราสินเชื่อสำหรับการรีไฟแนนซ์ เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละสถาบันการเงินที่น่าสนใจในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อัตรารีไฟแนนซ์บ้านเดือนพฤศจิกายนที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ

1. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารสงเคราะห์ ธอส. (GHB)

อัตราดอกรีไฟแนนซ์บ้านที่น่าสนใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ สินเชื่อในโครงการบ้าน สุขสันต์ (Re-in) โดยต้องมีการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3.75%(MRR-3.15%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.75 วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่

2.  อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน (GSB)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ ได้วงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%) ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 4.945 (MRR -2.05%) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

3.  อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%(MRR-3.90%) นาน 3 ปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.50% วงเงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) *หากมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรี คลิกที่นี่

4. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อำศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 3 ล้านบาท และทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิร์ส พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2.35% (MRR-4.07%) ปีที่ 2 อยู่ที่ 2.85% (MRR-4.20%) และปีที่ 3 อยู่ที่ 4.85%(MRR-2.20%) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.35% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี และพิเศษเฉพาะพนักงานประจำผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี ฟรี ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

5. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่กำลังมาแรงของธนาคารกรุงไทยในเดือนนี้คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์แคมเปญพิเศษส่งท้ายปี แบบทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือน 1-9 = 1.99 เดือน 10-12 = 4.02 (MRR -3.30) และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.70% วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

6. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ กับข้อเสนอสินเชื่อจากทีทีบี เพื่อซื้อบ้าน ใหม่ และรีไฟแนนซ์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ให้วงเงินสูง ผ่อนสบาย สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะมี เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการถึงที่ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากพันธมิตรของธนาคาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.60% ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ คลิกที่นี่

7. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยโดนใจ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK) ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2.39% ต่อปี* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.45% ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.55%  ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

8. อัตรารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.40% (MRR-5.15) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด) เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15 - 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละธนาคารกำหนด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์