ใครที่กำลังสนใจจะซื้อขายที่ดินต้องมีความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการราคาประเมินที่ดินก่อน เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้ว่าควรทำประโยชน์กับที่ดินอย่างไรต่อ

รับรองว่าเมื่ออ่านจบทุกคนจะได้ความรู้และแนวทางกลับไปปรับใช้อย่างแน่นอน ซึ่งในบทความนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีประเมินราคาที่ดินกันด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

ทำความรู้จัก ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

ราคาประเมินที่ดิน คือ การประเมินราคาที่ดินเพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินอย่าง ค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ใช้ในการพิจารณาการทำวงเงินกู้สินเชื่อ รวมถึงมีประโยชน์ต่อการลงทุนมากมาย เช่น การกำหนดราคาขายที่ดิน ซึ่งวิธีในการประเมินที่ดินสามารถทำได้หลายแบบ เราสามารถเลือกวิธีที่สะดวกได้เลย

สำหรับใครที่สนใจซื้อที่ดินแต่ยังงง ๆ ว่ามีขั้นตอนในการซื้อที่ดินยังไงบ้าง สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ 5 เช็คลิสต์ขั้นตอนการซื้อที่ดิน ใครกำลังจะซื้อที่ดินต้องอ่าน กันได้เลยครับ

เช็คราคาประเมินที่ดินที่สำนักงานที่ดิน

เราสามารถเช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 พร้อมขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้น ซึ่งผู้ขอต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินโดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น

สำหรับใครที่กำลังจะขายที่ดินแต่ยังไม่เข้าใจว่าขายยังไงดีหรือประกาศขายแล้วแต่ยังขายไม่ได้ซักที สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ อยากขายที่ดินต้องทำยังไง แชร์เคล็ดลับให้ขายได้เร็ว กันได้เลยครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

เอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

ในการไปขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้น เราต้องเตรียมเอกสารไปดังนี้

 1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3, น.ส.3ก
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หลักฐานนิติบุคคล
 5. กรณีมอบอำนาจ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือมอบอำนาจ ของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาที่ดิน

ในการเช็คราคาประเมินที่ดินและขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดิน มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ดังนี้

 1. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
 3. ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
 4. ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์

เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์

แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกไปเช็คราคาประเมินที่ดินที่สำนักงานที่ดิน เราก็สามารถประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้เช่นกันโดยเช็คได้ทั้งที่ดินที่มีโฉนดและที่ดินที่ไม่มีโฉนด สามารถทำตามขั้นตอนกันได้ง่าย ๆ เลยครับ

วิธีเช็คราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด

ใครที่เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่ดินอยู่ในครอบครอง สามารถประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ โดยสามารถค้นหาได้ 2 แบบ

 1. ค้นหาจากเลขที่โฉนด  ด้วยการกรอกเลขที่โฉนด หน้าสำรวจ และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป
 2. ค้นหาจากเลขที่ดิน ด้วยการกรอกเลขที่ดิน ระวาง และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป

เมื่อกรอกครบเรียบร้อยแล้วให้กดค้นหา จากนั้นราคาประเมินที่ดินที่เราต้องการก็จะแสดงผลขึ้นมา

วิธีเช็คราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด

แต่สำหรับใครที่เป็นนายหน้าหรือผู้ซื้อที่สนใจซื้อที่ดินแต่ไม่มีโฉนดอยู่ในครอบครองก็สามารถเช็คประเมินราคาที่ดินออนไลน์ได้เช่นกันผ่านเว็บไซต์ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดินโดยมีวิธีดังนี้

 1. ใส่ข้อมูลที่ช่องค้นหาเป็นจังหวัดหรือสถานที่ที่เราต้องการหาราคาประเมินที่ดิน
 2. กดดับเบิ้ลคลิกในที่ดินที่เราต้องการหาราคาประเมินที่ดิน
 3. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดที่ดินพร้อมราคาประเมินที่ดินขึ้นมา

เช็คราคาประเมินที่ดินจากบริษัทประเมินราคาที่ดิน

ไม่ใช่เพียงหน่วยงานราชการเท่านั้นที่มีการประเมินราคาที่ดิน บริษัทเอกชนที่ให้บริการประเมินราคาที่ดินก็มีเช่นเดียวกัน โดยจะอิงจากราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินหรืออิงจากราคาตลาดก็ได้ แต่ละบริษัทอาจมีเกณฑ์การกำหนดราคาไม่เหมือนกัน แต่การประเมินราคาที่ดินจะถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและในบริษัทก็อาจมีบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ประเมินราคาห้างสรรพสินค้า ประเมินราคาบ้าน ประเมินราคาคอนโด

เช็คราคาประเมินที่ดินจากธนาคาร

แต่ละธนาคารมีบริการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะประเมินเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินขอสินเชื่อ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินที่ดิน หลัก ๆ ที่สำคัญที่สุด คือ ที่ตั้งและขนาดของที่ดิน หากเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจมาก ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอย่างสนามบิน ห้างสรรพสินค้า ก็อาจทำให้ที่ดินนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น

แต่หากที่ดินนั้นมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ในเขตใกล้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือวัตถุอันตราย ปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลต่อมูลค่าที่ดินเช่นกัน เพราะอาจจำกัดประเภทของการพัฒนาที่สามารถทำได้บนที่ดิน หรืออาจต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้แต่ละธนาคารยังมีค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาบ้านแตกต่างกันออกไป เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งน่าอยู่ได้ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาบ้านของแต่ละธนาคารมาให้ทุกคนดังนี้ครับ

 • ธนาคารกสิกรไทย คาดคะเนประเมินราคาบ้านเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 บาท/1 แปลนบ้าน
 • ธนาคารกรุงไทย คาดคะเนประเมินราคาบ้านเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาท/1 แปลนบ้าน
 • ธนาคาร TMB ประเมินราคาบ้านฟรี ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ

ประโยชน์ของการรู้ราคาประเมินที่ดิน

โดยปกติราคาประเมินที่ดินจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินและผู้ลงทุนดังนี้

 • สามารถนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของทำเลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคตได้
 • สามารถนำราคาประเมินที่ดินไปประกอบการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินได้
 • สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาและต่อรองในการลงทุนได้

สำหรับใครที่อยากจะศึกษา การรังวัดที่ดิน ควบคู่ไปกับการประเมินราคาที่ดิน สามารถตามไป่านกันต่อได้ที่ ชวนรู้จักรังวัดที่ดินพร้อมขั้นตอนและค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับการทำความรู้จักราคาประเมินที่ดินพร้อมวิธีประเมินง่าย ๆ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และนำราคาประเมินที่ดินไปเป็นแนวทางในการคำนวณค่าใช้จ่ายรวมถึงกำหนดราคาขายที่ดินกันได้นะครับ แต่การกำหนดราคาที่ดินนั้น สุดท้ายแล้วต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อที่ดินขอนแก่นอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชมประกาศซื้อขายที่ดินขอนแก่นได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายที่ดินสวย ๆ ทำเลฮิตในขอนแก่นกว่า 400 แห่ง และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

หรือใครที่กำลังอยากขายที่ดินแต่ยังขายไม่ได้ซักที ก็สามารถเข้ามาลงประกาศขายในเว็บไซต์น่าอยู่ได้เช่นกัน ประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัด โดยสามารถเข้าดูวิธีลงประกาศขายที่ดินได้ที่นี่เลยครับ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์