คำถามพบบ่อย จากลูกเพจและเพื่อนๆในเว็บอุบลน่าอยู่ เกี่ยวกับการทำความเข้าใจว่า หากเราจะซื้อบ้าน ทางโครงการแจ้งมาว่า จะมีค่าใช้จ่ายหลายส่วน ทั้งเงินจอง เงินดาวน์ เงินผ่อน ค่าโอน ค่าส่วนกลาง ทำไมมันเยอะแยะไปหมด จริงๆแล้วโดยปกติมีค่าอะไรบ้าง ทำไมเค้าไม่รวมในราคาบ้านทีเดียวไปเลยจบๆ งั้นวันนี้เราจะมาคุยกัน ว่า ซื้อบ้านทั้งที ต้องมีค่าอะไรบ้าง? จะได้ช่วยให้เพื่อนเตรียวตัว เตรียมใจได้ง่ายขึ้น

อุบลน่าอยู่ รวบรวมทุกค่าใช้จ่ายที่ต้องรู้ เมื่อคุณสนใจจะซื้อบ้าน ซื้อคอนโด หรือทาวน์โฮม ตึกแถวสักหลัง โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงตัดสินใจซื้อ ช่วงการดำเนินการยื่นกู้ และช่วงโอนรับบ้าน นั่นเอง โดยในแต่ละค่าใช้จ่ายจะมีรายละเอียดไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

.

ช่วงตัดสินใจซื้อ

💸เงินจอง

คือการวางเงินจองจำนวนเงินหนึ่ง ตามที่โครงการกำหนด เพื่อเป็นการจองสิทธิ์ซื้อบ้านหลังที่ชอบ หรือคอนโดยูนิตที่ใช่ไว้ก่อน เพื่อล็อคตำแหน่งไว้ ไม่ให้คนอื่นมาตัดหน้า ในระหว่างที่ทั้งสองฝ่าย คือผู้ซื้อและผู้ขาย นัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญา ซึ่งโดยปกติจะกินเวลาอีก 7 – 15 วัน หลังจากการจอง

💸เงินทำสัญญา

ค่าใช้จ่ายเพื่อทำสัญญาจะซื้อ-จะขาย บ้านและคอนโดฯ อันเกิดขึ้นหลังการจองแต่หากจะจองและทำสัญญาวันเดียวกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มเติมมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายตรงนี้ ภายหลังจะถูกนำมาหลังมูลค่าตัวบ้านออก เพราะถือเป็นส่วนชำระมาแล้ว แต่หากเกิดปัญหาในการรับโอนใดๆ ค่าใช้จ่ายทั้งเงินจองและทำสัญญา อาจจะถูกทางผู้ขายหรือโครงการ ยึดไว้เป็นค่าเสียโอกาสก็เป็นได้

💸เงินดาวน์

ค่าใช้จ่ายที่โครงการกำหนด ให้ผู้ซื้อชำระในช่วงระหว่างที่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งพบได้บ่อยๆ เวลาจองคอนโดฯ ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หรือการจองโครงการบ้านในช่วง วัน Pre-Sale โดยเงินดาวน์จะแบ่งออกเป็นงวดๆ คล้ายกับการผ่อนธนาคารแต่ถือเป็นการผ่อนโครงการโดยตรง และยอดการดาวน์ทั้งหมดจะถูกนำมาหักลบยอดชำระตอนวันโอนอีกที โดยจำนวนเงินในแต่ละงวดและจำนวนงวดขึ้นกับราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อ เงินดาวน์ยังถือเป็นการสร้างเครดิตในสายของธนาคารและโครงการในวันที่ยื่นเอกสารกู้ธนาคารอีกด้วย

💸ค่าประเมิน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริษัทประเมินมูลค่าบ้านหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ทางเรายื่นกู้ธนาคาร โดยตรงจุดนี้จะเกิดขึ้นก่อนการกู้สำเร็จ ดังนั้นจึงเป็นอีกค่าใช้จ่ายที่เราควรเตรียมไว้ให้เรียบร้อย

ช่วงการดำเนินการยื่นกู้

💸ค่าจดจำนอง

สำหรับคนที่มีการกู้สินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโดฯ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นค่าธรรมเนียมให้กับทากรมที่ดิน เรียกว่าค่าจดทะเบียนจำนอง โดยคิดจาก 1% ของวงเงินกู้นั่นเอง โดยค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วเหลือลดหย่อนอยู่บ้าง อุบลน่าอยู่แนะนำให้สอบถามหรือติดตามข่าวอยู่เป็นระยะ

💸ค่าธรรมเนียมการโอน

เป็นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน โดยมากจะเป็นที่รู้กันว่า แบ่งจ่ายกันคนละครั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะมีมูลค่า 2% ของราคาประเมินนั่นเอง

ช่วงโอนรับบ้าน

💸เงินส่วนกลาง

เป็นการจ่ายเงินค่าส่วนกลางไว้ล่วงหน้าในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้นิติบุคคล หรือกฎหมายจัดสรร ส่วนมากมักเก็บ 1-3 ปี เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีเหมือนใหม่

💸ค่าอากรแสตมป์

ราคา 0.50% ของราคาซื้อ-ขาย ซึ่งควรเจรจากับผู้ขาย และควรระบุในสัญญาจะซื้อจะขายให้ชัดเจน ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน

💸ค่าประกันมิเตอร์ น้ำ-ไฟ

โดยจะแตกต่างกันไปตามบ้านแต่ละประเภท โดยขึ้นอยู่กับมาตรวัด ขนาดมิเตอร์ และจำนวนกระแสน้ำ-ไฟที่ปล่อยได้ อาจมีได้ทั้งค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าประกันมิเตอร์ และค่าประกันการใช้น้ำ-ไฟฟ้า เป็นต้น

💸ค่าประกันอัคคีภัย(รวมในยอดการกู้แล้ว)

ประกันที่กฎหมายบังคับให้ผู้ซื้อบ้านต้องซื้อกรมธรรม์คุ้มครอง เพื่อป้องกันปัญหาหากเกิดความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์ที่ยื่นกู้ จะได้มีตัวกลางมาช่วยจัดการให้เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ ย่อมเป็นผู้ที่เสียหายและยากที่จะทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ส่วนมากทางธนาคารจะมีแพ็คเกจให้กับผู้กู้อยู่แล้ว โดยรวมไปในวงเงินการกู้นั่นเอง

💸ค่าจ้างตรวจรับบ้าน (เพิ่มเติมกรณีต้องการ)

เมื่อบ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จ จะมีการตรวจรับ บางคนอาจจะตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตัวเอง แต่บางคนอาจจะไม่มีความรู้ การว่าจ้างทีมงาน หรือบริษัทตรวจรับบ้านเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสบายใจให้ผู้ซื้อ แต่ก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ไว้ด้วย โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

.

ค่าใช้จ่ายทั้ง 11 ตัวนี้ เป็นสิ่งที่คนซื้อบ้านทุกคนควรรู้จัก เพื่อสอบถามผู้ขายให้ชัดเจนและครอบคลุม หลายครั้งมูลค่าเกิดขึ้นก็สูงถึงหลักแสนบาท ทำให้บางคนเกิดปัญหาในวันโอนเพราะไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้มากพอ

พิเศษ สำหรับลูกค้าของโครงการศุภาลัยในจังหวัดอุบลฯ หมวดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ นอกจากเงินจองและทำสัญญาที่ลูกค้าต้องเตรียมมา นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆทางโครงการมีนโยบายดูแลให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็น

  • เงินดาวน์
  • ค่าประเมิน
  • ค่าจดจำนอง
  • ค่าธรรมเนียมโอน
  • ค่าส่วนกลาง
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าประกันมิเตอร์ น้ำ-ไฟ

เหลือเพียงค่าตรวจรับบ้าน ที่เป็นทางเลือกของลูกบ้านที่จะใช้บริการหรือไม่

สุดท้ายนี้ อุบลน่าอยู่ ขอฝาก โครงการบ้านจากศุภาลัยทั้ง 6 โครงการ ทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ สำหรับใครที่กำลังมองหา บ้านจากทางศุภาลัย สามารถเข้าชมได้ที่ ลิงก์นี้ >> https://bit.ly/45fyWml

.

สำหรับใครอยากอ่านรีวิว บ้าน ศุภาลัย อุบลราชธานี สามารถอ่านต่อได้ที่


เรา "อุบลน่าอยู่" ยังได้รวบรวมบทความการรีวิว หอพัก บ้านใหม่ ทรัพย์มือสอง ที่ดินเปล่า เรื่องน่ารู้น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์ และไลฟ์สไตล์ในจังหวัดอุบลราชธานี อีกมากมาย
ใน 👉บทความและข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ ภายในเว็บไซต์ของเรา

สามารถแวะเข้ามาชมข้อมูลโครงการบ้านอื่นๆ ในอุบลได้ที่ :

ติดต่อโฆษณากับเรา "อุบลน่าอยู่"

  • 👉Tel. :  066-164-1649
  • 👉Email : ubonnayoo@gmail.com

อุบลน่าอยู่ ครบทุกเรื่องที่อยู่ ของคนอุบล