🚩ช่องทางการติดต่อ  
โทร : 062-9659879
       : 096-9196595
Facebook : https://www.facebook.com/ดีเจริญโฮม-692314581213886

บริษัท ดีเจริญโฮม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2561 ด้วยชื่อ พิบูลโฮม ต่อมาได้รับความไว้ใจให้สร้างบ้านในหลายๆ พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ดีเจริญโฮม ในปี พ.ศ. 2562

ดีเจริญโฮม บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ต่อเติม รวมถึงบริการสินเชื่อกับทางธนาคาร เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และด้วยคุณภาพของวัสดุที่มีความแข็งแรง เราใส่ใจทุกขั้นตอนและรายละเอียดทุกกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั้งก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีบริการดูแลอาคารหลังการก่อสร้าง

                                        "ดีเจริญโฮมบริการด้วยใจ ใส่ใจในงานที่ทำ"

ผลงานโครงการดีเจริญโฮม

✔ขอบเขตพื้นที่ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร
✔ที่ตั้งบริษัท : 339/3 ถ.วิพากย์ ต.พิบูล อ.พิบูล จ.อุบลราชธานี
🚩ช่องทางการติดต่อ
โทร : 062-9659879
       : 096-9196595
Facebook : https://www.facebook.com/ดีเจริญโฮม-692314581213886