หากคุณสนใจในธุรกิจแบบ startup สนใจในการทำงานระบบใหม่ๆที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆ เราเป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะใช้ความรู้ทางด้านการตลาดที่มี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไปกับเราอุบลน่าอยู่เป็นเว๊ปไซด์รวบรวมข้อมูลทางอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดอุบล ที่ความเคลื่อนไหว ทุกความสนใจ จะเป็นศูนย์รวมและเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร ในทุกช่องทาง และทุกมิติ เพื่อสร้างมาตรฐานในการหาข้อมูล ที่ครบ ชัดเจน และยกระดับวงการธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มาเป็นส่วนนึงของก้าวที่สำคัญกับเราได้หากคุณมั่นใจในความรู้ความสามารถที่คุณมี