หลายคนอาจสงสัย สำหรับใครที่กำลังขายบ้านไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องสภาพคล่องทางการเงินหรือต้องการย้ายที่อยู่อาศัย แต่บ้านหลังนั้นดันเป็นบ้านติดธนาคารที่กำลังผ่อนอยู่ จึงเกิดความกังวลว่าเราสามารถขายบ้านติดธนาคารได้ไหม บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไปครับ วันนี้น่าอยู่จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยนี้กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยครับ

บ้านติดธนาคารคืออะไร

บ้านติดธนาคารคืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยครับว่าบ้านติดธนาคารคืออะไร บ้านติดธนาคาร คือ การที่เรานำบ้านไปทำสัญญาจดจำนอง โดยขอสินเชื่อกู้ยืมเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้มาตรฐาน และอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย

หลายคนอาจเข้าใจว่าการขายบ้านติดธนาคารต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน แต่ความจริงนั้นเราสามารถขายบ้านติดธนาคารได้ ถ้าสามารถนำเงินมาปิดหนี้ได้ และเมื่อผู้ขายนำเงินที่ขายบ้านมาปลอดจำนองเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับผู้ซื้อได้ทันที

ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร

ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร

เมื่อทำความรู้จักกันไปแล้วว่าบ้านติดธนาคารคืออะไร ต่อไปจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคารกันครับ ซึ่งขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคารก็คล้ายกับการขายบ้านมือสองทั่วไปเลย ไม่ได้มีขั้นตอนซับซ้อนอะไรมากนัก ไปดูกันเลยครับ

1. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันแล้วว่าจะมีการซื้อขายบ้านกัน ต้องมีการวางเงินมัดจำและทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยในสัญญาจะมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายละเอียดการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย, รายละเอียดของคู่สัญญา, รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์, และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

ผู้ขายอย่าลืมแจ้งผู้ซื้อด้วยว่าบ้านที่จะขายนั้นเป็นบ้านติดธนาคารและแจ้งจำนวณยอดเงินที่ติดจำนองด้วย เพื่อผู้ซื้อจะได้ดำเนินการแจ้งทางธนาคารฝั่งผู้ซื้อให้ชำระยอดหนี้ โดยธนาคารฝั่งผู้ซื้อจะออกเป็นเช็คเพื่อสั่งจ่ายให้ ธนาคารฝั่งผู้ขาย และจะทำเรื่องปลอดจำนองได้ในวันโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขาย สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร สิ่งสำคัญที่คนซื้อบ้านต้องรู้ ! กันได้เลยครับ

2. เตรียมเอกสารให้พร้อม

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการซื้อบ้านติดธนาคารในรูปแบบผ่อน ผู้ขายต้องเตรียมสำเนาโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารจดจำนองให้ผู้ซื้อนำไปขอสินเชื่อ ส่วนผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. เอกสารส่วนตัว เป็นเอกสารส่วนตัวที่แสดงตัวตนว่าผู้กู้คือใคร อาศัยอยู่ที่ใด โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน
  2. เอกสารแสดงรายได้ เป็นเอกสารที่แสดงรายได้และเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้กู้ว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระกู้บ้าน
  3. เอกสารหลักประกัน เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่เราต้องการนำเงินไปกู้คืออะไร มีมูลค่าเท่าไหร่ หากการกู้มีปัญหา ธนาคารจะยึดเพื่อขายนำเงินมาชำระหนี้

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้าน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ 5 ขั้นตอนเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านง่าย ๆ ให้ผ่านฉลุย กันได้เลยครับ

3. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์และติดต่อธนาคารที่จำนองไว้

เมื่อผู้ซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแล้ว หรือเตรียมเงินสดพร้อมแล้ว ให้ทำการนัดวันที่จะโอนกรรมสิทธิ์บ้านติดธนาคารกัน และแจ้งกับธนาคารที่จำนองไว้ เพื่อธนาคารจะได้แจ้งยอดปิดหนี้และคิดอัตราดอกเบี้ยจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์นั่นเอง

4. แจกแจงการแบ่งชำระเงิน

ผู้ขายต้องแจกแจงค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านติดธนาคารกับผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อว่าต้องออกเช็คเพื่อสั่งจ่ายให้ธนาคารฝ่ายผู้ขายเพื่อปลอดจำนองจำนวนกี่บาท กรณีที่ราคาขายสูงกว่ายอดหนี้ ต้องนำเงินสั่งจ่ายให้ผู้ขายอีกกี่บาท กรณีที่ราคาขายต่ำกว่ายอดหนี้ ผู้ขายต้องเตรียมเงินมาจ่ายเพิ่มอีกกี่บาท เพื่อจะได้เตรียมตัวให้ดีและเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

5. โอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

เมื่อถึงวันนัดโอนกรรมสิทธิ์บ้านติดธนาคาร ทั้งผู้ซื้อ ธนาคารฝ่ายผู้ซื้อ ผู้ขาย และธนาคารฝ่ายผู้ขายต้องมาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านติดธนาคารที่สำนักงานที่ดิน หลังจากตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายอย่างถูกต้องแล้ว ธนาคารฝ่ายผู้ขายจะทำเรื่องปลอดจำนอง จากนั้นผู้ขายและผู้ซื้อก็สามารถทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้เลย เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

ข้อควรระวังในการขายบ้านติดธนาคาร

การขายบ้านติดธนาคารมีข้อควรระวังที่เราควรรู้เอาไว้ เพื่อจะได้เตรียมตัวให้ดีและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต โดยข้อควรระวังมีดังนี้ครับ

สำหรับใครที่อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายบ้าน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ 7 ข้อเข้าใจผิดเมื่อต้องขายบ้าน กันได้เลยครับ

  1. เช็คราคาขายบ้านให้ดี ก่อนขายบ้านติดธนาคารผู้ขายควรเช็คราคาขายบ้านติดธนาคารให้ดีว่าราคาที่ขายไปนั้นครอบคลุมที่จะปิดหนี้ได้หรือไม่ ถ้าราคาขายต่ำกว่ายอดหนี้ อย่าลืมเตรียมเงินไปให้พร้อมเพื่อปลอดจำนอง หากไม่มีการตรวจเช็คให้ดี เตรียมเงินไม่พร้อม อาจทำให้ไม่สามารถปลอดจำนองหรือซื้อขายได้
  2. ผู้ซื้อไม่เข้าใจวิธีการซื้อขายบ้านติดธนาคาร หลายคนที่สนใจซื้อบ้านมือสองราคาถูกแต่เมื่อรู้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านติดธนาคารก็ต่างส่ายหัวและตัดใจไปตาม ๆ กัน เพราะคิดว่าบ้านติดธนาคารไม่สามารถซื้อขายได้ หรือกลัวว่าซื้อไปแล้วจะเกิดปัญหาในภายหลัง ในกรณีนี้ผู้ขายควรอธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าบ้านติดธนาคารสามารถซื้อขายได้ และผู้ซื้อต้องทำอย่างไรบ้าง
  3. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมที่จะทำการซื้อขายบ้านติดธนาคารแล้ว ต้องไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน และในวันนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายจะตกลงกันไว้แล้วในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งส่วนนี้ต้องครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถตกลงกันได้นั่นเอง

สำหรับใครที่อยากศึกษาและลองคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ ค่าโอนที่ดินฉบับอัพเดท 2566 พร้อมวิธีคำนวณแบบง่าย ๆ กันได้เลยครับ

เทคนิคการขายบ้านได้เร็ว

ก่อนจากกันไปน่าอยู่ก็ได้นำเทคนิคในการขายบ้านได้เร็วมาฝากทุกคนด้วยครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้สามารถนำไปปรับใช้กันได้นั่นเอง ซึ่งเทคนิคจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

1.ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ หากบ้านสวย สะอาด น่าอยู่ ต้องสะดุดตาผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านอย่างแน่นอน เราสามารถทำได้โดยการรีโนเวทบ้านใหม่ ซ่อมแซมในส่วนที่พัง หรือตกแต่งบ้านให้มีบรรยากาศน่าอยู่ยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากอะไรง่าย ๆ เช่น เก็บกวาดบ้านและทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็น, เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของในบ้าน, ปรับปรุงหน้าบ้านและทางเข้าให้สวยงาม เป็นต้น เพียงแค่นี้ก็ทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้นแล้วครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรีโนเวทบ้าน สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ อยากรีโนเวทบ้านชั้นเดียว ต้องทำยังไงบ้าง กันได้เลยครับ

2. ประกาศขายบ้านตามช่องทางต่าง ๆ ปัจจุบันมีช่องทางประกาศขายบ้านติดธนาคารให้เราเลือกมากมายหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายประกาศที่บ้าน, ลงขายตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ, ใช้นายหน้าในการช่วยขาย หรือเว็บไซต์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังหาซื้อบ้านได้มากขึ้น

เว็บน่าอยู่ก็เป็นหนึ่งในเว็บไซต์รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดให้ผู้ขายสามารถประกาศขายบ้านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และวิธีลงประกาศขายบ้านมือสองนั้นก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วย ใครที่กำลังขายบ้านติดธนาคารอยู่ลองกดเข้าไปประกาศขายบ้านกันดูได้นะครับ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขายบ้านมือสอง สามารถตามไปอ่านกันได้ที่ 5 ขั้นตอนขายบ้านมือสอง อยากขายได้เร็วต้องทำอย่างไร กันได้เลยครับ

3. ตั้งราคาให้เหมาะสม การตั้งราคาให้เหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขายบ้าน โดยหลัก ๆ เราสามารถตั้งราคาได้จากราคาประเมินโดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตั้งราคา หรืออาจจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาช่วยประเมินราคาบ้านติดธนาคารให้เราก็ได้เช่นกัน

สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินเพิ่มเติม สามารถตามไปอ่านกันต่อได้ที่ ชวนรู้จักราคาประเมินที่ดินพร้อมวิธีประเมินง่าย ๆ กันได้เลยครับ

4. บริษัทรับซื้อบ้านติดธนาคาร ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมากมายที่รับซื้อบ้านติดธนาคาร โดยเราควรเข้าไปศึกษาและอ่านรายละเอียดให้ดีก่อน เพราะแต่ละบริษัทก็มีเงื่อนไขและรายละเอียดแตกต่างกันออกไป

บทสรุป

จบกันไปแล้วกับไขข้อสงสัยว่าบ้านติดธนาคารสามารถขายได้ไหม? อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือศึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการซื้อขายบ้านติดธนาคารกันด้วยนะครับ

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อบ้านขอนแก่นอยู่ สามารถเข้ามาเลือกชม ประกาศขายบ้านมือสองขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์น่าอยู่ แหล่งรวมประกาศขายบ้านมือสองทำเลดี ให้คุณได้เลือกบ้านที่ใช่ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ และยังมีสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย

หรือใครที่กำลังประกาศขายบ้านแต่ยังขายไม่ได้ซักที ก็สามารถเข้ามาลงประกาศขายในเว็บไซต์น่าอยู่ได้เช่นกัน ประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัด โดยสามารถเข้าดู วิธีลงประกาศขายบ้านมือสองได้ที่นี่ เลย

บทความแนะนำ

อ้างอิง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์