สวัสดีครับทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ ที่วันนี้ " ขอนแก่นน่าอยู่ " จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นกับ " เอกสารกู้ซื้อบ้าน " ที่เเค่ได้ยินก็รู้สึกว่ายุ่งยากเเล้ว ซึ่งปัญหาความยุ่งยากจะหมดไป ถ้าหากคุณได้อ่านบทความนี้ครับ

เอกสารกู้บ้านถ้าหากเข้าใจถูกต้องตั้งเเต่เเรก ก็จะสามารถเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเเบบครบถ้วนได้  ก็สามารถทำให้เรื่องที่ดูยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ โดยการเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการยื่นกู้ขอสินเชื่อ ดังนี้เลย

สำหรับเอกสารขอสินเชื่อบ้านที่ต้องยื่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.เอกสารส่วนบุคคล

2.เอกสารทางการเงิน

3.เอกสารหลักประกัน

1.เอกสารส่วนบุคคล ประกอบด้วย

1.1 ทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน)

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

1.3 ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร (สำเนา)

1.4 ใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (สำเนา)

2.เอกสารทางการเงิน

เป็นเอกสารสำคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเพื่อยืนยันหรืออ้างอิงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เอกสารจะแสดงที่มาของรายได้ ดังนั้น ที่มารายได้ของแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกัน ซึ่งธนาคารจะแบ่งอาชีพที่มีรายได้ต่างกันเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

ผู้ประกอบอาชีพประจำ

  • ใบรับรองเงินเดือน, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน (สำเนา)
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ใบเสร็จ)
  • รูปถ่ายกิจการ
  • ใบประกอบวิชาชีพ (สำเนา)

3.เอกสารหลักประกัน

3.1 สัญญาจะซื้อขาย สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) (สำเนา)

3.2 หลักฐานการเป็นจำของกิจการ

3.3 โฉนดที่ดิน น.ส.3.ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ( อ.ช.2 )ทุกหน้า (สำเนา)

3.4 ใบอนุญาตปลูกสร้าง (ต่อเติม)

3.5 แบบแปลน

3.6 สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง/ใบประมาณการปลูกสร้าง

เอกสารขอสินเชื่อ เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมให้ดี เพราะถ้าเอกสารครบถ้วน จะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพียงเตรียมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อเท่านี้ก็สามารถยื่นกู้บ้านผ่านฉลุย

บทความที่น่าสนใจ อ่านต่อ คลิกเลย!!

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะช่วยตอบโจทย์ในการช่วยคุณที่พักอาศัย
กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
‌‌⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

อย่าพลาด โปรโมชั่นพิเศษ

หาที่อยู่ คิดถึง "ขอนแก่นน่าอยู่"

ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย