การตัดสินใจซื้อบ้านในแต่ละครั้งนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก เพราะเป็นการซื้อทรัพย์สินครั้งใหญ่และคงไม่ได้มีโอกาสซื้อบ่อยๆ หลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน แต่อย่ากังวลไป "ขอนแก่นน่าอยู่" ขอเปิดประสบการณ์ท่านกับสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ทางธนาคารต้องการให้มีความเหมาะสม และลงตัวกับลูกค้า  จึงทำให้เกิด

1.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

ให้บ้านในฝันกลายเป็นจริงได้ ด้วยทางเลือกหลากหลายกับอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวเพื่อคุณ

 • วงเงินสูง  สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน  หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้เพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปีสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า หรือ สิทธิการเช่า
 • ค่าธรรมเนียม คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
 • อัตราดอกเบี้ย (รายละเอียดตามตาราง) แต่โดยเฉลี่ย 3 ปีแรกแล้วอยู่ที่ 4.08 % ถูกฝุดๆ !!!

ทั้งนี้ สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน สิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร ก็อยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกัน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงเทพสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณพัลลีพร โทร.0645492942 line : mamouw((ผู้จัดการพรนภา 086-714-9842 หรือ คุณธว้ชชัย 087-742-9742 )

2.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ เพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อ ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

ไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขพิเศษ

 • วงเงินสูง  สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ให้รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี
 • ผ่อนสบาย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ให้คุณผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
 • ค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
 • อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ (หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป) เฉลี่ย  2.92 %

อัตราดอกเบี้ยเพื่อรีไฟแนนซ์ (ทรัพย์ในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) เฉลี่ย  2.58 %

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

3.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน ให้สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ช่วยดูแลให้เป็นเรื่องง่ายๆ จุดเด่นนั้นอยู่ที่ การตอบรับทุกความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการตกแต่งบ้าน

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

 • วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ

ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง VS สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อบ้านบัวหลวง  วงเงินสูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน  
แต่ สินเชื่อบัวหลวงพูนผล  สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบาย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพให้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี(เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี) สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
 • ส่วนดอกเบี้ยก็จะแยกเป็น อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เฉลี่ย 2.75 % กับ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เฉลี่ย 2.92 % (รายละเอียดตามตาราง)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

4.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำที่อยากมีบ้าน จุดเด่นเลยก็คือ หลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของคุณ

 • วงเงินสูง  สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ให้วงเงินสูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน  
 • วงเงินกู้เพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว
 • ผ่อนสบาย สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ ให้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปีสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยอยู่ที่ 2.67 %

ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ เช่นกัน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง VS สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อบ้านบัวหลวง  วงเงินสูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน  
แต่ สินเชื่อบัวหลวงพูนผล  สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

5.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ  

สิทธิพิเศษ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ  โดย ดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากทุกประเภทและ/หรือเงินลงทุนรวมเฉลี่ยและขณะขอสินเชื่อและเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคุณยังสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยที่คุณเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันสินเชื่อ

 • วงเงินสูง  สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน  
 • วงเงินกู้เพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยอยู่ที่  2.58 % ( MRR =5.75%)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

6.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร

สินเชื่อดอกเบี้ยสุดคุ้ม สำหรับทรัพย์สินพร้อมขายประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร
ที่ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง

 • วงเงินสูง  สูงสุด 70-% ของมูลค่าหลักประกัน  
 • วงเงินกู้เพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ทรัพย์สินพร้อมขายที่เป็นที่อยู่อาศัยของธนาคาร
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยฉลี่ยอยู่ที่  3.58 %

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

7.สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชี สินมัธยะทรัพย์ทวี

ออมกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสินมัธยะทรัพย์ทวี แล้วรับสิทธิพิเศษ จากสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดย ฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

 • วงเงินสูง  สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน  
 • วงเงินกู้เพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
 • หลักประกัน ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย (รายละเอียดตามตาราง)

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสุดพิเศษ  ➤ https://forms.gle/ndCZeeY1FpJrSQ5P8

หากคุณสนใจใช้สินเชื่อบ้านบัวหลวง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือ พบผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประชาสโมสร โทร 086-714-9842

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ธนาคารกรุงเทพ

นอกจากสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพเเล้ว ยังมีสินเชื่อของของธนาคารต่างๆ  ที่ออกผลิตภัณฑ์เจาะเฉพาะกลุ่ม  มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจไม่เเพ้กัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ สามารถตามไปอ่านรายละเอียดต่อได้ที่
https://nayoo.co/khonkaen/blogs

สำหรับใครที่กำลังมองหา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในขอนแก่น อัพเดตโปรโมชั่น
🏡🏡 ทั้งบ้าน บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

"ขอนแก่นน่าอยู่" รวมที่อยู่ครบจบในเว็บเดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย