ข่าวดีสำหรับคนอุบลฯ ที่มีหนี้มาแล้วค่าา!! 💸💸

วันนี้อุบลน่าอยู่ ได้รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มาฝากทุกคนกันนะคะ 💵💰💳 .

แบงก์ชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง โดยได้ยกระดับจากมาตรการเดิม ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว เพิ่มทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 🦠😷🦠 .

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะ 3
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด-19 ระยะ 3

ผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือ มีดังนี้

1. บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 💳

 • เปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาว หรือ ลดค่างวด
 • กรณีเปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาวเกินกว่า 48 งวด ให้ผู้ให้บริการทางการเงินทบทวนอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (บัตรเครดิต ร้อยละ 12 และสินเชื่อส่วนบุคคลฯ ร้อยละ 22 ต่อปี) ตั้งแต่งวดแรก
 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น
ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

2. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 🚗🛵

🚗 จำนำทะเบียนรถยนต์ 🚗

 • ลดค่างวด
 • สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พิจารณาใน 2 ทางเลือก - พักชำระค่างวด - การคืนรถ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากราคาขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ตามสัญญาผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้
 • รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

🛵 จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ 🛵

 • ลดค่างวด
 • รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

3. เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 🏍🚘

🚘 เช่าซื้อรถยนต์ 🚘

 • ลดค่างวด หรือ ขยายเวลา
 • สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พิจารณาใน 2 ทางเลือก - พักชำระค่างวด โดยยกเว้นดอกเบี้ยในช่วงที่พัก หรือคิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ - การคืนรถ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากราคาขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ตามสัญญาผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ ทั้งนี้ การช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2 เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา (EIR : Effective Interest Rate) ต้องไม่สูงกว่า EIR เดิม
 • รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น
 • หากลูกหนี้ชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 50% ตามข้อกำหนดของ สคบ.

🏍 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 🏍

 • ลดค่างวด หรือ ขยายเวลา เมื่อคำนวณ EIR ใหม่ตลอดอายุสัญญาต้องไม่สูงกว่า EIR เดิม
 • รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น
 • หากลูกหนี้ชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 50% ตามข้อกำหนดของ สคบ.
ช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 🏠🏡 .

 • บรรเทาภาระหนี้ โดยลดค่างวด หรือ พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน หรือ พักเงินต้นและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย หรือ พักชำระค่างวด
 • ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถของลูกหนี้ หลังลดค่างวดหรือพักชำระหนี้
 • รวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น
ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

🔎อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 👉 ที่นี่ เลย  

ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถสมัครรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1213 (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน) .

#อุบลน่าอยู่ #สาระมาละ  #สาระมีอยู่จริง  #สาระดีๆ  #สาระน่ารู้ #ธนาคารแห่งประเทศไทย

---------------------------------------------------------------------------------------------
เรา "อุบลน่าอยู่" ยังได้รวบรวมบทความการรีวิว หอพัก บ้านใหม่ ทรัพย์มือสอง ที่ดินเปล่า และเรื่องน่ารู้น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี อีกมากมาย
ใน 👉บทความและข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ ภายในเว๊บไซต์ของเรา

สามารถแวะเข้ามาชมข้อมูลโครงการบ้านอื่นๆ ในอุบลได้ที่

ติดต่อโฆษณากับเรา "อุบลน่าอยู่"

 • 👉Tel. :  066 164 1649
 • 👉Email : ubonnayoo@gmail.com