อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

        ใครที่กำลังหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเชิญฟังทางนี้ค่ะ !!!  สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย หมดภาระไว วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านมาอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทยปี 2565 กันค่ะว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่และมีวงเงินมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งทางธนาคารยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบ อย่ารอช้า วันนี้มาอัพเดตกันค่ะ

      สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม 2.39 %. เฉลี่ย 3 ปี 4.45% ดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา สำหรับผู้ทำประกันชีวิต

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 2565

 • ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (3 ปีแรก)
 • ฟรีค่าประเมิณราคาหลักทรัพย์,ค่าอากรแสตมป์
 • วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.39%
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
 • หลักประกัน ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุผู้กู้
 1. พนักงานเงินเดือน: อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน      70ปี*)
 2. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)

*กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

 • อายุงาน
 1. พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนขึ้นไป *
 2. พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 1 ปีขึ้นไป **
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ 2 ปีขึ้นไป ***
 • ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
 • ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธยาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • 2.39 % เฉลี่ย 3 ปี 4.45 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ทำประกันชีวิตและสมัครพร้อม Chill D)
 • 2.49 % เฉลี่ย 3 ปี 4.49 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ทำประกันชีวิต รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป)
 • 2.59 % เฉลี่ย 3 ปี 4.51 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิตและสมัครพร้อม Chill D)
 • 2.59 % เฉลี่ย 3 ปี 4.52 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ทำประกันชีวิตและรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
 • 2.69 % เฉลี่ย 3 ปี 4.55 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิตและรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป)
 • 2.83 % เฉลี่ย 3 ปี 4.58 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ทำประกันชีวิตและรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป) ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้
 • 2.89 % เฉลี่ย 3 ปี 4.60 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิตและรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
 • 3.31 % เฉลี่ย 3 ปี 4.67 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิตและรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป) ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้
 • 3.69 % เฉลี่ย 3 ปี 4.93 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ทำประกันชีวิตกรณีรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)
 • 3.99 % เฉลี่ย 3 ปี 5.01 % ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิตกรณีรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
 • ยกเว้น ค่าจดจำนอง (สูงสุด 100,000 บาท)*

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ                                                                                                
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

หมายเหตุ :

* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.cimbthaionlinecampaign.com

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo