ใครกำลังมองหาธนาคารสำหรับรีไฟเเนนซ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำ อยากลดดอกเบี้ย ลดค่างวดบ้านให้น้อยลง ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) เพราะจะช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยบ้านได้มากกว่า มียอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงเเละมีเงินเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้เร็วขึ้น สำหรับบ้านหรือคอนโดที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามาารถขอกู้เพิ่มได้ เมื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) อีกทั้งขอวงเงินกู้เพิ่มด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟเเนนซ์จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงิน โดยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 3.15% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb)

 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อนุมัติง่ายและรวดเร็ว

ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม

จุดเด่นของการรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาต

 • ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)
 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง (มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • เลือกขอวงเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่องได้ ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารหรือสถาบัน  การเงินอื่นเมื่อย้ายมารีไฟแนนซ์ กับรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยธนชาติสามารถเลือกขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงินได้

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาต

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb)
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) และขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์พร้อมสินเชื่อบ้านแลกเงินรีไฟแนนซ์
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb)) กับ ทีทีบีอัตราดอกเบี้ย - สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ธนาคารทหารไทยธนชาต

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้านที่ดินคอนโดหอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo