สำหรับใครที่กำลังวางเเพลนจะมีบ้าน คอนโดมิเนียมหรือทาวน์โฮมสักหลัง ช่วงนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์ปี 2566 ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชยืก็ได้มีการอัปเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟเเนนซ์ประจำปีล่าบสุดมาเเล้ว พื่อให้ผู้อ่านที่กำลังตัดสินไม่ได้ว่าจะย้ายสินเชื่อรีไฟเเนนซ์บ้านมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ดีไหม จะทำให้ดอกเบี้ยน้อยลงหรือเปล่า ช่วยให้ประหยัดเงินในการจ่ายงวดกว่าเดิมไหม รวมไปถึงประหยัดเวลาและสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งทางขอนแก่นน่าอยู่จึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ปี 2566 นี้ไว้ให้ทุกคนแล้ว

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน* การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาการผ่อน

 • นานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
 • กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์
 • เอกสารเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน SCB

คุณสมบัติการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • มีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้สูงสุด 100%ของราคาประเมินหลักประกัน เฉพาะกรณีบ้านหลังแรกเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777

2. สิทธิการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า
 • การทำประกันอัคคีภัยต้องมีทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและรากฐาน) หรือตามที่ธนาคารกำหนด และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภับ (คปภ.) กำหนด)
 • ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 2. สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม
 3. สำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม

เอกสารยืนยันรายได้

1.ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

2.ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

3.ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้านที่ดินคอนโดหอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo