อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ สินเชื่อสำหรับสร้างบ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

สำหรับสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่, ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง, ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน,ปลูกสร้างบ้าน และ สำหรับ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ครบรอบ 56 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ครบรอบ 56 ปี ธนาคารกรุงไทย 2565

 • ดอกเบี้ยบ้าน 2565 ปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

2.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน ในระยะเวลาผ่อนชำระที่สูงสุด 40 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย 2565

 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย กู้ซื้อบ้าน วงเงินกู้สูง
 • กู้ซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ ผ่อนบ้านง่ายสบายๆ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

1.มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้

2.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา

4.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

5.ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก


3.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงไทยบ้านให้เงิน ธนาคารกรุงไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านให้เงิน 2565

 • สินเชื่อบ้านให้เงินให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
 • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ใช้จ่ายได้ทุกความต้องการ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้

2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา

3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ

4. ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา

5. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

6. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้

7. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้


4.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

 • สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สิน พร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร ที่ยื่นคำขอสินเชื่อในปี 2565 ทั้งในงานมหกรรมและนอกงานมหกรรม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี

ข้อกำหนดในการกู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร
 • ความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้

อัตราค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่ควรทราบ

 • MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

5.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน Home for Cash ธนาคารกรุงไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน Home for Cash ธนาคารกรุงไทย 2565

 • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
 • นำไปชำระเบี้ยประกันชีวิตได้
 • เลือกกู้ได้ตามใจ ทั้งแบบวงเงินหมุนเวียน และกำหนดระยะเวลา
 • กู้ง่าย ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า

การให้วงเงิน

1.     ให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้เงินกู้

2.     วงเงินกู้ที่ได้รับจะร่วมยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่แล้วและวงเงินสินเชื่อใหม่ ดังนี้

2.1 เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

- กู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป : ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ ประกัน(LTV) ที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

- กู้เพื่อจ่ายค่าประกันชีวิต : กู้ได้ไม่เกินเบี้ยประกันที่จ่ายจริง

2.2 เงินกู้แบบหมุนเวียน

- กู้ได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิต

หลักประกันที่ใช้

 • ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

การจ่ายเงินกู้

 • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน
 • เงินกู้แบบหมุนเวียน ผ่อนชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้าน Home for Cash สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

ขอนแก่น น่าอยู่  ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตอัตราดอกเบี้ยบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565 จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 แต่ละธนาคาร ได้แก่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo