“ดอกเบี้ยบ้าน” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม สำหรับผู้ยื่นกู้สินเชื่อจำเป็นจะต้องทราบรายละเอียดการยื่นกู้ให้ดีก่อน ซึ่งถ้าเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ต่ำ ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย หรือสามารถยื่นระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้นานขึ้น รวมไปถึงยังทำให้เราผ่อนจ่ายสินเชื่อ

ดอกเบี้ยบ้าน คืออะไร

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆงวดให้กับผู้ให้กู้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยื่นกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ  กล่าวคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินต้นที่ผู้ยื่นกู้ได้กู้ยืมไปนั่นเอง ซึ่งในเเต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีข้อเสนอที่เเตกต่างกัน ไม่เพียงเเค่อัตราดอกเบี้ยเเต่ยังรวมไปถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย โดยประเภทดอกเบี้ยบ้าน เเบ่งได้ 3 ประเภท คือ

  1. ดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นลงตามสถานการณ์การเงินในขณะนั้น ซึ่งมีข้อกำหนดเเตกต่างกันในเเต่ละธนาคาร โดยไม่มีกำหนดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวว่าจะมีปรับเมื่อไหร่ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปนั้นเเน่นอนว่าส่งผลต่อยอดการชำระในเเต่ละเดือน ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินเชื่อเเบบลอยตัว
  2. ดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่ (Fixed Rate) ซึ่งเป็นรูปเเบบที่ตรงข้ามกับดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อเเต่ละธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะกำหนดในช่วง 1-3 ปีเเรกในการผ่อนจ่าย ทำให้ผู้ยื่นกู้วาง เเผนการเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในเเต่ละงวดได้
  3. อัตราดอกเบี้ยปรับคงที่ตามรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan) อัตราดอกเบี้ยปรับคงที่ตามรอบเวลานั้น สินเชื่อประเภทนี้จะมีการกำหนดรอบเวลาที่แน่นอนที่จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้งนั้นจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และต้นทุนพันธบัตร คำนึงถึงสภาวะการเงิน ณ ขณะนั้นและต้นทุนการเงินของสถาบันการเงิน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

เงื่อนไขที่น่าสนใจในการยื่นกู้เเต่ละธนาคาร

ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ย เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องรู้ในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ดอกเบี้ยบ้าน ประจำปี 2566 เดือนมกราคม

1. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารสงเคราะห์ (ธอส)

ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่1.99% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก สามารถยื่นกู้ภายใน 20 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม  2567 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

2. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

กรณีขอสินเชื่อเเบบทำประกันเพื่อคุ้มครองวงเงินของธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี่ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 3.51%  โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน เเละกรณีของสินเชื่อเเบบบไม่ได้ทำประกันนั้น มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.60% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบัน 6.77% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

3. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

เป็นสถาบันการเงินที่มีทางเลือกอัตราดอกเบี้ยหลากหลายมากที่สุด ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.73% โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน โดยมีเงื่อนไขมรการขอสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ผู้กู้สินเชื่อนั้นจะต้องอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

อีกทั้งรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านที่น่าสนใจ คือ ของขวัญปีใหม่ 2566 สินเชื่อบ้านกรุงไทย ที่มีทั้งเเบบทำประกันเเละไม่ทำประกัน ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 3.51% เเละ 3.60% ระยะในการผ่อนผ่อนนานถึง 40 ปี
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7


4. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยบ้านสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำเฉลี่ย 3 ปีแรก6.43%  โดยลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และเป็นรายได้ประจำ รู้ผลอนุมัติเร็ว สามารถกู้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทั้งกู้ซื้อที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโด ปลูกสร้าง รวมทั้งรีไฟแนนซ์บ้าน เเละสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 6.93% โดยผู้ขอยื่นกู้จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และมีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

5. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ทีเอ็มบีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.34% แต่มีเงื่อนไขว่า โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

6. อันตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่3.38%

  • คอนโดราคา 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
  • ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

7. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.75% เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อบ้านใหม่จากโครงการของบริษัทมหาชน พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) โดยอนุมัติวงเงินกู้ สูงสุด 100%  
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

8. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% สำหรับรูปแบบทำประกันคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้ เเละรูปเเบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ นั้นมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.995% อีกทั้งหากเป็นลูกค้าโครงการหรือลูกค้าองค์กร จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

9. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู สำหรับพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าของกิจการ ที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขั้นไป ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย โดยรูปแบบทำประกันชีวิตจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกจำ3.49 %เเละอัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง 5.60% เเละรูปเเบบไม่ทำประกันชีวิตอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก3.69 % อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง 5.65 %

เมื่อผู้อ่านทราบอัตราดอกเบี้ยบ้านเเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัว  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้หากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง
ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ คลิกhttps://forms.gle/B4Qqsu8sSgJL1NvK7

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์