ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนา “บทบาทของธุรกิจที่พักอาศัยในทศวรรษหน้า” วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หวังให้ความรู้ประชาชนทั่วไปและนักธุรกิจในพื้นที่รู้ทิศทางลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอพัก เเละที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น  รับการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นสมาร์ทซิตี้ มุ่งพัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างการเติบโตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

หอพักขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “บทบาทของธุรกิจที่พักอาศัยในทศวรรษหน้า” โดยมีนางจิตติมา แสนโคตร ประธานชมรมชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่น, นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายอิสระ เนาวศิริ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ว่าที่ร้อยตรี ดิน ศุภวัฒน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(DEPA), นายภัคณัฏฐ์ บุญเชิดชัยยันต์ ประธานบริหารเเพลตฟอร์มน่าอยู่ www.NaYoo.co เว็บไซต์หาที่อยู่อาศัยแยกรายจังหวัด, นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานบริหารเเพลตฟอร์มฮอร์แกไนซ์ www.horganice.in.th ระบบบริหารหอพัก อพาร์ทเม้นท์, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด, นางสาวนันท์นภัสร์ วรรณะศิลปิน interior design manager แพลตฟอร์ม dooDeco ออกแบบตกแต่งภายในครบวงจร, ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้แทนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางจิตติมา แสนโคตร ประธานชมรมชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(DEPA), เเพลตฟอร์มน่าอยู่ www.NaYoo.co เว็บไซต์หาที่อยู่อาศัยแยกรายจังหวัด, เเพลตฟอร์มฮอร์แกไนซ์ www.horganice.in.th ระบบบริหารหอพัก อพาร์ทเม้นท์, ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ dooDeco จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของธุรกิจที่พักอาศัยในทศวรรษหน้า”  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ เช่น ภก. รวิโรจน์ อัมพลเสถียร ผู้เขียนหนังสือ “ปั๊มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ”, นายภัคณัฏฐ์ บุญเชิดชัยยันต์ จากเเพลตฟอร์มน่าอยู่ www.NaYoo.co ที่เป็น Start Up ด้านที่อยู่อาศัยรายแรกของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การค้นหาที่อยู่อาศัยได้ครบที่สุด, นายธนวิชญ์ ต้นกันยา จากเเพลตฟอร์มฮอร์แกไนซ์ www.horganice.in.th  ที่เป็น Start Up ด้านระบบบริหารหอพัก อพาร์ทเม้นท์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการธุรกิจ  เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก อพาร์ตเมนต์ นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการหารายได้เข้าสู่ชมรมฯ เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

ประธานชมรมชมรมหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า จากข้อมูลจากบริษัทฮอร์แกไนซ์ แพลตฟอร์มบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเมนต์ พบว่าธุรกิจหอพักโดยรวมทั้งประเทศกำลังขยายตัวขึ้นพร้อมสอดรับต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาธุรกิจในหลากหลายรูปแบบตามพฤติกรรมการเปลี่ยนเเปลงของผู้เช่า  สำหรับสถานการณ์ในธุรกิจหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีหอพัก อพาร์ตเมนต์และอาคารชุดเพิ่มขึ้นแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญธุรกิจอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นถือว่าขยายตัวร้อนแรงมาก จากข้อมูลบนเว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่ www.NaYoo.co/khonkaen มีอาคารชุด(คอนโด)เปิดขายถึง 18 โครงการ และกำลังจะมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก

การเติบโตของหอพักและอพาร์ตเมนต์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น จำเป็นต้องมีองค์ความรู้มาประกอบการตัดสินใจให้ผู้ประกอบการรู้ทิศทางการลงทุน ในงานสัมมนาครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้เน้นหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทั้ง เรื่องแนวโน้มของธุรกิจที่พักอาศัย การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยลดต้นทุนและหาผู้เช่าได้ง่ายขึ้น และแนวทางการปรับปรุงห้องพักให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น   เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทในจังหวัดขอนแก่นขยายตัวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการตลาด มุ่งพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ในอนาคต