สำหรับบางคนสิ่งแรกที่จะวางรากฐานให้กับชีวิตที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ คือการได้มีบ้านที่ดีสักหลังไว้อาศัยอยู่ตลอดชีวิต  แต่มันไม่ง่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายที่สร้างบ้านนั้นมีจำนวนมหาศาล ดังนั้นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วหรือเปล่า? จึงจะสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ ทุกท่านเชื่อหรือไม่คะ ในสมัยนี้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ก็สามารถซื้อบ้านได้แล้ว

ทำไมเงินเดือน 15,000 ถึงซื้อบ้านได้?

เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อบ้านได้

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเงินเดือน 15,000 บาท จะซื้อบ้านได้อย่างไร? เพราะเป็นเงินเดือนที่บริษัทส่วนใหญ่ตั้งไว้เป็นขั้นต่ำเลยก็ว่าได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปได้ค่ะ เพียงแต่ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติจากธนาคารและรู้จักวิธีการคำนวนวงเงินกู้ก่อน วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่ได้สรุปข้อมูลการผ่อนบ้านและแนะนำขั้นตอนการหาบ้านมาให้ทุกท่านแล้วค่ะ

ประเมินความสามารถก่อนขอกู้

ก่อนจะไปดูวิธีการคำนวณบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของเราครบพร้อมกู้บ้าน จึงจำเป็นต้องยื่นรายรับ รายจ่ายหนี้สิน และประวัติชำระหนี้ให้กับทางธนาคารตรวจสอบเสียก่อน ข้อมูลจากธนาคาร ธอส. มีการประเมินถึงความสามารถก่อนให้สินเชื่อ โดยการประเมินจากปัจจัยทั้ง 3 ดังนี้

รายรับ

ธนาคารจะเช็กรายรับประจำ (เงินเดือน) ของเราก่อนที่จะกำหนดวงเงินกู้สูงสุด ซึ่งธนาคารนั้นจะกำหนดอัตราการผ่อนชำระรายเดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 40% ของรายรับในแต่ละเดือน

ตัวอย่างเช่น หากท่านมีรายรับเดือนละ 18,000 บาท เท่ากับว่าความสามารถในการผ่อนชำระสูงสุดของท่านคือ 7,200 บาทนั่นเอง

รายจ่ายและหนี้สิน

เหตุผลที่ธนาคารกำหนดให้อัตราการผ่อนชำระอยู่ที่ 40% เพราะต้องการให้เก็บ 60% เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าท่านมีหนี้สินอื่นๆด้วย วงเงินกู้จะลดลงเช่นกัน

ประวัติการชำระหนี้

ประวัติการชำระหนี้เป็นส่วนสำคัญบ่งบอกถึงความน่าเชื่อของท่านได้ หากท่านมีประวัติการชำระหนี้ไม่ปกติบ่อยครั้ง แต่ในปัจจุบันมีรายรับที่มั่นคง ธนาคารก็สามารถผ่อนผันอนุมัติสินเชื่อให้ได้ แต่อาจได้วงเงินที่น้อยลงกว่าปกติ

แจกสูตรการคำนวณวงเงินกู้ซื้อ

หลังจากที่ทราบถึงการประเมินความสามารถของการกู้บ้านดีแล้ว ถึงเวลาเปิดสูตรการคำนวณวงเงินสูงสุดที่คำนวณได้ง่ายๆ ดังนี้

นำความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนมาคูณกับ 150

ตัวอย่างเช่น ผู้ยื่นกู้มีรายรับประจำ 25,000 บาท เท่ากับสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ 10,000  บาท หมายความว่าจะสามารถขอวงเงินกู้สูงสุดได้ที่ 12,000 x 150 = 1,500,000 บาทนั่นเอง

ตารางเทียบเงินเดือน และวงเงินกู้

สำหรับท่านผู้อ่านที่ไม่มีเวลามากนัก ขอนแก่นน่าอยู่ได้คำนวณวงเงินกู้สูงสุดมาให้เรียบร้อยแล้ว จากสูตรการคำนวณวงเงินกู้สูงสุด(ความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละเดือน*150) ภายใต้เงื่อนไขของผู้ที่ไม่มีหนี้สินอื่นๆ จะมีวงเงินที่สามารถกู้บ้านได้ดังนี้

ตารางเทียบเงินเดือนและวงเงินกู้

จากการคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงการคำนวนณโดยการใช้อัตราผ่อนชำระที่ 40% เท่านั้น หากผู้อ่านมีภาระหนี้สินหรือรายจ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ขอนแก่นน่าอยู่ขอแนะนำ การกู้ร่วม ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับท่านที่สนใจจะสร้างบ้านไปพร้อมสร้างอนาคตกับใครสักคน

การกู้ร่วม

เรื่องต้องรู้ก่อนการกู้ร่วม

การกู้ร่วมเป็นการเพิ่มความสามารถในการกู้เพื่อเพิ่มจำนวนวงเงินกู้ให้มากขึ้น และให้การยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารสำเร็จลุล่วง โดยหาคนมากู้ร่วม ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่ง ให้มีการกู้ร่วมได้จำนวนกี่คน บางแหล่งสามารถกู้ร่วมได้ถึง 2 คน แต่สูงสุดไม่เกิน 3 คน

ใครบ้างที่สามารถเซ็นสัญญากู้ร่วมได้

มีเพียงคู่สมรสหรือไม่ที่สามารถเซ็นสัญญากู้ร่วมได้ คำตอบ คือ ไม่ คนโสดที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมงคล ก็สามารถขอสินเชื่อได้โดยผู้กู้ร่วมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีสายโลหิตเดียวกัน เช่น พ่อแม่ พี่ น้อง เครือญาติ หรือเป็นพี่น้องที่ใช้คนละนามสกุลก็ได้เช่นกัน

โดยการยื่นหลักฐาน เป็นใบทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรกับทางธนาคาร

  • รายได้ของผู้กู้ร่วมต้องไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด และผ่านการประเมินความสามารถในการขอกู้ร่วม

ส่วนใหญ่ธนาคารจะประเมินรายรับที่ 15,000 ขึ้นไป และผู้กู้ร่วมไม่ควรมีรายจ่ายเยอะเกินไปหรือประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี เพราะธนาคารสามารถไม่ให้การขอสินเชื่อผ่านได้

  • ผู้กู้ร่วมจำเป็นต้องจ่ายหนี้คนละครึ่งหรือแล้วแต่จะตกลง

ผู้กู้ร่วมจะจ่ายชำระหนี้ด้วยหรือเป็นผู้กู้ร่วมเพียงในนามย่อมทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การตกลง แต่หากมีการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถเรียกชำระหนี้คืนจากผู้กู้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หรือกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่มีความสามารถในการผ่อน (ไม่มีเงิน) อีกคนก็ต้องรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการกู้ร่วมก็เป็นข้อดีที่เพิ่มโอกาสให้ขอสินเชื่อได้ผ่านและมีวงเงินที่เพิ่มขึ้น ก่อนตัดสินใจกู้ร่วมกันควรวางแผนอย่างรอบครอบ ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ ก่อนเซ็นสัญญากู้ร่วม เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์กับตัวเองในอนาคตค่ะ

การกู้บ้าน กรณีที่ประกอบ อาชีพอิสระ

คนที่ทำงานประจำมีรายได้มั่นคง สามารถผ่านการประเมินการขอสินเชื่อได้อย่างแน่นอน เพราะมีสลิปเงินเดือนมาเป็นหลักฐานไว้ยื่นกับทางธนาคารได้ชัดเจน ซึ่งเอกสารทางการเงินที่ใช้ยื่นกับธนาคารจะมีไม่กี่อย่าง คือ หนังสือรับรองเงินเดือน,สลิบเงินเดือน ,Statementเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน , หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว จะสามารถยื่นเอกสารหลักฐานแบบไหนไปได้บ้าง? เพราะผู้ขอกู้ไม่มีสลิปเงินเดือนมายืนยันหลักฐานทางการเงินกับธนาคาร ตามที่ธนาคารได้ชี้แจงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเอกสารที่แสดงถึงการมีอยู่จริงๆของอาชีพตนเองได้ ซึ่งเรามาดูเอกสารที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องยื่นต่อธนาคารกันค่ะ โดยมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

การกู้บ้านกรณีประกอบอาชีพอิสระ

Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน รายการเคลื่อนไหวของบัญชีทั้งรายการฝาก-ถอน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรามีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยื่นขอสินเชื่อ
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล สำหรับพ่อค้าแม่ หรือเจ้าของกิจการจำเป็นต้องใช้หลักฐานเพื่อยืนยันว่าธุรกิจของเรามีตัวตนจริงๆ สื่อให้ธนาคารเห็นถึงความน่าเชื่อถือ
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างดี แนะนำให้เก็บใบทวิ 50  หรือ หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถขอได้จากผู้ว่าจ้างงาน
ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ รูปทั้งตัวอาคาร บรรยากาศการทำงาน และบรรยากาศของร้านในขณะที่มีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และแสดงให้เห็นผู้กู้มีการประกอบธุรกิจจริง
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใช้สำหรับผู้กู้ในกรณีที่เป็น  แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก เป็นต้น
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า คือเอการสำคัญที่แสดงการใช้จ่ายของผู้ซื้อ โดยผู้จะเป็นผู้ออกใบเสร็จให้ เป็นหลักฐานต่อการนำไปใช้คำนวณรายจ่ายทางธุรกิจ หรือการคำนวณภาษีได้
หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

เลือกบ้านที่ใช่ ในราคาที่ชอบ

เมื่อทุกท่านทราบกันแล้วว่า เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 ก็มีบ้านได้ ปัญหาต่อมาของคนหาบ้านคือจะทราบได้อย่างไรว่ามีโครงการบ้านที่เหมาะสมตามความต้องการของท่าน ในราคาเท่าไรบ้าง? โครงการบ้านอยู่ในทำเลใด? สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านครบครันหรือไม่? ทุกข้อคำถามที่เกิดขึ้นขอนแก่นน่าอยู่เชิญให้มาแก้ปัญหาไปด้วยกันที่เว็บไซน์ “น่าอยู่”

เว็บไซน์น่าอยู่เป็นเว็บไซน์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการหาที่อยู่อาศัย พร้อมเฟ้นหาบ้านที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน เพราะเรารวบรวมการประกาศขายโครงการบ้าน คอนโด หอพักกว่า 1,200 โครงการ มาพร้อมอยู่ทุกทำเล ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ และยังมีเกร็ดเล็กน้อยต่างๆเกี่ยวกับบ้านที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่าน ครบจบในที่เดียวที่ “น่าอยู่”

7 ขั้นตอนการใช้งานบนเว็บไซน์ “น่าอยู่”

อันดับที่ 1 ทุกท่านสามารถเข้าค้นหาเว็บไซน์น่าอยู่ได้ที่ Google โดยค้นหาคำว่า “น่าอยู่” หรือกดเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซน์ของน่าอยู่ได้เลยที่ https://nayoo.co/

อันดับที่ 2 กดเลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ โดย ปัจจุบัน “น่าอยู่” มีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด 8 จังหวัด

คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชลบุรี ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่นและประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) พาร์ทเนอร์ในแต่ละจังหวัดจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันค่ะ โดยเรียกนำหน้าด้วยชื่อจังหวัดและต่อท้ายด้วย “น่าอยู่” โดยในกรณีดังกล่าวขอกดเลือกที่จังหวัดขอนแก่น ก็สามารถเรียกว่าขอนแก่นน่าอยู่ได้ค่ะ

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

อันดับที่ 3 เลือกประเภททรัพย์ที่ท่านสนใจได้เลย น่าอยู่มีครบทั้งซื้อโครงการบ้านใหม่ ซื้อบ้านมือสอง เช่า/หอพัก รับสร้างบ้าน หากท่านมีโครงการที่สนใจสามารถกดค้นหาได้เลยเพียงพิมพ์ชื่อทำเล/โครงการ ที่ช่องค้นหาได้

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

อันดับที่ 4 เลือกค้นหาบ้านที่ใช่ของทุกท่านได้ตามความสะดวก สามารถกดเลือกดูประเภททรัพย์บ้านเพียงอย่างเดียว หรือเลือกดูประเภททรัพย์อื่นๆอย่าง คอนโด ทาวน์โฮม ได้

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

อันดับที่ 5 เลือกระบุราคา เช่น ท่านต้องการบ้านในราคา 2,000,000 บาท สามารถกดเลือกราคาที่ 1,500,000-3,000,000 บาท  นอกจากการเลือกระบุราคาที่เราต้องการนอกจากนี้ยังสามารถระบุจำนวนห้องนอน ห้องน้ำ โซนที่ตั้งได้ค่ะ

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

อันดับที่ 6 เลือกโซนที่ชอบได้  โซนยอดนิยมที่น่าอยู่ได้รวบรวมไว้มากกว่า 18 โซน เช่น โซนถนนมะลิวัลย์ โซนใจกลางเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน โครงการบ้านและคอนโดมีจำนวนหลากหลายให้เลือกสรร

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

อันดับที่ 7 สามารถกดเลือกดูรายละเอียดโครงการบ้าน ทั้งทำเลบ้าน ราคาบ้าน รูปภาพโครงการบ้าน รายละเอียดของโครงการตลอดจนถึงช่องทางการติดต่อของทางโครงการ

เว็บไซต์ขอนแก่นน่าอยู่

5 โซนยอดนิยม เคาะแล้วว่าเด็ดจากขอนแก่นน่าอยู่ปี 2024

น่าอยู่คัดสรรทั้งบ้านราคาดี และทำเลที่ฮิตที่สุดมาให้แล้ว การเลือกทำเลก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจ เพราะทำเลที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อย่างในขอนแก่นน่าอยู่มีโซนยอดนิยมหลายๆโซนเลยค่ะ คัดสรรมาให้เฉพาะ 5 โซนยอดนิยม

https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/real-eatate-khonkaen-data-summary-2024/

จบไปแล้วสำหรับความรู้เบื้องต้นในการซื้อบ้าน และสูตรพื้นฐานในการคำนวณหาวงเงินกู้  ถ้าผู้อ่านท่านไหนสนใจจะซื้อบ้านสามารถตรวจสอบกับธนาคารได้เพิ่มเติมค่ะ หรือต้องการดูรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโด หอพัก ในจังหวัดขอนแก่น ให้คิดถึงขอนแก่นน่าอยู่นะคะ

บทความแนะนำ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์