เชื่อว่าทุกคนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะบ้านไม่เพียงแต่ช่วยคุ้มกันความปลอดภัย แต่ยังเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ และลูก ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันภายในบ้านอย่างมีความสุข แน่นอนว่าการจะมีบ้านสักหลังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ สำหรับใครที่ต้องการซื้อบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน วันนี้เรามีวิธีการเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรกมาฝาก จะมีรายละเอียดหรือข้อควรรู้อะไรบ้างนั้นตามไปอ่านพร้อม ๆ กันเลย

วิธี การเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรก ต้องทำอย่างไรบ้าง

1. คำนวณสินเชื่อและเงินกู้ของตนเอง

ขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านให้คำนวณสินเชื่อและเงินกู้ของตนเอง เพื่อทำการเปรียบเทียบกับราคาบ้านที่สามารถกู้ได้ ซึ่งสามารถเช็กได้ด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น https://www.home.co.th/mortgage  เมื่อคุณทราบความสามารถในการผ่อน หรือราคาบ้านที่คุณสามารถกู้ได้แล้วค่อยเลือกหาแหล่งที่อยู่อาศัยได้ตามความต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถของตนเองด้วย ไม่ควรเลือกบ้านที่มีราคาสูงเกินความสามารถในการกู้ของตนเอง

2. ปิดบัญชีหนี้ให้หมดก่อนทำการยื่นกู้

การเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรก สืบเนื่องจากข้อแรก สำหรับใครที่มีภาระหนี้สินเดิมอยู่ ให้ทำการชำระหนี้และปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อนทำการยื่นขอกู้ซื้อบ้าน โดยต้องชำระให้เร็วที่สุด เช่น ถ้ากำลังผ่อนค่าโทรศัพท์มือถืออยู่ เหลือยอดค้างชำระอีก 2 เดือนถึงจะหมด ให้รีบผ่อนให้หมดเร็ว ๆ เพราะการมีหนี้สินค้างชำระในบัญชี ทางธนาคารจะถือว่าคุณยังมีภาระหนี้อยู่ ทำให้วงเงินในการกู้บ้านลดต่ำลงได้

3. เก็บเงินออมสำหรับดาวน์บ้าน

การเก็บเงินออมสำหรับดาวน์บ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านมากขึ้น เช่น หากคุณต้องการซื้อบ้านในราคา 1 ล้านบาท ธนาคารจะให้กู้มากที่สุดอยู่ที่ 900,000 บาท ส่วนอีก 100,000 บาท จะเป็นเงินสดที่คุณต้องจ่ายให้เจ้าของโครงการ เนื่องจากธนาคารจะปล่อยกู้เมื่อบ้านหลังนั้นสร้างเสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งในระหว่างที่โครงการบ้านยังอยู่ในการก่อสร้าง หากคุณอยากให้เจ้าของโครงการบ้านจัดโปรแกรมผ่อนดาวน์เป็นรายเดือน โดยทั่วไปจะเก็บเงินดาวน์อยู่ที่ 10-20% ของราคาบ้าน ค่าดาวน์บ้านต่อเดือนที่ต้องชำระจึงมีราคาสูงมาก ดังนั้น คุณจึงต้องวางแผนให้ดีก่อนซื้อบ้าน แนะนำให้เตรียมตัวเก็บเงินออมจากการทำงานแยกไว้ต่างหาก เพื่อนำมาใช้เป็นค่าดาวน์บ้านโดยเฉพาะ เป็นต้น

4. มีเงินคงไว้ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรก การเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น บัญชี ซึ่งก่อนจะทำการยื่นกู้บ้านธนาคารจะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณ โดยภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คุณควรมีเงินคงไว้ในบัญชีหรือมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชี สำหรับใครที่มีรายได้เสริมก็ให้มีเงินเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน หรือใครที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ เช่น ค้าขาย ขายของออนไลน์ ที่มีรายได้เป็นเงินรายวัน แนะนำให้ทำการโอนเงินเข้าในบัญชีตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วย

5. ห้ามชำระหนี้เกินระยะเวลาที่กำหนด

อีกอย่างหนึ่งที่ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบคือ เครดิตบูโร โดยจะมีการเช็กประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ย้อนหลัง 2 ปี หากพบว่าภายใน 2 ปี คุณมีการชำระหนี้เกินระยะเวลาที่กำหนดหรือติดแบล็กลิสต์ ทางธนาคารจจะถือว่าคุณเป็นผู้กู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้และปฏิเสธการกู้บ้านได้ ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารออกเงินกู้บ้าน ควรชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงเวลา หรือใครที่มีประวัติการกู้ซื้อสินค้าใด ๆ ก็ให้ทำการชำระค่าบัตรเครดิตให้เรียบร้อยก่อน

6. ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นให้หมด

คนส่วนใหญ่หลงใหลไปกับข้อเสนอในการทำเครดิตต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งในการกู้ซื้อบ้าน ใครก็ตามที่ถือบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะมองว่าคุณเป็นผู้กู้ที่มีโอกาสสร้างหนี้สูงขึ้นมาทันที ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานบัตรเครดิตเหล่านั้นก็ตาม โดยธนาคารจะทำให้โอกาสในการขออนุมัติสินเชื่อบ้านลดต่ำลง หากคุณไม่อยากให้การกู้สินเชื่อบ้านได้รับผลกระทบโดยไม่มีเหตุอันควร ก่อนยื่นกู้บ้านต้องทำการยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นให้หมด หรือเหลือเพียง 1-2 ใบตามความเหมาะสม

7. เตรียมเอกสารสำคัญให้ดี

การเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรก ขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการยื่นสินเชื่อขอกู้ซื้อบ้านคือ การเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้พร้อม โดยเฉพาะเอกสารส่วนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สลิปเงินเดือน ใบรับรองการทำงาน หลักฐานการทำงาน รวมถึงรายได้ต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องทำการเดินเรื่องเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติจึงจะได้รับอนุมัติ ดังนั้น จึงควรเตรียมเอกสารสำคัญให้ดีก่อนยื่นกู้บ้าน

จะเห็นได้ว่า การเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านหลังแรก มีรายละเอียดและขั้นตอนมากมายที่เราควรศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน ซึ่งทุกข้อมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณสินเชื่อและเงินกู้ ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นหรือการเตรียมเอกสาร สลิปเงินเดือน ใบรับรองการทำงานรวมถึงหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การซื้อบ้านหลังแรกเป็นไปด้วยความรอบคอบและปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น หากบทความนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน สามารถนำไปปรับใช้หรือบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

อย่าลืมกดติดตาม "สุรินทร์น่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองสุรินทร์เพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์